Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 13 juni 2007

Oproep: Comité Enquête Oud Velp-Zuid

Bij deze roep ik bewoners van Oud Velp-Zuid op om plaats te nemen in het Comité Enquête Oud Velp-Zuid.
Wilt u invloed uitoefenen op de toekomst van Oud Velp-Zuid.
Doe dan mee en meld u bij mij aan voor het Comité.

De herstructurering van Oud Velp-Zuid staat al langere tijd op stapel. Er wordt gewerkt aan plannen, voorstellen worden besproken en bureaus houden presentaties. Allemaal voor en door de insiders.

De bevolking wordt slechts marginaal bij deze voorbereidingen betrokken. Men weet niet hoe de inwoners van Oud Velp-Zuid over hun wijk denken en hoe zij de toekomst van de wijk graag zouden willen zien. Dat moet veranderen.

Doel van het Comité is om de plannen van de instellingen die bij de herstructurering zijn betrokken te toetsen aan de wensen en ideeën van de bevolking van Oud Velp-Zuid.
Daarvoor wil ik een enquête organiseren onder alle inwoners van Oud Velp-Zuid om hun mening, hun ideeën en hun toekomstbeeld over de wijk in kaart te brengen.

Dat zal niet eenvoudig zijn en veel werk kosten. Daarom wil ik een professionele aanpak en ondersteuning. En daarvoor is weer geld nodig.

Ik ga aan de gemeente subsidie vragen voor het houden van een enquête onder de wijkbewoners van Oud Velp-Zuid die op een of andere manier geraakt zullen worden door de herstructurering. De subsidie wordt gebruikt voor het opstellen, verspreiden en verwerken van de enquête en voor de procesbegeleiding. De resultaten van de enquête komen vrij beschikbaar. De gemeente is uitsluitend subsidieverstrekker en zal op geen enkele wijze invloed op de enquête krijgen.

De eerste doelen van de enquête zijn:
• het vroegtijdig horen van de mening en het betrekken van alle wijkbewoners over de herstructurering en andere plannen. Ieder wijkbewoner moet zo goed mogelijk de gelegnheid krijgen om vroegtijdig daadwerkelijk zijn invloed uit te oefenen op de leefbaarheid en de sociale omstandigheden in de wijk

• het activeren van de latent aanwezige betrokkenheid van de wijkbewoners.

• het vormen van een onafhankelijke volwaardige gesprekspartner voor derden;

De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden:
• om plannen en voorstellen te toetsen, om te anticiperen op toekomstige veranderingen en om vast te stellen wat behouden moet worden

• voor het genereren en aanreiken van oplossingen voor ontwikkelingen in de wijk;

• om de invloed van de wijkbewoners op de hen rakende wijzigingen te versterken;

• om, als daar voldoende belangstelling voor is, een volwaardige belangenvereniging
op te richten die onafhankelijk van derden de belangen van de wijk
vertegenwoordigt en een volwaardige onafhankelijke gesprekspartner is en om de
wijk juist, volledig en vroegtijdig te informeren over ontwikkelingen;

Oud Velp-Zuid: stuur mee!
Meld je aan voor het Comité!