Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 28 april 2008

Gemeentebelangen.. wanneer barst de bom?

Piet Wubs van Gemeentebelangen had bij het raadsdebat over het Lysias-rapport (het externe raadsonderzoek naar het debacle van Hart van Dieren) niet veel te melden.

Hij had eerder in de krant al gemeld dat hij geen wethouders ging wegsturen. Er waren immers bestuurders die meer verantwoordelijk zijn. Omdat gedeputeerde van Haaren niet door provinciale staten wordt weggestuurd mogen de Rhedense bestuurders van Wubs blijven zitten.

Als je de aanvoerder niet kunt vangen dan moet je de luitenants maar laten lopen vond Piet een goed excuus.

Voor de goede orde vroeg hij nog wel aan wethouder Kock hoe die dacht over diens eerdere uitspraak dat hij de discussie met de raad zou afwachten.

In september 2007 had Piet Wubs heel andere gedachten. Toen was hij er als de kippen bij om Jan Bart Wilschut een motie van wantrouwen te bezorgen. Niets van dat al. Een onduidelijke motie van treurnis die alleen in de titel het woord treurnis voerde was al wat hij in tweede termijn had in te brengen. Volgens mij was die Treurnis-titel er later opgeplakt.

Wubs dook gewoon weg voor zijn verantwoordelijkheid. Met een slap excuus.
Ik heb de indruk dat er iets anders aan de hand is. Wat dat is weet ik niet maar dat komt ongetwijfeld ’n keer boven water.

De laatste tijd is Wubs nogal goed met de VVD. Bloeit er iets moois op tussen de VVD en Gemeentebelangen? Het zou zo maar kunnen.

Zijn fractiegenoot Barbara de Vos-Piater was consequenter. Zij roeide tegen de stroom in en stemde vóór de motie van wantrouwen die door de SP was ingediend.

Prima opstelling van Barbara.


Gemeentebelangen vertoont haarscheurtjes. Ik ben benieuwd wanneer de bom barst.