Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 19 januari 2008

Exogeen

Het stuurgroep van Hart van Dieren wil ons doen geloven dat het miljoenentekort te wijten is aan exogene factoren, omstandigheden die buiten haar invloedsfeer liggen.

Zij speculeert er op dat het onderzoeksrapport dat in haar opdracht is gemaakt niet of nauwelijks wordt gelezen. En ze kent haar pappenheimers want ik ben raadsleden tegengekomen die geen flauw benul van de inhoud van het rapport hadden.

De eindconclusies zijn al vernietigend genoeg maar als je het rapport grondig doorneemt dan ontvouwt zich een bestuurlijk drama.

Eind 2005, het besluitvormingsproces was nog in volle gang, was men al gewaarschuwd voor een tekort van 18 miljoen op de infrastructuur en de gebiedsontwikkeling. De stuurgroep beweert dat ze door omstandigheden niet was geïnformeerd. Ja zo gaat dat. Op het beslissende moment zijn essentiële documenten zoek, zijn foto’s overbelicht of is een sleutelfiguur ziek. En dat komt natuurlijk pas twee jaar later boven water. Ik geloofde nog in Roodkapje toen ik ’n jaar of vijf was maar daarna was het bij mij echt over hoor!

Volgens het rapport is de businesscase 2005 gebaseerd op onbetrouwbare informatie, zijn de veel te optimistische aannames onvoldoende doorvertaald naar realistische plannen en is onvoldoende aandacht besteed aan draagvlak.

Geen risicomanagement, te laag inflatiepercentage, te hoge vastgoedprijzen, niet bestaande aanbestedingsvoordelen, opvoeren van te weinig kosten, geen rekening houden met politieke ontwikkelingen, businesscase niet bijgehouden en bijgewerkt, samenwerkingsovereenkomst niet goed uitgevoerd, essentiële informatie onthouden aan gemeenteraad en provinciale staten, onderling gekrakeel, een chronisch tekort aan expertise, slechte verantwoording van tijd, kosten en kwaliteit.

Er is nog veel meer in dit rapport te vinden maar ik moet het kort houden. De stuurgroep had er totaal geen zicht op. Laat staan inzicht.

Endogeen is het tegengestelde van exogeen. Op endogene factoren heb je juist wel invloed.

De stuurgroep is als een kapitein die met zijn mammoettanker door het Suez-kanaal wil varen zonder eerst te kijken of dat wel kan. Als in Suez blijkt dat het schip te groot is dan zoekt ie de oorzaak niet bij zichzelf (endogeen) maar geeft het exogene kanaal de schuld.

De consequenties? Daar mag u voor opdraaien. Via belastingaanslagen en provinciale opcenten. En met een beetje pech hebt u uw huis ook al mogen inleveren.

Exogeen! Een synoniem voor bewust nagelaten controle, misleiding en falend leiderschap!