Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 12 augustus 2007

Stadssheriff Jan Bart.... gedraag je!


Klik om te vergroten.

Wethouder Jan Bart Wilschut van Rheden kijkt op verzoek van vriend Berry Kessels in de Gelderlander van afgelopen zaterdag vooruit naar Arnhem 800.
In het utopia waar Jan Bart naar streeft wordt de welig woekerende regelgeving aan banden gelegd. Hij denkt al verder door. Al die verschillende instanties die de problemen in de wijken tegengaan moeten worden gebundeld en aangestuurd door een stadstrateeg.
In Oud Velp-Zuid heette die strateeg de wijkregisseur. Met zo'n benaming kun je in Arnhem natuurlijk niet aankomen. Te stoffig, te bekrompen, teveel geitenwol, te politiek correct. En het heeft ook niet veel uitgehaald.

"Buurtbazen" dat is het. Veel steviger. En daarboven de sheriff. Gewoon ingrijpen!
En daarmee voorkomen we dan de scheiding tussen blank en zwart.

Dat hebben we in Amerika intussen wel gezien ja.

Innoforte.... kom dan met je kritiek!

Een tweederde meerderheid van de stemmers van gisteren vindt de serie Innoforte-artikelen slecht. Of dat evenveel mensen als stemmen zijn weet ik niet. In ieder geval is er dan gestemd vanaf verschillende computeradressen. (er kan maar één keer gestemd worden per computeradres)

Blijkbaar zijn ook de mensen uit het bestuurs-kamp geïnteresseerd in de informatie. Bovendien geven enkelen aan over meer informatie te beschikken.
Als dat dezelfden zijn die mijn Innoforte-artikelen slecht vinden dan zullen ze die informatie ongetwijfeld nog gaan geven. Kan toch alleen maar positieve informatie over Innoforte betreffen zodat het beeld wat ik nu van Innoforte heb wordt bijgesteld. Hebben ze belang bij toch? Als ze niet reageren dan is het blijkbaar negatieve informatie.

Of interesseert het ze niet? In dat geval zijn het geen echte Innoforte-supporters.

Kom Innoforte-adept(en). Ik daag je uit. Waar blijft je kritiek?

In de voorgaande posting nog even een voorbeeld hoe met mensen wordt omgesprongen.
Hardstikke stoer van Innoforte hoor.

Innoforte....brief ex-werknemer

Onderstaand een van de brieven die ik onlangs ontving. De betrokken medewerker durfde het na lang aarzelen aan om deze brief door mij te laten publiceren. Hopelijk geeft het meer ex-medewerkers de moed om hun verhaal te laten publiceren.

Het gaat hier nog om een van de “meer onschuldige” manieren waarop met werknemers wordt omgegaan. Hoop wekken, lang in onzekerheid laten en pas heel laat op een vreemde manier laten merken dat het contract niet wordt verlengd terwijl collega’s al eerder op de hoogte zijn, geen functioneringsgesprek: tabé en tot ziens.

Net doen of je neus bloedt! Kortom, geen inlevingsvermogen.
==========================================================================
Geachte hr Kooijmans,
Na het lezen van Innoforte help, waar u vroeg hoeveel mensen er al dan niet vrijwillig of gedwongen weg gegaan zijn, wil ik graag reageren.

Ik heb heel lang getwijfeld of ik u moest schrijven, ik was namelijk bang voor eventuele gevolgen van mijn voormalige werkgever.

Ik ben één van de mensen die een jaarcontract hadden en die zonder voortekenen medegedeeld kreeg te kunnen vertrekken. Niet één keer was gebleken dat mijn functioneren niet goed was, ook was er niet over gesproken dat mijn contract niet meer verlengd zou worden. Sterker nog, ik vroeg een maand voor het einde van mijn contract wat de bedoeling nu was. Mijn leidinggevende wist het echter niet, in die laatste maand heb ik hem geregeld gevraagd wat er stond te gebeuren, maar pas 3 dagen voor het einde van mijn contract wist ik het zeker. Niet omdat ze me keurig medegedeeld hadden dat mijn contract niet zou worden verlengt, want dat hebben ze tot drie dagen voor het einde van mijn contract in het ongewisse gelaten. Met woorden: het is zo onzeker, ik probeer jou in het team te houden enz. Drie dagen voor het einde van mijn contract, werd me eigenlijk nog niets met fatsoen medegedeeld, nee, mijn leidinggevende kwam naar me toe en bedankte me voor een fijne samenwerking en dat ik nog eens contact moest opnemen, misschien dat er dan weer ruimte was voor mij.

Dat was het dan. Niets geen functionerings gesprek, geen fatsoen om het me mede te delen. Niets van dat alles.

Opvallend genoeg wisten enkele van mijn collega’s wel dat ik eruit zou vliegen. Daar was alles al maanden van tevoren mee besproken, ik hoorde dat natuurlijk ook en sprak mijn leidinggevende erop aan. Wat overigens tot ontkenning leidde, mijn leidinggevende heeft me de laatste maand ook vermeden. Kortom, één van de nummers die eruit vlogen bij AH Lorentzhuis, die op deze achterbakse manier eruit gedonderd is.

Ik hoop dat je iets aan mijn verhaal hebt. Ik waardeer heel erg wat u gedaan heeft voor het personeel van innoforte.

Vriendelijke Groet,
xxxxxxxxx