Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 11 februari 2008

Jan Bart Wilschut kijkt niet om in wrok

IIn de Regiobode van 6 februari kwam Jan Bart Wilschut uitgebreid aan het woord onder de titel “Wethouder Jan Bart Wilschut kijkt niet om in wrok”.

Hij laat daarin onder andere optekenen
“Daarbij wil ik ook graag opmerken dat mensen die zich verzetten tegen een bepaald plan , eveneens hun verantwoordelijkheid hebben en moeten nemen. Je zult aan de rest van de gemeenschap uit moeten leggen waarom je tegen iets strijdt, waarvan veel anderen vinden dat het een goed plan is. Tegenstanders zijn medeverantwoordelijk”

Dergelijke uitspraken tekenen de bestuurder. Eerst zeggen dat je niet in wrok omkijkt om vervolgens uit te halen naar de tegenstanders van de inmiddels terziele gegane 8-min variant voor Hart van Dieren. Jammer, van die blinde bestuurdersvlek.

Ik zal over die medeverantwoordelijkheid heel onbescheiden bij mezelf beginnen.

In 2005 heb ik voluit gestreden voor een betere controle op het project. En daarbij ook heel duidelijk aangegeven hoe dat moest. Dat werd door Jan Bart en de zijnen van tafel geveegd.

Een volgende poging om de gemeenteraad beter in staat te stellen de controle op het project uit te oefenen werd eveneesn getorpedeerd. Daarop ben ik met mijn partij Leefbaar Rheden uit de toemalige coalitie van Leefbaar Rheden, PvdA, CDA en VVD gestapt. Daarmee hebben mijn fractie en ik wel heel erg duidelijk onze verantwoordelijkheid genomen.

Jan Bart Wilschut heeft nooit en te nimmer kunnen aantonen hoe groot de groep voorstanders van het project buiten de gemeenteraad om was.

Mijn voorstellen om via een referendum (februari 2006) en, toen ik al lang uit de raad was, een gewogen enquête (voorjaar 2007) het draagvlak voor Hart van Dieren vast te stellen werden afgeschoten. Die kansen heeft hij dus ook voorbij laten gaan.

Wat ook duidelijk is dat zijn de 1500 bezwaarschriften die einde 2005 binnenkwamen.
Net als de alternatieven die door Roskam, Laboyrie en diverse verenigingen die in het GBO zijn vertegenwoordigd op verschillende momenten zijn aangedragen.

En het is ook heel duidelijk is dat het GBO een groot deel van de bevolking van Dieren vertegenwoordigt en zeker het grootste deel van de mensen die direct de gevolgen van het project ondervinden. Maar de stuurgroep onder aanvoering van Marijke van Haaren en Jan Bart Wilschut wilden niet meer met het GBO praten..

Die “tegenstanders” hebben dus wel degelijk hun verantwoordelijkheid voor het project genomen. Maar alles wat niet in de kraam van Jan Bart Wilschut en de 8-min apostelen te pas kwam is in de prullenbak gekieperd

Wat boven alles uitsteekt is het feit dat de stuurgroep met in zijn kielzog de gemeenteraad van Rheden volledig heeft gefaald.

Nou, ik kijk in ieder geval wel om in wrok. Dat is geen kwestie van toegeven maar dat roep ik uit volle borst. En als ik zie hoe bestuur en politiek nu weer omgaan met het tekort van 40 miljoen dan neemt die wrok alleen maar toe. Het is een godvergeten schande.

Jan Bart Wilschut is niet de enige die verantwoordelijk is voor de 8-min flop. De belangrijkste verantwoordelijke, gedeputeerde van Haaren, zit er nog steeds. En ik zal het lijstje verantwoordelijken hier nog even aanvullen: Joop Kock, Co Verdaas, Jan Jansen, Johan Hollemans, Petra van Wingerden, de PvdA-fractie onder leiding van Pedro Canters, de VVD-fractie van Ronald Haverkamp en zijn voorganger, de CDA-fractie van Hein de Gooijer en de ChristenUnie van Hendri Witteveen.

Helaas heeft ook GroenLinks, de partij van Harriët Tiemens, zich in dat kamp gevoegd. En, het spijt me zeer dat ik het moet zeggen, maar ook de fracties van Gemeentebelangen ten tijde van wethouder Wim Pieper en de SP ten tijde van wethouder Rikus Brader hebben zich gecompromitteerd. Die riepen immers voor de verkiezingen dat de 8-min van tafel moest en namen vervolgens na de verkiezingen diezelfde 8-min als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling.

Ik heb mijn verantwoordelijkheid al in 2005 genomen. Het siert Jan Bart Wilschut dat hij nu zijn verantwoordelijkheid neemt. Voor een gezonde nieuwe start moet er echter schoon schip worden gemaakt. Zoete broodjes bakken heeft geen enkele zin. De rest moet ook weg. Vooral degenen uit het eerste rijtje.
En als ik hiermee de hele politieke goegemeente tegen me in het harnas jaag:.
Het zij zo!

Mocht ik nog iemand vergeten zijn dan hoor ik ‘t nog!

Ada Boerma's plagiaat op het web (8)

Op 14 februari heeft de Maasdrielse gemeenteraad de eerste mogelijkheid om Ada Boerma officieel op haar gedrag aan te spreken.

Om duidelijk te maken dat de ophef inderdaad landelijk is en ter voorbereiding voor de Drielse raadsleden iedere dag even een kleine herinnering.

Vandaag blijven we dichter bij de Bommelerwaard. Het plagiaat van Ada Boerma heeft in die regio het meeste stof doen opwaaien.

Het Brabants Dagblad wijdde een hele serie artikelen aan Ada’’s plagiaat. En deze krant liet mensen aan het woord die Ada’s gedrag afkeurden maar ook mensen die haar plagiaat door de vingers zagen. Van de pastoor is dat nog prima te begrijpen maar dat raadsleden Ada’s letterdieverij goedpraten wil er bij mij niet in. Als de burgemeester toevallig van de VVD of de PvdA was geweest had het CDA waarschijnlijk ’n heel andere mening gehad.

Ada’s inspiratie heeft mij weer geïnspireerd om op volle kracht door te gaan.
We zullen zien hoe het afloopt.

Dus vandaag is het woord aan het Brabants Dagblad. Lees ook de reacties van de lezers. Klik hier om naar de berichtgeving over Ada’s plagiaat in het het Brabants Dagblad te gaan.

Of klik op onderstaande afbeeldingen om deze te vergroten en een indruk van van een van de artikelen te krijgen.