Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 18 augustus 2008

Attent wwz

Bij deze aandacht voor die andere grote zorgorganisatie in deze contreien, Attent wwz.

Attent wwz kwam enige tijd geleden in het nieuws toen zij op last van de rechter zo’n miljoen euro moest dokken voor enkele personeelsleden waaronder twee leden van de raad van bestuur die de laan uitgingen.

Ik heb de jaarverslagen van Attent er eens op nageslagen.

Attent wwz is een samenklontering van zorginstellingen in deze regio. Attent is in 2003/2004 ontstaan toen vier verzorgingshuizen in Rheden, Dieren en Doesburg samengingen. In 2004/2005 sloot ook Gelders Hof zich bij de groep aan en in 2007 ging Attent wwz samen met het Arnhemse Regina Pacis.

Onderstaand het organisatieplaatje van Attent wwz. Dat plaatje heb ik gedestilleerd uit de jaarverlagen van Attent wwz. Volgens mij zag Attent wwz er eind 2007 zo uit.En, zoals dat zo vaak gaat bij fusies, er ontstonden strubbelingen.

Attent wwz had tot 2007 een uit twee leden bestaande Raad van Bestuur. In 2007 werd die uitgebreid met de Raad van Bestuur van Regina Pacis (een persoon) zodat de Raad van bestuur in 2007 uit drie personen bestond.

De Raad van Toezicht was inmiddels ook gewijzigd. Alle vier leden van de Raad van bestuur van Regina Pacis (die volgens het jaarverslag van 2006 van Regina Pacis in 2006 de Raad van Toezicht van Regina Pacis vromden) kregen zitting in de Raad van Toezicht van Attent wwz.
Daarmee was de machtsbalans doorgeslagen in het voordeel van de “bloedgroep” Regina Pacis.

In de loop van 2007 werd voorgesteld om de Raad van Bestuur in te krimpen. Er werd extern advies ingewonnen waarmee dat voorstel werd onderbouwd. De Raad van Toezicht wees vervolgens de bestuurder die afkomstig was van Regina Pacis aan als Rad van Bestuur. De twee bestuursleden die afkomstig waren van Attent hadden het nakijken. Tja, ik weet niet welke overwegingen daar precies aan ten grondslag lagen maar zo gaat dat bij fusieprocessen.

In onderstaand overzicht staan alle leden van de Raad van Toezicht (en hun bezoldiging) die sinds 2004 in de jaarverslagen van Attent worden genoemd.
Klik op het afbeelding om te vergroten.


Het weerspiegelt de onstuimige groei die de organisatie in afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Leden van de Raad van Toezicht die afkomstig waren van de “kleinere” fusiepartners vallen vaak snel af. Het is een komen en gaan van nieuwe leden. Net een duiventil. Niet erg bevorderlijk voor een consistent beleid. Er is slechts één lid van de Raad van Toezicht die het al die jaren heeft uitgehouden. Maar ja, verandering is het toverwoord. Ook en vooral in de zorg. De marktwerking hè.

Nog ’n plaatje. Het totale bedrag dat per jaar beschikbaar was voor de bezoldiging van de Raad van Toezicht.De jaarverslagen van Attent en Regina Pacis kunt u vinden op de website van CBIG.
Daarnaast heeft ook de Gelderlander enkele artikelen over Attent wwz gepubliceerd: .
Leden van bestuur Attent vertrekken en Ruim drie miljoen verlies bij regionale zorginstelling Attent.