Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 24 januari 2008

Let's twist again!

Het heeft enige tijd geduurd maar het lijkt erop dat iemand eindelijk de handschoen oppakt. In de Regiobode schrijft ene T.J. Kottelaar over de Kooijmannetjes, Zijlstraatjes en Ottevangertjes, twistzieke mannetjes die vergeten waar het om gaat. Ik heb niet zo heel veel tijd. Daarom slechts een eerste vluchtige reactie.

Er staat niet bij of het mevrouw Kottelaar of mijnheer Kottelaar betreft. Dus waar u leest mevrouw/haar/zij kunt u ook lezen mijnheer/hem/hij. Ik ga uit van de goede trouw van mevrouw Kottelaar, neem aan dat zij op eigen gezag schrijft en dat ze niet op een of andere wijze de spreekbuis vormt van een van de politieke partijen. Als dat laatste wel het geval is hoor ik dat graag alsnog.

Het is een goede zaak als mensen zich in de discussie mengen en in de pen klimmen om hun mening kenbaar te maken. Ik heet T.J. Kottelaar dan ook van harte welkom in het debat. Uit haar opmerkingen maak ik op dat er nogal wat gaatjes zitten in haar kennis van de geschiedenis van het project.

Haar opmerkingen over twistzieke mannetjes neem ik haar hoogst kwalijk. Mijn uiterlijke kenmerken zijn: lengte 1.87, kleur ogen: blauwgrijs, haargrens : sterk wijkend, gewicht: 115 kilo. Dus ik weet niet hoe groot mevrouw is maar ik ben het fundamenteel met haar oneens.

En ik ben inderdaad twistziek. Twistziek geworden van het gestuntel en gesjoemel, het kiezersbedrog en het volstrekte falen van bestuurders en politici.

Laat ik vandaag eens beginnen met de onjuistheden in de brief van deze dame. Ik vermoed toch dat ze van het CDA is. Naast Feenstra (PvdA) en Verbugt (VVD) sleept ze er namelijk ook Leers van het CDA bij. Misschien heb ik wat gemist hoor. Maar Leers? Ik heb wel de namen van andere CDA-ers als Maatwijk en Bruls langs zien komen.

En het is niet juist te stellen dat “Ministerie en provincie samen 100 miljoen” in dit project gestopt hebben. Correcter is: Dit is een project van de provincie en de gemeente Rheden en de rijksoverheid heeft daar 50 miljoen (is overigens 53 miljoen) aan bijgedragen. De rest van het budget wordt gedragen door de provincie, gemeente en enkele andere partijen.

En wat nou hoog en laag springen met “het is ja of nee. 100 miljoen of niks?”
Wat bedoelt deze mevrouw toch? Ik heb niet om meer of minder gevraagd hoor! Voor het geval ze dat misschien denkt. Of zegt ze dit nou tegen de bestuurders en politici? Om ze er op te wijzen dat er maar 100 miljoen beschikbaar is en geen 145 miljoen? Daar zijn ze volgens mij inmiddels toch wel achter dacht ik.

Het beschikbare bedrag van 100 miljoen klopt in ieder geval redelijk. In 2005 heb ik (en ik kan dat ruimschoots bewijzen beste mevrouw Kottelaar) al zeer uitgebreid gewaarschuwd voor de zwakke onderbouwing van de begroting (businesscase) en het uit de hand lopen van dit project en ik heb met voorstellen geprobeerd om de controle op dit project te versterken. Toen wilden de gemeenteraad en het college van B&W daar echter niet van horen. De gemeenteraad heeft toen al zijn plicht ernstig verzaakt. Met de inmiddels bekende desastreuze gevolgen

En ik ben echt niet vergeten waar het om gaat.
Onze bestuurders en volksvertegenwoordigers willen echter maar wat graag vergeten. Zo snel mogelijk. Om er een nieuwe puinhoop van te maken. De eerste bewegingen daartoe zie ik al.

Misschien wil iemand deze Kottelaar even op weblog Politiek Rheden wijzen en/of mijn email-adres geven theo.kooijmans@tiscali.nl of theo.kooijmans@telfort.nl
Een telefoonnummer mag ook.

Ik wil het stukje uit de Regiobode namelijk graag op de weblog zetten en dan kan ze haar verhaal ook nader aan mij toelichten. Zodat ik er iets meer van begrijp.

Dan twisten we vrolijk verder.