Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 31 augustus 2007

Men zegt dat...

Men zegt dat...

...de sfeer in de raadszaal soms kan worden gekenschetst als ouwe-jongens-krentenbrood

...in de raadsvergadering van 28 augustus enige hilariteit ontstond

...dit kwam doordat raadslid Janet Duursma van GroenLinks het dierenasiel betitelde als asielzoekerscentrum

...raadsvoorzitter Geertje van den Burg (VVD) dit vervolgens ook bijna overkwam

...dat er wel overeenkomsten zijn in het doel van beide instituties

...maar GroenLinks mens en dier wel vaker verward

...en de VVD niet zo asielerig is

...ik hierbij de suggestie doe om het dierenasiel op het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen onder te brengen

...ik vind dat dit dit bijdraagt aan het behoud van het karakter van Velp

...ik me af vraag of u het daarmee eens is

...ik wacht op uw reacties

...ik deze rubriek wat vaker ga plaatsen

...ik moet ophouden met o.h.'n

Rapportage Hart van Dieren – 1e kwartaal 2007 (1)

Afgelopen dinsdag stond ook de kwartaalrapportage over Hart van Dieren op de raadsagenda. Dat was de eerste keer dat deze rapportage bij de gemeenteraad kwam.

dat werd de hoogste tijd. Al twee jaar geleden verzekerden B&W dat er ieder kwartaal een rapportage zou komen. Dit naar aanleiding van een motie van mij waarin ik voorstelde om een goede controle op het project Hart van dieren te krijgen.

Ik had graag gehoord wat daar over werd gezegd maar de rapporatge werd achter gesloten deuren behandeld. Ik kon er dus niet bij zijn.

De rapportage zelf heb ik wel bekeken. Het betreft de rapportage van het 1e kwartaal van 2007. Het stelt niet zo veel voor en is, zoals de rapportage zelf meldt, een summiere weergave over de huidge voortgang. Het voldoet nog niet aan de eisen die in het projectplan zijn vastgelegd.

Als reden wordt opgegeven dat er wordt gewerkt aan actualisatie van de businesscase die in oktober aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Nou dan moeten de kwartaalrapportages van het 2e en 3e kwartaal dus eerst nog komen.

Maar daar hoeven we dus niet op te rekenen: In het begeleidende memo staat letterlijk:

“Op dit moment worden de kostenramingen van het referentieontwerp en de ramingen van de gebiedsexploitatie doorgerekend in de businesscase. Deze doorrekeningen dienen nauwkeurig te worden getoetst om te komen tot een solide businesscase. Het is derhalve mogelijk dat de huidige planning daardoor enigszins wordt vertraagd.”

In 2006 was er een budget van € 5.804.000,- Hiervan is € 3.424.000,- uitgegeven.
Binnen het project worden de kosten voor de inzet van medewerkers van de gemeente Rheden in 2006 gewaardeerd op € 131.000,- Nogal cryptisch. Betekent dit dat deze kosten ten laste van het project komen of betekent dit juist het tegenovergestelde? Blijft onduidelijk.
Onderstaand het financieel overzicht per december 2006.

Klik om te vergroten.

Als de kosten van de initiatiefase en de verwachte kosten uit de projectrapportage worden opgeteld dan moeten de kosten tot en met 2006 als volgt uitkomen:In de rapportage staat dat binnen de financiële verantwoording van de provincie voor 2006 een bedrag van € 6.443.000 als kosten is opgenomen. (cumulatief inclusief 2005: € 7.174.000,-). Dat verschilt weer met de projectadministratie doordat de afwikkeling van de aankopen van onroerend goed door de gemeente Rheden wordt uitgevoerd tot en met 2005 (€ 3.239.000) wel in de afrekening met het rijk zijn verwerkt maar eerst in 2006 is er een verrekening tussen de partners geweest (provincie en gemeente?).

Het is een onduidelijke financiële warboel.
Maar ja, de gemeenteraad wilde destijds niet horen van een strakkeere controle en het college van B&W zat er bovenop.

Hoeveel boekhoudingen zijn er eigenlijk?

Er is nog geen schop de grond in en het is nu al een financiële zooi.

Dat belooft nog wat!!