Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 24 juli 2008

Financiële verantwoording Hart van Dieren (2)

De financiële afrekening van Hart van Dieren is binnen. In totaal is er 18,5 miljoen euro gespendeerd.

In de notitie "Afronding en afrekening van het project Hart van Dieren"wordt uit de doeken gedaan hoe de uitgaven voor Hart van Dieren zijn opgebouwd.

De kosten zijn als volgt verdeeld:
€ 10.104.545,- Verwerving onroerende goed
€ 5.387.774,- Externe kosten (advies, inhuur, ProRail, huisvesting etc.)
€ 2.255.390.- Interne kosten (personeel provincie)
€ 704.779,- Interne kosten (personeel gemeente)
===========
€ 18.452.488,-

Buiten het onroerend goed om is er een bedrag van € 8.374.934,- uitgegeven.

Dit moet nog onderling tussen provincie en gemeente worden verrekend.
Na enkele correcties (opbrengsten en kosten die door de gemeente en provincie zelf betaald moeten worden) blijft er € 6.700.743,- over dat onderling moet worden verrekend.

Gemeente en provincie moeten daarvan ieder de helft = € 3.350.372,- bijdragen.

Voor de gemeente komt daar nog en bedrag van € 249.670,- bij. Dat zijn door de gemeente gemaakte zgn. lijnkosten, kosten voor de inzet van personeel die door de gemeente zelf moeten worden betaald.

Hart van Dieren I kost de gemeente dus: € 3.350.372,- + € 249.670,- = € 3.600.056,- (Exclusief de verwerving van onroerend goed)

Na alle verrekeningen moet de gemeente Rheden nog € 2.393.402,- aan de kassier van het project betalen en de provincie Gelderland nog € 2.162.384,- (De provincie treedt op als kassier).

Bent u er nog?

Er zijn nog enkele onzekerheden. Daarom wordt met de daadwerkelijke verrekening tussen provincie en gemeente gewacht totdat dat is afgewikkeld. Dat heeft te maken met de afwikkeling van de rijksbijdrage en inzicht in de afwikkeling van onroerend goed.

Er zijn kosten betaald uit de al overgemaakte rijksbijdragen. Als het rijk NIET vraagt om terugstorting van die bedragen dan kan een deel van de kosten ten laste van de rijksbijdrage worden gebracht. Maar dat lijkt me lood om oud ijzer. De rijksbijdrage voor nieuwe plannen zal dan navenant omlaag gaan.

Het is ook mogelijk dat Den Haag de bijdrage eerst terug wil hebben inclusief een rentevergoeding. Dan zijn gemeente en provincie nog een extra bedrag kwijt. Het rijk heeft tot nu toe € 17.676.175,- gestort en de rentebedragen kunnen dus fors oplopen.

Volgens mij zijn we er met deze bedragen vwb de gemeente nog niet. Ook buiten het project om zijn er kosten gemaakt.

In 2006 is voor het inspraakcircus € 135.000,- uitgegeven en de kosten voor het raadsonderzoek € 70.000,- zitten naar mijn weten niet in de genoemde bedragen.

Beide komen ten laste van de gemeentelijke portemonnee.

Hoe het met de kosten voor het interne onderzoek door de stuurgroep zit is me ook niet duidelijk. Zal toch ook gauw ’n eurotonnetje kosten.

En als we nog eens een goed gaan speuren dan komen we misschien nog wat posten tegen die buiten het project zijn gehouden. ’s Kijken of ik daar nog tijd (en zin) voor heb.

Het zou mooi zijn als iemand die wat dichter bij het vuur zit me de helpende hand reikt en relevante informatie naar me toe stuurt. Scheelt voor mij veel tijd en energie.

Onderstaand de volledige notitie. Als u met de muis op een afbeelding klikt wordt ie vergroot weergegeven. Bijlage 3 bevat een overzicht van de lijnkosten en de collectieve kosten die de gemeente en de provincie gemaakt hebben. Dat zijn personeelskosten voor ambtenaren die op het project zijn ingezet. De namen van de betrokken ambtenaren/personeelsleden zijn ivm de privacy onzichtbaar gemaakt
===========================