Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 17 mei 2007

Welterusten!

Innoforte staat voor ‘innovatief en sterk’. Daar spreekt ambitie uit. Blijkbaar vooral de ambitie van het management van Innoforte. En waar ambities de overhand krijgen ontstaan conflicten. Zo ook hier. Bij Innoforte is het werkklimaat inmiddels ernstig verziekt.
Ik heb mijn zorg daarover geuit in een brief aan de gemeenteraad met het verzoek om stappen te ondernemen.
Innoforte voert het beheer over vijf grote zorginstellingen. Veel senioren, vaak kwetsbare mensen, zijn in meerdere of mindere mate afhankelijk van deze organisatie. Door de arbeidsonrust komt op enig moment ongetwijfeld ook de zorg in instellingen van Innoforte onder druk. Daarnaast is Innoforte een van de grotere werkgevers in onze gemeente.
De gemeenteraad is mede verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners van deze gemeente en ik heb in de brief gevraagd om zich, als eerste stap, over deze (maar ook andere) problemen bij Innoforte uitvoerig te laten informeren.

Helaas heeft men dit niet opgepakt. Daarmee ontloopt deze raad zijn verantwoordelijkheid. Men komt niet verder dan dat het de personeelsprobleem een private zaak is of het wordt afgedaan met “dit was al bekend”.

Waar zijn de gestaalde kaders van de SP nu? Als een snoepwinkel twee straten gaat verhuizen dan klinkt het “aksie...aksie... aksie” alom. Nu zijn ze in geen velden of wegen te bekennen.
Waar zijn de nijvere kabouters van Gemeentebelangen? Wordt het te ingewikkeld?
Waar blijft onze wijze, geruststellende PvdA? Je vooral niet branden hoor! Dan moet je ’n standpunt innemen.
En Groen Links? Je bent jong en er is nog veel carrière te maken! Wel linksom natuurlijk. Net doen of je neus bloedt dus.
Het CDA of de VVD dan?. Tja, die zitten natuurlijk al bij College van Innoforte op schoot!

Je vooral niet mee bemoeien hoor! Veel te veel risico’s. Dat kan alleen maar stemmen kosten. Debatteer maar rustig verder over het voorzitterschap van commissie X of laat je in de luren leggen over de “uitstralingskosten” voor Hart van Dieren. .

Welterusten! Slaap zacht!!

P.S.: Sorry Henry dat ik jouw partij niet heb genoemd. Je zult het helaas moeten gedogen.

Casa Permanente?

Zowel de gemeente als de heer Cools, bestuurder van Innoforte (de eigenaar van de Casa), hebben bezworen dat Casa Intermezzo na vijf jaar weggaat.
Zoals we inmiddels weten gaat Cools er van uit dat de Casa tien jaar blijft staan. Er is dus meer aan de hand.

En inderdaad! Wethouder Wilschut is niet van plan om “oudjes uit de Casa te zetten” die bij het verstrijken van de ontheffingstermijn nog in de Casa verblijven.
Ja, dank je de koekoek. Dat zal iedereen met hem eens zijn. Niemand met een beetje gezond verstand wil “oudjes” op straat zetten.

Je moet dus voorkomen dat zo’n situatie ontstaat. Gewoon een kwestie van de planning volgen en sturen. Ruim voorafgaand aan iedere geplande bewonerswissel. Daarmee kan worden voorkomen dat de Casa na vijf jaar nog bewoond wordt. Wellicht zullen de laatste groepen bewoners dan moeten uitwijken naar andere interimvoorzieningen.
De Casa staat er pas zes maanden en er is nog vier-en-een-half jaar tijd om alternatieven te ontwikkelen voor een dergelijke situatie.

Helaas worden de “oudjes” weer in stelling gebracht. Dit is hetzelfde oneigenlijke argument dat eerder ook is gebruikt. Nogmaals, het ging en het gaat ook nu nog om de massieve aanwezigheid van het gebouw op die specifieke plek. .

Maar inmiddels gaat het ook over geloofwaardigheid en vertrouwen.
De wethouder weet dat heel goed. En dhr Cools ook!

Casa Intermezzo en Volksgezondheid

Wethouder van volksgezondheid Jan Jansen gaf dinsdag 15 mei een toelichting op de kwestie van de klimaatbeheersing in Casa Intermezzo.

Hij heeft maar aanleiding van de actie van Insula Dei overlegd met het College van Bestuur van Innoforte (wie zegt u? ). “Het college van bestuur voelde zich overvallen (door de actie van Insula Dei) en betreurde het dat de zorg voor de cliënten niet het primaat had”.

Zullen ze bij Insula Dei prettig vinden om te horen. Met deze uitspraak geeft Innoforte dus aan dat bij Insula Dei de zorg voor de cliënten níet het primaat heeft. De actie van Insula Dei is daarom ongerijmd. Ergo, het gaat Insula Dei niet om de zorg maar om iets anders. Waar gaat het Insula Dei dan wel om? Begrijpt u het?

Ik hou het er voorlopig maar even op dat Insula Dei geen risico wil lopen met hun belangrijkste zorg: de gezondheid van hun cliënten.

Er zijn bij Innoforte geen klachten binnengekomen. Bij Insula Dei wel. Cliënten en personeel van Insula Dei hebben zeker een andere gevoelstemperatuur of een ander begrip van gezondheid.

Volgens de wethouder wist de Inspectie (voor de Volksgezondheid?) ook van niets. Liggen die ook al te slapen?

Zo tussen 5 en 12 juni weten we meer. Bovendien is de zaak onder de rechter en dan spreekt het gemeentebestuur zich er verder niet over uit.

Wethouder Jansen doet het bijna goed. Hij heeft zich laten informeren door Innoforte en hij houdt de vinger aan de volksgezondheidpols.

Maar heeft hij nu ook meer zicht op deze kwestie?

Sorry Jan, ik dacht het niet. Je werk is nog niet af. Leg je oor ook eens te luisteren bij het College van Bestuur van Insula Dei? Dat zijn ook belangrijke mensen hoor!

Zorg… gezondheid …. gezondheid… zorg... primaat????

Ik begin het door te krijgen. Is je gezondheid het belangrijkst? Meld je dan bij Insula Dei.
Heb je liever een met zorg gemaakte Capucino dan ben je bij de Casa aan het goede adres.

Capito!?