Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 20 augustus 2008

Haal uw recht (en uw duiten) bij de Huurcommissie (slot)

Vandaag de laatste aflevering over de huurcommissie. Vandaag laatste aflevering over de Huurcommissie en het rapport Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting.

U hebt nog twee “artikelen” te goed: geschillen over onderhoud en geschillen over servicekosten.

Artikel 257: Onderhoudsprocedure.
De Huurcommissie kan bij ernstige onderhoudsgebreken de huur tijdelijk verlagen.

In 40% van alle aangemelde gevallen wint een huurder het geschil over achterstallig onderhoud. In die gevallen wordt de huur verlaagd totdat het achterstallig onderhoud is weggewerkt.


Niet alle verzoeken halen de eidnstreep. In 7% van de gevallen wordt een beroep ingetrokken. Als het tot een uitspraak komt leidt dat zelfs in bijna de helft (46% ) van de gevallen tot een (tijdelijke) huurverlaging.


Het gaat ook hier om forse bedragen. Gemiddeld 90 à 100 euro per maand. Tijdelijk rond 25 % korting op de huur. Dat is wel een bezoekje aan de Huurcommissie waard dacht ik.Artikel 260 : servicekosten

De Huurcommissie stelt de betalingsverplichting vast met betrekking tot de servicekosten.

Dit spant de kroon. In 64% van alle geschillen beslist de commissie in het voordeel van de huurder.


In dit geval geeft het rapport jammer genoeg geen bedragen. Wel de uitkomsten van de aanhangig gemaakt geschillen.


Bij twijfel direct inhalen. Bij de Huurcommissie.

Dan was ik nog bijna de contactgegevens van vergeten. Een lezeres vroeg me ernaar.

U kunt de huurcommissie bellen of brieven schrijven.

De commissie is op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur bereikbaar op tussen Het telefoonnummer is: 0800 - 488 72 43 (0800-huurcie)

Het postadres is:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag


En iedere eerste dinsdag van de maand kunt u tussen 10 en 12 uur op het spreekuur in Arnhem terecht.

Het adres is:
Pels Rijckenstraat 1
Arnhem

Klik hier voor meer details (ook over spreekuren in andere plaatsen) op de website met de contactgegevens van de Huurcommissie.

Zo, nou moet ik weer zelf weer eens iets verzinnen.