Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 1 maart 2008

Dutch Bloggies - Politiek Rheden wel bij laatste 15 niet in de finale.


Dutch Bloggies organiseert jaarlijks verkiezingen voor de beste weblog in verschillende categoriën.
Nu alweer voor de achtste keer.
Ik dacht, laat ik ’s een kansje wagen en heb me opgegeven.
Er zijn 18 categoriën waaraan je kunt meedoen.
Ik had me opgegeven in de categorie Politiek.

De verkiezing is trapsgewijs georganiseerd.
Afgelopen weken heeft de jury de longlist samengesteld.

En wat bleek? In de categorie Politiek stonden 15 weblogs op de longlist waaronder Politiek Rheden, mijn weblog!

Tussen illustere weblogs als Jan Marijnissen, Buro Renkema, Sargasso en Wijblijvenhier.

Niet slecht voor een simpele amateur-blogger. Het is niet altijd even makkelijk om dagelijks, in de schaarse vrije uurtjes, een zinnig bericht te schrijven.

Maar gelukkig geven de lokale en regionale politiek en maatschappij stof genoeg tot beschouwing en discussie.

En niet te vergeten de groeiende schare trouwe lezers die steeds vaker hun steentje bijdragen.

Ik vind het geweldig!! Een prachtig neveneffect van Politiek Rheden.


Wij,de Raad van Bestuur van weblog Politiek Rheden, zijn natuurlijk apetrots!

Jammer genoeg heb ik de finale niet gehaald. De shortlist is gisteren bekend gemaakt. Prima weblogs. Ik wens de genomineerden alle succes.
Ik stel me voorlopig tevreden met die plaats onder de laatste 15.

Neems eens een kijkje op Dutch Bloggies

Stuurgroep, het Atelier en de adviezen: inconsistent.

Vandaag wil ik twee door de stuurgroep Hart van Dieren afgescheiden documenten bekijken. Het “Standpunt van de Stuurgroep inzake de bevindingen/adviezen van het Atelier” en het “Standpunt Stuurgroep inzake de beëindiging van het project Hart van Dieren en voorstel voor het in gang zetten van het vervolg van het project.”
Deze documenten zijn niet consistent met elkaar. Bovendien is er inconsistentie in gedrag en uitspraken van bestuurders. Er is verschil tussen de bestuurder als lid van de stuurgroep en de bestuurder buiten de stuurgroep.

Nog even ter herinnering. Namens de provincie hadden de gedeputeerden Marijke van Haaren en Co Verdaas zitting in die stuurgroep. De gemeente Rheden werd vertegenwoordigd door de wethouders Jan Bart Wilschut, Joop Kock en Hans Elsenaar. De stuurgroep stond onder voorzitterschap van Marijke van Haaren.

De stuurgroep heeft dus een standpunt ingenomen over de adviezen van het Atelier. Het Atelier dat onder leiding stond van gedeputeerde Co Verdaas zelf en dat ook zijn naam, Atelier Verdaas, droeg.
Bij de presentatie van de bevindingen van het Atelier nam Co Verdaas nogal opzichtig afstand. Hij wilde toen opeens niet meer dat zijn naam nog geassocieerd werd met het Atelier. Zoals we inmiddels weten past dat precies in de strategie van de provincie. Afstand nemen van het project is daar het parool. Hart van Dieren laten vallen als een hete aardappel. Dat hebben we eerder ook al gezien bij de rondweg van Laag Soeren. Ook in die kwestie liet de provinciale gedeputeerde van Haaren onze gemeente in haar vet gaar smoren.

De stuurgroep vindt een aantal ideeën van het Atelier interessant en waardevol voor het vervolg van het project. Andere elementen vindt zij de moeite waard om te bestuderen. Zij uit zich dus uitermate positief over het Atelier. “Moeten we doen” roept ze.

Maar intussen handelt zij anders. Bij de presentatie van het Atelier is gezegd dat het project onder één leiding moest komen. Inmiddels weten we dat het wordt gesplitst in twee projecten.

Bij die presentatie werd ook gezegd dat er geen sprake is van een verkeersprobleem doch slechts van een verkeersvraagstuk. Ook daar denkt de stuurgroep anders over. Die spreekt wel degelijk over een verkeersprobleem.

En de inmiddels afgetreden wethouder Jan Bart Wilschut vond het niet geloofwaardig als hij de nieuwe plannen voor Hart van Dieren zou verdedigen. Hij was immers geen verkoper van tweedehands auto’s. Maar als lid van de stuurgroep heeft hij blijkbaar een andere mening want nergens wordt duidelijk dat hij niet bij deze standpuntbepaling was betrokken.

Ook het gedrag van Joop Kock is vreemd. Hij heeft zichzelf benoemd tot trekker van het Masterplan voor Dieren. Die moet voor de zomer klaar zijn. Nogal merkwaardig als de stuurgroep, waarvan Joop zelf deel uitmaakt, tegelijkertijd zegt dat de door het Atelier voorgestelde doorlooptijd voor het opstellen van het Masterplan niet reëel is

In het document “Standpunt Stuurgroep inzake de beëindiging van het project Hart van Dieren en voorstel voor het in gang zetten van het vervolg van het project.” staat letterlijk:

...Daarnaast acht de Stuurgroep de doorlooptijd die het Atelier noemt (6 maanden) niet reëel voor een breed gedragen masterplan dat een onderlegger is voor keuze ten aanzien van de infrastructuur knelpunten1. Daarbij ontstaat het grote risico dat het rijksgeld (en wellicht zelfs ook dat van provincie en stadsregio) in gevaar komt c.q. wegvalt. Door de Stuurgroep is – na een eerste consultatie van de verantwoordelijke bewindslieden – geconstateerd dat voor de zomervakantie van 2008 een concreet voorstel voor de oplossing van de problemen in Dieren voorhanden moet zijn om het behoud van de middelen überhaupt bespreekbaar te houden.


Als je dit leest dan handel je volgens mij tegen beter weten in! Je wel opwerpen als trekker van het Masterplan maar tegelijkertijd via de stuurgroep laten weten dat je er niet in gelooft. Zo ben je al op voorhand ongeloofwaardig. Dat komt nog eens bovenop de falende bestuurlijke controle op de financiën van het project.

Volgens mij geloven de leden van deze stuurgroep helemaal niet meer in een sucecsvol vervolg van het project. Atelier Verdaas had het over een bezinningsperiode van twee maanden (december en januari) waarna op volle stoom aan het Masterplan moest worden gewerkt. Februari is al voorbij. Er zijn dus nog vier maanden te gaan maar ik hoor nog helemaal niks over nieuwe plannen.

Of moet de bevolking van Dieren soms weer onder druk gezet worden? Met de dreiging dat de rijksbijdragen wegvallen als er niet snel een nieuw plan komt. En dan even vlug een plannetje in elkaar flansen zonder de bevolking erbij te betrekken. Gewoon opnieuw dezelfde fouten maken?

De stuurgroep zegt letterlijk:
De drie oorspronkelijk geformuleerde probleemvelden (verkeerskundig, barrièrewerking en leefbaarheid) zijn nog steeds valide. Het verkeerskundige probleemveld is nog steeds actueel en vraagt – naast de beide andere probleemvelden – om een oplossing.


Zoals al eerder opgemerkt. Dat spoort niet met de Atelier-adviezen. Het Atelier ontkent het verkeersprobleem en het Atelier laat zich ook weinig gelegen liggen aan de barrière tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid. Die wordt in mijn optiek juist versterkt. Daardoor wordt ook de leefbaarheid verder aangetast.

In het standpunt over het Atelier worden de “koude aansluitingen” Wilhelminaweg –Spoorstraat en Enkweg-Molenweg de moeite waard genoemd voor verder onderzoek.

Weet u wat een “koude aansluiting” is? Dat is een een gelijkvloerse kruising waarbij niet afgeslagen mag worden. Dus verkeer vanaf Wilhelminaweg, Spoorstraat, Enkweg of Molenweg mag dan niet afslaan naar de Burgemeester de Bruinstraat. Ook andersom, vanaf de Burg. de Bruinstraat naar een van deze wegen mag niet worden afgeslagen.
Ervaringen elders leren echter dat dat toch gebeurt.

Op deze koude aansluitingen kruisen bovendien totaal anderssoortige verkeersstromen. Snelverkeer op de Burg. De Bruinstraat kruist met voetgangers, fietsers, optrekkende auto’s etc. op de andere wegen.

Een koude aansluiting is dan ook uiterst gevaarlijk.

Overal elders in het land worden deze koude aansluitingen juist geëlimineerd. Daar zoekt men oplossingen in rotondes, verkeerslichten en tunnels en soms wordt een koude aansluiting gewoon gesloten. Dat laatste is hier overigens geen oplossing.

Voor beide aansluitingen, in ieder geval voor minimaal één van die aansluitingen, lijken tunnels meer voor de hand te liggen. En zoals ik al eerder voorstelde. Er kan ook aan gedacht worden om de Burg. de Bruinstraat verhoogd aan te leggen. Op palen zodat er nog van alles onder kan en onderdoor kan of op een dijk met onderdoorgangen. Bij een weg op palen kun je de ruimte onder de weg openhouden of gebruiken voor andere zaken.

Ook andere varianten zijn mogelijk. En kijk ook nog eens naar de alternatievenstudie. Daarin staan voorstellen die beduidend goedkoper zijn dan de 8-min variant. Zie daarvoor onder andere mijn eerdere bericht van 21 september Hart van Dieren........alternatieven?

We zijn er nog lang niet met het Hart!

Onderstaand beide Standpuntdocumenten van de stuurgroep.
Klik op een afbeelding om te vergroten.
De eerste pagina is het “Standpunt van de Stuurgroep inzake de bevindingen/adviezen van het Atelier”


“Standpunt Stuurgroep inzake de beëindiging van het project Hart van Dieren en voorstel voor het in gang zetten van het vervolg van het project.”