Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 22 oktober 2007

Stichting Duurzame A12 - Vuile lucht langs de A12: een onderzoek met tastbaar resultaat

Uit de nieuwsbrief van de Stichting Duurzame A12.

De Vereniging de Ulenpas in Presikhaaf Arnhem, in samenwerking met de Stichting Duurzame A12, heeft monsters genomen van neerslag op kozijnen nabij de A12.

Het ingenieursbureau Tauw heeft belangeloos een analyse uitgevoerd op de monsters.

De rapportage geeft aan dat er ondermeer zogeheten PAK verbindingen zijn aangetoond (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Die zijn altijd het meest schadelijk want die zijn in beginsel kankerverwekkend.

Beroepsmatige blootstelling daaraan wordt zoveel mogelijk vermeden of met adembescherming verminderd. Vanwege de kankerverwekkende eigenschappen, streeft men altijd naar een nul blootstelling (of op zijn minst volgens het ALARA principe: As Low As Reasonable Acceptable).

De overige verbindingen die zijn aangetoond: alifatische koolwaterstoffen,vetzuren, diisobutylftalaat en dibutylftalaat. Die lijken minder schadelijk te zijn. Resultaten zullen op de website van de Stichting Duurzame A12 worden geplaatst.

Stichting Duurzame A12 - Nieuwsbrief herfst 2007

De Stichting Duurzame A12 heeft onlangs haar nieuwsbrief herfst 2007 uitgebracht.
In de zeer uitgebreide nieuwsbrief staan tal van artikelen die verband houden met de A12-zone en de plannen rond deze snelweg. De nieuwsbrief beslaat tien pagina’s met eens schat aan informatie en meningen

Zo bevat de nieuwsbrief artikelen over de OTB A12 (het Ontwerp Tracé besluit A12), de nota over de verbreding van de weg die ongeveer in deze periode aan de orde moet komen, over de studie pArk12 van het Gelders Genootschap en de kijk daarop van de stichting,.over een onderzoek naar de neerslag van de vervuiling in de directe omgeving, links naar relevante websites en nog veel meer.


Ik beveel u van harte aan om u op te geven voor deze (gratis) elektronische nieuwsbrief die enkele keren per jaar door de Stichting Duurzame A12 wordt uitgegeven. Via het mailadres Redactie@StichtingDuurzameA12.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief die u wordt toegemaild. U kunt de nieuwsbrief ook bij mij aanvragen theo.kooijmans@tiscali.nl . Dan stuur ik ‘m aan u door.

De Stichting Duurzame A12 heeft een eigen website met massa’s aan materiaal en artikelen over luchtvervuiling en lawaai rond (snel)wegen in het algemeen en de A12 in het bijzonder. Evenals maatregelen die daartegen mogelijk zijn. Op de eerste plaats natuurlijk de overkapping. Zie daarvoor http://www.stichtingduurzamea12.nl