Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 22 november 2007

Dierenasiel naar Beekhuizen (5)

Naast de kwestie van dierenasiel de Dierenborgh dat op termijn moet vertrekken van landgoed Larenstein in Velp speelt nu ook de komende sluiting van dierenasiel de Wagenrenk.

De Wagenrenk aan de Keijenbergseweg in Wageningen (tussen Renkum/Heelsum en Bennekom) kan het financieel niet meer bolwerken en sluit per 1 juni 2008 de deuren. De Wagenrenk is te klein en kan alleen het hoofd boven water houden als het kan uitbreiden. Daar heeft de provincie een stokje voor gestoken. Het asiel bevindt zich op ecologisch grondgebied en mag daarom niet uitbreiden.

Sluiting van de Wagenrenk heeft ook gevolgen voor de Dierenborgh. Het verzorgingsgebied van de Dierenborgh zal zich automatisch uitbreiden. Als men vanuit Oosterbeek en Doorwerth niet meer terecht kan bij de Wagenrenk dan komt men vanzelf uit bij de Dierenborgh.

De druk op dierenasiel de Dierenborgh neemt daardoor toe. Uit krantenberichten komt naar voren dat er steeds vaker “moeilijk plaatsbare” dieren onderdak vinden in de asiels. Dieren blijven daardoor langer in de opvang. De Dierenborgh zal dus sowieso behoefte hebben aan een ruim onderkomen.

Het zoeken naar een goede alternatieve regionale locatie de Dierenborgh krijgt daardoor meer urgentie. Dat is een probleem van de overheid. De grond is eigendom van de dierenbescherming dus het probleem ligt niet bij het dierenasiel maar bij de gemeente. Als zij tenminste het masterplan Larenstein tot uitvoering wil brengen. Bovendien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren.

Het is dan ook tijd om de gemeenteraad aan zijn grote bezorgdheid over het voortbestaan van de Dierenborgh te herinneren en deze kwestie op de agenda te houden.

De toezegging van het college om zich maximaal in te zetten voor een geschikte plek voor het dierenasiel in de regio heeft tot nu toe nog geen zichtbaar resultaat gehad. Wanneer moet de Dierenborgh eigenlijk verhuizen en is de gemeente nu actief op zoek naar een geschikte locatie in de regio?

Als dit op het allerlaatste moment geregeld wordt dan zal niet de maximaal mogelijke oplossing worden gevonden.

En over de toekomst van het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen is nog niet besloten. Met een verhuizing van de Dierenborgh naar Beekhuizen slaat de gemeente twee vliegen in één klap. "Rotte kies" Beekhuizen krijgt een zinvolle bestemming en het dierenasiel heeft een mooie alternatieve plek in de regio.

Bovendien heeft de gemeentepolitiek dan voor beide problemen een mooie en acceptabele oplossing gevonden. En geeft ze invulling aan haar toezegging.
Wil men nog meer?

Beekhuizen, een goede locatie voor de Dierenborgh.