Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 26 september 2008

Stemgeheim waterschapsverkiezingen

In november zijn de waterschapsverkiezingen.

Volgens de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet wordt door de wijze waarop de waterschappen de stemming organiseren het stemgeheim geschonden.

De kiezers kunnen per post stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. De stembiljetten zijn via een code gekoppeld aan de naam en het adres van de kiezer.

Op die manier zouden de waterschappen achter de identiteit van de kiezer kunnen komen zodat er van een geheime stemming geen sprake meer is.

Bovendien kan de politieke kleur cq voorkeur van de kiezers worden achterhaald omdat (voor het eerst) ook politieke partijen aan de waterschapsverkiezingen meedoen.

"Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet" maakt om dit alles de gang naar de rechter. Als eerste wordt het Hoogheemraadschap Rijnland (waterschap regio Leiden) gedagvaard. Als "Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet" in het gelijk wordt gesteld volgen ook rechtszaken tegen andere waterschappen.

De Unie van Waterschappen zegt dat er voldoende waarborgen zijn om schending van het stemgeheim te voorkomen. Alleen als alle schakels in het verkiezingsproces samenspannen zou het stemgeheim kunnen worden geschonden.