Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 17 september 2008

Wijkvernieuwing Velp-Zuid - Samen gestaag op weg

De wijkvernieuwing Velp-Zuid komt traag op gang. Vorige week werd de gemeenteraad over de voortgang bijgepraat door de procesmanager.

De partijen, Vivare, Gemeente en het Wijkplatform, worstelen nog met de invulling van de wijkvisie. De raad wordt toch ’n beetje ongeduldig. De wijkvisie zou al in het voorjaar worden opgeleverd maar is al ’n paar keer uitgesteld.

Niet zo verwonderlijk want een wijk met duizenden bewoners moet op de schop en dat vraagt nu eenmaal veel tijd. Je kunt niet alles tegelijk doen en plannen moeten geleidelijk aan concreter worden.

Op dit moment wordt daarom vooral ingezet op korte-termijn acties zoals de bestrijdng van hondenpoep, en buurtbijeenkomsten., het vuurtje brandend houden.

De echte discussie kan beginnen zodra de wijkvisie er is.

Bijgaand de presentatie. Het was wel een enthousiaste presentatie maar als je goed leest wordt eerlijk aangegeven waar de schoen (van de voortgang) wringt. Dat kan ik wel waarderen.