Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 4 juli 2007

Nieuw Schoonoord verkocht: waar blijft het geld?

Vivare heeft het woonzorgcomplex Nieuw-Schoonoord aangekocht. Er zijn 92 huurappartementen en 25 koopapartementen. De bewoners kunnen zorg inkopen bij Innoforte en de SWR huurt dienstencentrum De Elleboog en kinderdagverblij De Zon. Geen brede school dus maar een breed zorgcentrum.
Er rijzen bij mij allerlei vragen en het lijkt me behoorlijk ingewikkeld.


De bewoners zijn allemaal zelfstandig huurder of eigenaar van de appartementen. Is er nu sprake van gedwongen winkelnering waarbij de bewoners verplicht zijn om de zorg uitsluitend bij Innoforte af te nemen of mogen ze ook een andere zorgaanbieder inschakelen?

Zoals je weet ben ik nogal nieuwsgierig en wat mij zeer intrigeert is wat er gebeurt met het geld dat Vivare voor de aankoop heeft betaald. Het zal toch om een fors bedrag gaan dat in de miljoenen loopt? Gaat dat naar de Stichting Nieuw Schoonoord? En wat doet deze Stichting daar dan mee? Gaan ze er vakantiereisjes van maken of zetten ze het op de bank? En dan?

Wie zit er eigenlijk in die Stichting? Hoeveel geld heeft deze Stichting en wat gaat er met het geld gebeuren? Hebben Vivare of Innoforte een zetel in het bestuur van deze Stichting? Of hebben ze via een andere constructie invloed? Als dat zo is dan wordt het zeer interessant. Dan zijn er allerlei mogelijkheden.
Als dat niet zo is dan blijft het interessant. Ergens moet dat geld toch heenvloeien.

Het lijken me allemaal zeer relevante vragen.
Wie heeft er zin en tijd om dit, evt. samen met mij, verder uit te spitten?