Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 10 oktober 2007

Aanpak problemen in Oud Velp-Zuid

Vandaag even iets anders dan Hart van Dieren.
’n Paar weken geleden kondigde wethouder Jan Bart Wilschut aan te willen samenwerken met de gemeente Arnhem om sociale problemen in Velp-Zuid en Presikhaaf gezamenlijk aan te pakken. Vorige week heb ik daarover met hem van gedachten gewisseld.

In de terminologie van minster Vogelaar worden wijken als Oud Velp-Zuid en Presikhaaf betiteld als “krachtwijken”. Als je politiek correct bent dan mag je het woord probleemwijk of achterstandwijk niet meer in de mond nemen want dan ben je aan het stigmatiseren. Nou, ik noem het beestje graag bij de naam. Oud Velp-Zuid is een achterstandwijk met veel sociale problemen. Evenals delen van Presikhaaf.

En die problemen moeten aangepakt worden. Voor de probleemwijken in Arnhem is een denktank ideeën aan het ontwikkelen. Jan Bart Wilschut wil daarop aansluiten om goede ideeën te gebruiken voor Oud Velp-Zuid.

Arnhem krijgt van minister Vogelaar in de komende tien jaar 149 miljoen euro om in achterstandswijken te investeren. Als Rheden daar een graantje van kan meepikken voor de “Vogelaar-vrije” wijk Oud Velp-Zuid is dat mooi meegenomen.

De media berichten regelmatig over uit de hand gelopen sociale problemen. Soms met dramatische afloop. Voorafgaand aan zo’n uitbarsting hebben vaak meerdere instanties hulp verleend. Ieder op een eigen wijze en zonder dat ze van elkaar weten wat ze doen.

Wilschut wil de regie neerleggen bij één verantwoordelijke. Die krijgt de bevoegdheid om snel handelend op te treden Bijvoorbeelden bij uithuiszettingen, huisuitzettingen, regelen van een uitkering of het verkrijgen van woonruimte. En dan niet via allerlei papieren romslomp en vertragende bureaucratie maar direct.

Er moet één projectwethouder komen die snel beslissingen mag nemen. Buiten de officiële kanalen om. En hij wil beginnen met Oud Velp-Zuid. En snel. Dat stuit op weerstand en roept vragen op. Maar het ontwikkelen van officieel beleid kost veel tijd en nu doet zich de kans voor om mee te liften en samen met Arnhem te werken aan, voor beide wijken vergelijkbare, problemen.

Dat zijn dus eigenlijk twee dingen. Slagvaardigheid en samenwerking.

Als met het snel verstrekken van een uitkering of woonruimte een acute noodsituatie kan worden voorkomen dan is dat prima. En als er bijvoorbeeld ergens in Arnhem ruimte komt waar overlastgevende probleemgevallen kunnen worden gehuisvest en waarop ook Oud Velp-Zuid kan aansluiten dan zou dat helemaal mooi zijn.

Dus, als met slagvaardig handelen acute problemen kunnen worden opgelost is dat uitstekend en als samenwerking met Arnhem daarbij helpt is dat prima. Zolang Oud Velp-Zuid er maar beter van wordt. Het mag echter niet leiden tot extra import van probleemgevallen vanuit Arnhem waardoor de sociale druk op Oud Velp-Zuid nog verder toeneemt.

En hopelijk zijn we niet weer ’n halfjaartje of meer verder voordat er echt iets van de grond komt.