Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 9 juni 2007

Hart voor Democratie - toelichting

Ik wil nader toelichten waarom ik heb besloten om de demonstratie te organiseren. Tevens wil ik mijn teleurstelling in de plaatselijke politieke partijen uitspreken.


De keus tussen rust en openbaar politiek engagement is soms niet eenvoudig.
Daar heb ik ook voor gestaan. Reeds op 23 mei heb ik in een mail aan de burgemeester meegedeeld dat ik de treurmars niet wil gebuiken om politiek te bedrijven.
Ik hoopte dat de politieke partijen in Rheden dit ook niet zouden doen.

De PvdA en Groen Links dachten daar echter anders over en stelden in vragen aan de burgemeester de treurmars nadrukkelijk aan de orde. Dit terwijl zij heel goed wisten dat de burgemeester alle mogelijke maatregelen zou treffen om de rust te bewaren.
Zij is daar overigens uitstekend in geslaagd en verdient daarvoor alle lof.

Waar het voor mij om gaat is dat de PvdA nadrukkelijk de publiciteit heeft gezocht. Dat is haar goed recht en kan ik ook billijken. Het is soms nodig om te laten zien waar je voor staat. Maar daarmee doorbrak de PvdA wel zelf doelbewust de “rust” rond de treurmars.

Daarnaast kreeg ik uit mijn omgeving steeds meer vragen waarom de “politiek” zo lauw reageerde en waarom ze zich niet steviger uitsprak.

Dit alles was voor mij aanleiding om opnieuw de afweging tussen rust of maatschappelijk engagement te maken. Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt dat het belang van de democratie op dit moment gediend is met een vreedzaam signaal.
En dat zonder partijpolitieke bijbedoelingen.

Juist daarom heb ik de politieke partijen in de gemeenteraad gevraagd om deze demonstratie samen te organiseren. De reacties van enkele partijen waren onthutsend. Zij reageerden als door een wesp gestoken. En juist zij maakten er een partijpolitiek issue van.

Notabene de PvdA verweet mij de rust te verstoren. Uiterst hypocriet gezien hun eerder gezochte publiciteit.
Het CDA vind dat zij de democratie alleen in de raadszaal hoort te bedrijven en blijft liever in de ivoren toren in De Steeg.
De VVD, het kan haast niet anders, rook winst en gaf de suggestie om op de VVD te stemmen.
Zijn deze partijen potverdrie alleen in verkiezingstijd te activeren als er stemmen moeten worden gewonnen?

Groen Links gaf in een latere reactie aan de rust te willen bewaren en wil geen slapende honden wakker maken. Nog de meest zuivere reactie.

Jammer dat dit niet werd opgepakt en een gemiste kans. Spijtig voor deze partijen dat zij niet de grootsheid kunnen opbrengen om over persoonlijke en partijpolitieke tegenstellingen heen te stappen. Ik denk dat de persoon (ik dus) nog het belangrijkste struikelblok is. De tenen van sommige dames en heren in De Steeg zijn namelijk nogal aan de lange kant.

Democratie is een belangrijk goed. Democratie is het waard om voor te strijden. De wijze waarop enkele lokale politieke partijen de demonstratie minachtend afdoen is alleen al genoeg reden om de democratie als verworven nog eens goed onder de aandacht te brengen.

Het gebeurde sterkt mij in mijn opvatting dat er op democratisch gebied nog veel te doen valt. Ook in onze gemeente.
Dan maar zonder de steun van de dames en heren politici. Desnoods loop ik alleen.

Gemeentebelangen en SP hebben nog geen reactie gegeven. Zij zijn uiteraard zeer welkom.
En, mochten ze zich bedenken, vertegenwoordigers van de andere partijen blijven natuurlijk ook welkom. Ik ben zeer vergevingsgezind.
Hun kiezers maken zelf wel een afweging.

Voor alle duidelijkheid. Bij de demonstratie zijn alleen democraten welkom.
Bij extremistische uitingen, links of rechts, stop ik onmiddelijk.

Beste inwoner van onze mooie gemeente. Maak uw persoonlijke keuze. Ik hoop dat u ervoor kiest om op vreedzame wijze uw democratische gezindheid te tonen.
Kom op zaterdag 16 juni om 13:00 uur naar het station in Rheden en toon uw hart voor democratie en vrijheid!

Gelukkig hebben we dat recht in Nederland. En soms is het noodzakelijk om dat ook buiten het stemhokje te laten zien.