Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 6 juli 2007

Nationaal Hitteplan


Ook op landelijk niveau is klimaatbeheersing actueel. Het ministerie van VWS heeft een Nationaal Hitteplan opgesteld dat gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen (zoals ouderen en bewoners van zorginstellingen) tijdens komende hittegolven moet beperken.

Het is een algemeen plan die de risico’s voor verschillende bevolkingsgroepen benoemt en maatregelen voorstelt die genomen kunnen worden. Het bevat o.a maatregelen waarmee instellingen en zorgverleners zich kunnen voorbereiden op een periode van aanhoudende hitte. Verder worden er vooral handvatten aangereikt als een hittegolf daadwerkelijk optreedt.

Van zorginstellingen wordt verwacht dat zij een intern hitteplan ontwikkelen. Ik ben beneiouwd naar het hitteplan van Innoforte. Vooral naar de preventieve maatregelen die daarin een plaats moeten krijgen zoals de klimaatbeheersing in de verschillende gebouwen, ook de Casa Intermezzo.

In een begeleidend rapport “De hitte de baas” van het College bouw zorginstellingen worden oplossingen en mogelijkheden aangereikt om het binnenklimaat onder controle te brengen.

De zorgen van Insula Dei voor de veiligheid en het welzijn van haar cliënten staan dus niet op zichzelf.

Het zou Innoforte sieren als zij nu eens voluit meewerkt aan de maatregelen waar Insula Deï om gevraagd heeft en zich niet verschuilt achter de inspectie. Innoforte neemt een groot risico als het verdere maatregelen traineert. Als het tijdens de eerstvolgende hitteperiode mis gaat dan zal Innoforte daar op aanegsproken worden. Ook door het ministerie en de inspectie.

Het "Nationaal Hitteplan" en het rapport "De hitte de baas" zijn vai de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te downloaden:
http://www.minvws.nl/kamerstukken/lz/2007/nationaal-hitteplan.asp


A-team


Ons eigen A-team uit De Steeg

Vlnr: Harriët, Jan Bart, Joop, Hans, Jan en aanvoerder Petra.
Ik houd u op de hoogte van hun belevenissen.