Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 23 augustus 2008

Huurcommissie - voorzet voor lokale politiek

Nog 'n nabrander op het rapport Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting.

Ik dacht dat 25% van de huurders niet bekend was met de Huurcommissie en de mogelijkheden die die commissie biedt. Maar dat blijkt een te laag getal.
Slechts 50% van de huurders is bekend met de diensten van de Huurcommissie levert. Die bekendheid moet worden vergroot.

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn door de gemeente gesubsidieerde huurteams actief. Deze huurteams ondersteunen huurders bij het indienen van verzoeken bij de Huurcommissie.

Daardoor worden er in die gemeenten relatief meer verzoeken ingediend. Dat zou ook een idee zijn voor onze gemeente. Een apart, onafhankelijk opererend, huurteam die de huurder bijstaat bij geschillen met de verhuurder.

Iets voor de lokale politiek om op te pakken? SP, PvdA, GroenLinks? Het lijkt me ook wel iets voor VVD-gemeenteraadslid Geertje van de Burg. Die heeft de "socialistische" partijen in het verleden regelmatig links gepasseerd. Neem het rapport eens door. Het staat boordevol interessante zaken.

Klik hier voor de contactgegevens van de huurcommissie.

De Huurcommissie beslist in individuele geschillen tussen huurder en verhuur. Dat is ook haar belangrijkste taak. Maar in naar schatting 5% van de gevallen hebben die beslissingen ook effecten op huurders die vergelijkbare woningen van dezelfde verhuurder huren. Het jaarlijkse voordeel voor de huurders wordt geschat op 2,5 tot 3 miljoen euro. Dat geldt voor de geschillen over aanvangshuur, huurverhoging of verlaging en onderhoudskosten. Geschillen over servicekosten zijn moeilijker te becijferen.

Het maatschappelijk rendement van de Huurcommissie staan hieronder nog eens op een rijtje. Daaruit blijkt dat het zaak is om om als individuele huurder voor uw recht (en uw portemonnee) op te komen.
Natuurlijk kunt u dat samen met uw medebewoners oppakken. Het blijven echter individuele zaken die aparte uitspraken van de Huurcommissie vergen.

Beschrijving invloed op het maatschappelijk rendement Huurcommissie (bron: Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting)

Effect artikel-249-uitspraken - toetsing van de aanvangshuur
In ongeveer drie kwart van de gevallen wordt de huur na uitspraak van de Huurcommissie verlaagd. In vrijwel al deze gevallen betaalt de huurder vervolgens ook de verlaagde huur. In ruim drie kwart van de gevallen had de huurder nog een bedrag van de verhuurder tegoed. Zo’n 80% van de huurders vordert dit bedrag ook bij de verhuurder. Van hen krijgt ruim 90% het bedrag terug (ineens of door verrekening met de huur).

Ongeveer 95% van de huurders geeft aan dat de verhuurder zich langere tijd aan de uitspraak blijft houden.

Zo’n 60% van de verhuurders vertaalt de uitspraak (soms) door naar alle woningen in het betreffende complex.
Ongeveer 40% van de verhuurders doet dat naar eigen zeggen niet.

Effect artikel-253-uitspraken - bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging
Als de Huurcommissie bepaalt dat de voorgestelde huurverhoging niet terecht is, blijft ruim 80% na uitspraak de onverhoogde huur betalen. Vermoedelijk betaalt een deel van de huurders wel meer huur, maar niet het gehele voorgestelde bedrag, omdat de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging deels onredelijk heeft verklaard.

De houdbaarheid van de uitspraak lijkt niet zo groot.
Ruim 40% van de huurders met een artikel-253-zaak had naar eigen zeggen al eerder een artikel-253-zaak bij de Huurcommissie tegen dezelfde verhuurder lopen.

Ruim 80% van de verhuurders geeft aan de uitspraak niet door te vertalen naar andere woningen in het betreffende complex.

Effect artikel-254-uitspraken - verzoek om huurverlaging
Van de huurders die in een artikel-254-procedure in het gelijk worden gesteld, geeft zo’n 80% aan dat de huur naar aanleiding van de uitspraak wordt verlaagd.
Bijna 90% van hen betaalt vervolgens ook daadwerkelijk de lagere huur.
Ongeveer 90% van de in het gelijk gestelde huurders had nog een bedrag van de verhuurder tegoed.
Ruim 90% van hen heeft dat bedrag ook gevorderd bij de verhuurder.
In 85% van deze gevallen is het bedrag volgens de huurder verrekend of terugbetaald.

Artikel-254-uitspraken worden door verhuurders nauwelijks vertaald naar andere woningen in het complex, of naar beleid van de verhuurder.

Effect artikel-257-zaken – onderhoudsprocedure
In zo’n driekwart van de gevallen is na een artikel-257-uitspraak van de Huurcommissie de huur tijdelijk verlaagd tot de gebreken zijn verholpen.
Zo’n 80% van de huurders betaalt in dat geval ook daadwerkelijk de verlaagde huur.

Zo’n driekwart van de huurders had na de uitspraak nog een bedrag van de verhuurder tegoed.
Vrijwel alle huurders hebben dit bedrag ook gevorderd bij de verhuurder.
In 85% van de gevallen werd het bedrag vervolgens verrekend of terugbetaald.

In de helft van de gevallen zijn de gebreken na de uitspraak van de Huurcommissie door de verhuurder verholpen.

Effect artikel-260-zaken - servicekosten
Als de Huurcommissie in een artikel-260-zaak bepaalt dat het gevraagde voorschot op de afrekening van de servicekosten niet redelijk is, houdt ruim de helft van de verhuurders in de berekening van de servicekosten voor het volgende jaar rekening met de uitspraak.
Meer dan 80% van de ondervraagde huurders had na de uitspraak van de Huurcommissie nog een bedrag tegoed van de verhuurder.
Ruim 90% van hen heeft het bedrag gevorderd en in driekwart van deze gevallen is het bedrag door de verhuurder verrekend of terugbetaald.

Als het verzoek werd ingediend door de huurder, werd de uitspraak door de verhuurder in de helft van de gevallen doorvertaald naar alle woningen in het betreffende complex.

Als het verzoek werd ingediend door de verhuurder, gebeurde dit in zo’n 80% van de gevallen.

Eens zien of de Rhedense politiek hier iets mee doet.