Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 31 maart 2008

Laatste nieuws: het rapport komt eraan

Hèhè het schijnt nu eindelijk te gebeuren.

Vandaag of morgen worden volgens een van mijn Lysias-correspondenten de resultaten van het externe onderzoek gepresenteerd. We zullen zien of het klopt.

Het ei is gelegd. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. De laatste aanvullingen zijn toegevoegd, de laatste alinea's zijn geschrapt en alle punten en komma's staan op de goede plaats. Elkeen heeft zich zo goed mogelijk in veligheid gebracht.

Eens kijken hoe kritisch het rapport over de gemeenteraad, B&W en de stuurgroep is.
En of daar consequenties uit durven worden getrokken.

Lucht je Hart

Ik had de SP beloofd om aandacht te besteden aan hun onlangs gehouden enquête “Lucht je hart” over Hart van Dieren.

De enquête bevestigde maar weer eens dat er een grote kloof is tussen de politiek verantwoordelijken en de bevolking. Ook de atelieristen van Verdaas kwamen alleen met suggesties die suboptimaal waren. Pleisters die de wond tijdelijk bedekken.

Het is een prima enquête, hardstikke goed en ik beveel het verslag van harte bij u aan. Via de website van de SP kunt u het verslag downloaden.

Maar ik ga het hier niet opnieuw uitgebreid uit de doeken doen. Onderstaand de suggesties van mensen voor oplossingen. Ik pik er één ding uit waar ik dieper op in ga: de A348.

Een grote groep mensen (bijna éénderde van de respondenten) ziet een oplossing in het doortrekken van de A348.

Een deel van de problemen ligt inderdaad bij de A348. De A348 is onafgemaakt werk dat nu voor veel extra ellende zorgt. Die ellende wordt nu afgewenteld op Dieren. De abrupte beëindiging van de A348 heeft er onder andere voor gezorgd dat Dieren extra veel verkeer krijgt te verwerken. Waarom de A348 destijds niet is doorgetrokken is mij niet bekend. Ik ken de precieze probleemstelling voor de toenmalige plannen niet en ook niet de oorzaken van de mislukte doortrekking. Dat zou slechts gissen worden. Wil iemand mij daarover eens uitgebreid informeren?

Doortrekking van de A348 zou echter niet alle Dierense problemen oplossen. De bereikbaarheid van Dieren-Noord en Dieren-Zuid wordt ook gehinderd door het spoor. Dat is trouwens niet aleen een Dierens probleem. Het levert net zo goed problemen op voor de andere dorpen in de gemeente die aan de spoorlijn liggen.

Bovendien zou doortrekking van de A348 nú op grote weerstand stuiten. Dat zou alleen een goede oplossing zijn als de A348 langs Dieren onder de grond gaat.

Vergeet niet dat de A348/N348 een provinciale weg is en de provincie kan de problemen van die mislukte doortrekking niet op het bordje van Dieren leggen. Gelderland heeft meer verkeersproblemen maar dat neemt niet weg dat zij de verplichting heeft om het Dierense probleem voor eens en voor altijd goed op te lossen.

En nu zal ik eens vloeken in de kerk! Ook mijn hart eens luchten. De rigoreuze oplossing! Die A348 ligt gewoon aan de verkeerde kant van de IJssel. Misschien moet er eens naar gekeken worden om de A348 helemaal uit te gummen.

Weg die weg!

Het gros van het verkeer dat vanuit Arnhem richting Doesburg gaat zou dan via de Lathumseweg worden afgehandeld. Eventueel kan er dan ná Doesburg een nieuwe brug over de IJssel worden gelegd die weer aansluit op de N348 richting Zutphen. Zo ver mogelijk van Dieren en Spankeren vandaan. Verkeer naar Apeldoorn zou dan met een wijde boog om Spankeren heen moeten worden geleid. En het moet voor het doorgaande verkeer aantrekkelijker worden om die routes te nemen in plaats van de dorpenroute. Voor de gemeente Rheden komen er dan ook meer mogelijkheden voor de natuur, verbetering en versterking van het uiterwaardenlandschap en een natuurlijke aansluiting van de gemeente op de IJssel.

Ik weet ‘t, er zijn dan nog vele vraagtekens. Maar ik zou dat, als oplossing voor de langere termijn, wel eens onderzocht willen zien. Maar denk met me mee.
Wat zou zo’n oplossing niet allemaal voor onze gemeente kunnen opleveren? Denk ook aan de voetangels en klemmen. De voor- en tegenargumenten.

En wat de spoorlijn betreft. Die zorgt dus niet alleen voor een bereikbaarheidsprobleem maar ook voor leefbaarheids- , milieu- en veiligheidsproblemen. Hoe zit het met de veiligheid, het vervoer van gevaarlijke stoffen, het wonen langs de spoorlijn? Aanvankelijk zou de Noord-Oostelijke Verbinding door de Achterhoek gaan lopen maar dat kostte plots teveel. Ook een probleem dat, nu door de rijksoverheid, op Rheden (en alle andere dorpen langs de spoorlijn Arnhem-Zutphen) is afgewenteld. Het is ons goed recht om diezelfde rijksoverheid daarop aan te blijven spreken. Die heeft de plicht om oplossingen aan te dragen. In projecten op allerlei gebied zijn door de overheid miljarden euro’s geïnvesteerd die tot niets hebben geleid. Ja soms zelfs contraproductief hebben gewerkt. Miljarden euro’s die door de rijksoverheid in infrastructuur, onderwijs, zorg, veiligheid, ICT, Europa zijn gestoken, zijn gewoonweg verbrand, weg, foetsie!

Dan moet diezelfde rijksoverheid, medeveroorzaker van de problemen, nu zeker niet gaan zaniken over masterplannen die nog vóór de zomer moeten zijn aangeleverd.

En de provincie al helemaal niet. Die heeft de boel in deze gemeente al genoeg verkloot. En niet alleen in Dieren!

Merkt u het ook? Ik begin alweer boos te worden. En dan heb ik het nog niet eens over de gemeente gehad. Laat ik daarom maar stoppen.

Nogmaals: goede enquête, goed initiatief. De SP spant zich tenminste in.
Klik hier om naar de website van de SP te gaan waar u het volledige verslag kunt downloaden.