Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 10 december 2007

Vlissingen

In Vlissingen loopt een groot project waarmee die gemeente zich volledig heeft vergaloppeerd. Aanvankelijk was daar een tekort geschat van 62 miljoen euro. Dat is nog eens doorgerekend en men komt nu uit op 42 miljoen euro. Overigens waren beide bedragen door hetzelfde bureau berekend. Door andere uitgangspunten te gebruiken kwam het tekort 20 miljoen lager uit.

Hé, waar heb ik dat getal meer gezien. Blijkbaar is dit een magisch bedrag. Een soort standaardtekort op grote projecten dat al vaststaat voordat het project goed en wel van de grond komt.

In Vlissingen gaat het om een groot project voor de bouw van woningen op de voormalige scheepswerf De Schelde.

Voor dit Scheldekwartier had de gemeente zich rijk gerekend op de grondexploitatie. En ook daar was men horende doof en ziende blind voor signalen vanuit de bevolking en van deskundigen (in dit geval makelaars) die aangaven dat het helemaal mis zou gaan met het project. En ook daar waren problemen met de informatievoorziening en geheimhouding en weigerden raadsleden aanvankelijk hun verantwoordelijkheid te nemen.

Het project ontaardde uiteindelijk in een grote chaos. Ambtenaren kregen de schuld en tijdens het onderzoek naar het tekort werd een grote groep ambtenaren op non-actief gesteld. En de gemeenteraad werd niet goed geïnformeerd.

De analogie met Hart van Dieren dringt zich op. Ook in Dieren zijn veel te optimistische schattingen gedaan. Ook in Dieren wordt een onderzoek uitgevoerd, heeft men problemen met geheimhouding en probeert men de schuld af te schuiven op de mindere goden. En ook hier worden onderzoeken uitgevoerd. Dus “let op uw saeck”. Neem de getallen niet voetstoots aan maar hou ze zéér, zéér kritisch tegen het licht.

In Vlissingen heeft de commotie rond dat project grote gevolgen gehad voor het zittende college van B&W. Na een motie van wantrouwen is het volledige college opgestapt. Verrassenderwijs werd die motie ook gesteund door een van de collegepartijen. Zelfs burgemeester Anneke van Dok (voormalig staatssecretaris van Economische Zaken) heeft het niet droog kunnen houden en is opgestapt. Tja, dat krijg je met "collegiaal" bestuur.

Wanneer durft een meerderheid in onze gemeenteraad nu eens te zeggen dat er inzake Hart van Dieren ernstige bestuurlijke fouten zijn gemaakt? En daaraan ook consequenties verbindt? Eventueel ook voor zichzelf: voor de raadsleden die medeverantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie?

Ik heb er een hard hoofd in.

Eerder dit jaar gaf Henri Mulder, de voormalige Dierenaar die enig zicht heeft op het Vlissingse project, eens een reactie op de problemen met Hart van Dieren.
Misschien wil hij eens uitleggen hoe dat in Vlissingen zo gekomen is. En de opstelling en de rol van de politieke partijen verklaren.