Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 3 mei 2008

Niet echt het beeld dat we van de internetnerd hebben

In aansluiting op het voorgaande bericht over de openbare les van Piet Bakker hier de integrale tekst van de introductie. Ik wil het jullie niet onthouden.

Piet heeft me weliswaar niet expliciet toestemming gegeven maar als hij zich boos bij me meldt dan zien we wel verder. Ik heb 'm vanmorgen gemaild met de vraag of ie er moeite mee heeft.

Bovendien, het is allemaal gratis reclame voor de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Een extra student uit het Rhedense is toch maar weer mooi meegenomen.

Introductie

In januari meldden Nederlandse media een curieus gevalletje van plagiaat. Burgemeester Ada Boerma van Maasdriel had zich voor haar installatiespeech laten ‘inspireren’ door de toespraak die Thom de Graaf had gehouden bij zijn ambtsaanvaarding in Nijmegen. De inspiratie moet van bovennatuurlijk gehalte zijn geweest gezien de omvang, meer dan tien passages kwamen vrijwel rechtstreeks uit de rede van De Graaf, inclusief het citaat van zijn vader die daarmee ook meteen een beetje de vader van Boerma was geworden. Het nieuws werd niet door een traditioneel medium onthuld maar werd voor het eerst op internet gepubliceerd, het werd ook niet door een professionele journalist maar door een amateur, een blogger, naar buiten gebracht.

Het citaat van de vader van Thom de Graaf doet Boerma de das om. Theo Kooijmans, een politiek actieve 57-jarige ICT-projectmanager, schrijft op 15 december op zijn blog Politiek Rheden (2007) over de toespraak van burgemeester Boerma, die daarvoor werkzaam was in Rozendaal, een buurgemeente van Rheden. Hij gaat vervolgens op zoek naar de oorsprong van die passage, door Boerma wel als citaat aangeduid maar zonder bron. Na een beetje googlen is Kooijmans eruit, het was Thom de Graaf die zijn vader citeerde; maar ook andere stukken komen uit zijn Nijmeegse toespraak. De Rhedense blogger publiceert een overzicht van de identieke passages en stelt het Maasdrielse VVD-raadslid Cees Sips op de hoogte via het gastenboek van diens blog.

Sips, 62 jaar oud, is ook geen journalist, maar voormalig ICT-projectmanager. Zijn blog bevat “strikt persoonlijk gekleurde waarnemingen, gedachten, gevoelens en dagelijkse belevenissen, maar ook politiek inhoudelijke zaken en nieuwsfeiten” (Ceessips.nl). In een lange alinea van ruim 50 regels onder de pakkende kop “ Zondag 16 december 2007’ filosofeert Sips over de kerstzang in de kerk van Dreumel, waar drie koren optraden samen met de muzikanten van Sint Barbara en Sint Lambertus, over de uitverkiezing van Geert Wilders tot politicus van het jaar, over Verdonk, Marijnissen, de maag Maria en de herdertjes die bij nachte lagen, en, helemaal aan het eind, over ‘plagiaat-Ada’ . Sips voelt zich ‘geschoffeerd’ door de burgemeester: “De toespraak kwam helemaal niet uit haar hart. Het was gejat van iemand anders.” Sips meldt het zijn mederaadsleden, maar vindt weinig weerklank – de toespraak verdwijnt wel meteen van de gemeentelijke website.

Een columnist van de editie Bommelerwaard van het Brabants Dagblad verwijst een week later naar de zaak, vooral om Sips aan te vallen, die ‘geklikt’ zou hebben om zo de sfeer in de gemeente te bederven. Maar de krant die in 57 procent van de Maasdrielse gezinnen wordt gelezen, pikt het verder niet op. Omroep Gelderland brengt het nieuws pas na drie weken, op 8 januari. Een dag later volgen het Brabants Dagblad en vrijwel alle landelijke media.

Zien we hier crossmedia in optima forma? Het nieuws overstekend van het ene medium naar het andere, verwijzend naar elkaar, elkaar versterkend? In zekere zin wel. In de kranten worden de blogs genoemd die daarna het bezoek explosief zien stijgen. Via internet zijn de complete speeches te zien, de overeenkomstige passages en de lamme excuses van de gemeente nog eens na te lezen. Aan de andere kant lijkt het erop dat de traditionele nieuwsmedia zich hier de kaas van het brood hebben laten eten.

---------

Het vierde en laatste hoofdstuk sluit af met tekst over de relatie tussen de inhoud en werkwijze van de oude media en de journalistieke activiteiten van non-professionals en de vraag hoe journalisten met user-generated content, online-communicatie en blogs omgaan.

"En daarmee zijn we terug bij het begin van dit verhaal. Hoe komt het dat een 57-jarige blogger uit Rheden – niet echt het beeld dat we van de internetnerd hebben – de gevestigde media verslaat?"

Nee user-generated content is niet nieuw. Al vanaf 1963 met de Zapruderfilm die de moord op president Kennedy laat zien tot aan de filmpjes en beelden op internet, de vriendensites....

“En natuurlijk de blogs met commentaren, reacties en soms zelfs met echt nieuws - hoewel de burgemeester van Maasdriel nog steeds op haar plaats zit.”

Ruimte voor kwaliteit? Media en journalistiek op het digitale kruispunt

Weblog “de Nieuwe Reporter” publiceerde onlangs het artikel Ruimte voor kwaliteit? Media en journalistiek op het digitale kruispunt.

Dat artikel is een uitgebreide weergave van een “ openbare les” van Piet Bakker ter gelegenheid van zijn inauguratie als s lector ‘crossmediale content’ aan de journalistenopleiding van de Hogeschool Utrecht.

Als voorbeeld gebruikt Piet Bakker het plagiaat van Ada Boerma. Hoe en waar is dit nieuws ontstaan en wat gebeurde ermee?

De introductie beschrijft de melding van de ontdekking van Ada’s letterdieverij op Politiek Rheden en de weg die het nieuws vervolgens nam. Na drie weken bereikte Ada’s plagiaat Omroep Gelderland waarop de media-bom barstte.

Ik heb er al eerder over de “openbare les” van Piet Bakker geschreven. Twee weken geleden ontving ik van Piet Bakker ook de gedrukte versie. Een aardige geste die ik dan ook zeer op prijs stel en een mooie aanleiding voor een nieuw artikel.

In deze les gaat Piet Bakker in op wat hij noemt de “crossmediale revolutie” : de opkomst van steeds meer tv- en radiozenders, nieuwe kranten en tijdschriften en de digitale media, wederzijdse beïnvloeding en het “ oversteken” van het nieuws van het ene naar het andere medium.

Crossmedia is de uitwisseling van informatie, , het oversteken van grenzen, tussen verschillende soorten media, de kranten, tijdschriften, radio, televisie en het internet.


Piet vraagt zich af of ‘echte’ journalisten overbodig worden. Kunnen hun taken niet net zo goed worden vervuld door bloggers of door lezers die het nieuws zelf aanbieden aan de media? Heeft journalistiek nog zin?

Zuiver retorische vragen natuurlijk. In het tweede hoofdstuk van de les beschrijft hij de media, het media-aanbod en de gebruikers van die media, de veranderingen die er plaatsvinden en hoe daarmee om te gaan en te anticiperen. Hij beveelt de journalistiek aan om een crossmedia strategie te ontwikkelen als antwoord op het veranderende mediagebruik van het publiek.

Vervolgens krijgt crossmedia als publicatiestrategie aandacht. Maak een goed gebruik van alle mogelijkheden die oude en nieuwe mediavormen bieden. En focus niet op het medium maar op de boodschap. Het medium dient gebruikt te worden om de boodschap in de juiste cq aantrekkelijkste vorm te gieten. Hij waarschuwt voor het vastroesten, het teveel aan het verleden gebonden zitten waardoor vernieuwing wordt geremd.
In het laatste hoofdstuk wordt “crossmediale” journalistiek belicht. De commercie heeft grote impact op de journalistiek en de journalist moet daar aan wennen. Oplagen van de traditionele kranten blijven slinken en de journalisten zullen zich steeds opnieuw moeten bewijzen in een veranderende media-omgeving. En zullen zich moeten onderscheiden in kwaliteit.

Het boekje sluit af met de onderzoeksagenda.

Hoe pas je onderzoeksjournalistiek toe in een multimediale omgeving? Hoe kunnen de media worden ingezet om maatschappelijke discussies te stimuleren? Hoe kan vaardigheid op muti-mediaal gebied efficiënt wijze worden toegepast? Hoe moet de journalistiek in de multimdeiale context georganiseeerd worden?

En tenslotte vraagt Piet Bakker aandacht voor de relatie tussen de inhoud en de werkwijze van oude media en journalistieke activiteiten van non-professionals en vraagt zich onder andere af
“Hoe komt het dat een 57-jarige blogger uit Rheden – niet echt het beeld dat we van de internet –nerd hebben – de gevestigde media verslaat”.

De les wordt besloten met de constatering dat print niet dood is, dat er ruimte blijft voor kwaliteitsjournalistiek, maar dat innovatie noodzaak is en journalisten meer moeten kunnen.

En, niet onbelangrijk, dat er nog genoeg te onderzoeken valt.

Dossier Boerma-Maasdriel

In dit dossier vindt u alle verwijzingen naar mijn postings over (het plagiaat van) Ada Boerma.

Ada Boerma werd eind november 2007 geïnstalleerd tot burgemeester van Maasdriel. Daarvoor was ze burgemeester van het Gelderse Rozendaal (bij Arnhem).

In haar installatiespeech in Maasdriel gebruikte zij een groot aantal passages die rechtsreeks afkomstig waren uit de toespraak die Thom de Graaf bij zijn aantreden als burgemeester van Nijmegen uitsprak in januari 2007.

Met een simpele muisklik op de titel (vetgedrukt) gaat u naar het bijbehorende artikel. De jongste artikelen staan bovenaan. Ik stel reacties op de artikelen zeer op prijs en ga de discussie graag aan.

Het dossier wordt actueel gehouden.

Ada in actie (21 december 2008)
Zo gaat het eraan toe bij een Maasdrielse raadsvergadering.

Niet echt het beeld dat we van de internetnerd hebben (3 mei 2008)
De plagiaat-geschiedenis in een notedop.

Ruimte voor kwaliteit? Media en journalistiek op het digitale kruispunt (3 mei 2008)
De openbare les van lector Piet Bakker (met Ada's plagiaat als voorbeeldcase) is te boek gesteld.

Crossmedia: Ada's case (24 maart 2008)
Ada's plagiaat als voorbeeldcase op de journalistenopleiding.

Ada Boerma's plagiaat: reactie VVD-Maasdriel (15 februari 2008)
Reactie van de VVD-Maasdriel op de verklaring van Ada Boerma.

Ada Boerma's plagiaat: gemeenteraad past bij letterdief (15 februari 2008)
Een slap excuus van Ada wordt geslikt door de slappe Maasdrielse gemeenteraad.


Ada Boerma's plagiaat in de raadszaal? (14 februari 2008)

Nog maar eens de vergelijking van de speeches van Thom de Graaf en Ada Boerma. En 'n beetje inspiratie voor Ada. Alles ter gelegenheid van de raadsvergadering van vandaag, 14 februari 2008.

Ada Boerma op het web en in de dagbladen.
Ada Boerma's plagiaat in de dagbladen (13 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (9) (12 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (8) (11 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (7) (10 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (6) (9 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (5) (8 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (4) (7 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (3) (6 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (2) (5 februari 2008)
Ada Boerma's plagiaat op het web (1) (4 februari 2008)
'n serie herinneringen aan Ada's plagiaat: websites en krantenartikelen.

Bruggenbouwer Boerma (20 januari 2008)
Cees Sips heeft het gedaan.

Gemeente Maasdriel maakt zich medeplichtig aan Ada's letterdieverij (18 januari 2008)
Over het persbericht waarin Ada's plagiaat wordt "genuanceerd".

Theo nuanceert (13 januari 2008)
Is de commotie over Ada's plagiaat historisch bepaald?

Persbericht VVD Maasdriel (12 januari 2008)
Een persbericht over de verfoeilijke gang van zaken.

Onvoldoende (11 januari 2008)
Ook de dorpsonderwijzer/politicus ziet in dat Ada's gedrag niet door de beugel kan.

Ada nuanceert (10 januari 2008)
Ada is hardleers

"Het Gesprek van de Dag" over Ada Boerma's Plagiaat
Rechtstreekse link naar de uitzending van 9 januari

Ada Boerma - Het Gesprek van de Dag (10 januari 2008)
De uitzending van het televisieprogramma "het Gesprek van de Dag" waar ik gisteravond te gast was.

Ada Boerma's plagiaat - Druk, druk, druk (9 januari 2008)
De drukte is nu goed losgebarsten.

Plagiaat Ada Boerma - de beer is los (9 januari 2008)
De aandacht voor het plagiaat neemt fors toe. Een verzameling URL's.

Ada Boerma's plagiaat (6 januari 2008)
Nog maar eens. Ada's plagiaat staat imiddels ook in Wikipedia.

Ada Boerma - hoe kwam dat nou?- (24 december 2007)
Wat was nou de oorzaak?

Ada - een lot uit de loterij (23 december 2007)
Meer aandacht voor copy-Ada.

Nóg een voor Ada (22 december 2007)
En ik vond nóg een door Ada gekopieerde passage.

Ada en het Gootspook (22 december 2007)
De boodschapper heeft het gedaan. Ada krijgt steun van het Gootspook.

Ada's Installatiespeech in Maasdriel (22 december 2007)
De speech die Ada uitsprak bij haar installatie tot burgemeester van Maasdriel.

Thom de Graaf - installatiespeech Nijmegen (22 december 2007)
De speech die Thom de Graaf uitsprak bij zijn installatie tot burgemeester van Nijmegen.

Ada - Van de hemel naar de hel (2) (16 december 2007)
Foei Ada!. Oud-burgemeester Ada Boerma van Rzoendaal heeft voor haar installatiespeech in Maasdriel maar eens gegrasduind in de installatiespeech van Thom de Graaf en daar stukken uit overgenomen.

Ada - Van de hemel naar de hel (15 december 2007)
Oud-burgemeester Ada Boerma stapt vanuit het rustige Rozendaal pardoes in een Maasdrielse ramp.