Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 15 oktober 2008

Leefbarometer

Neem eens een kijkje op de Leefbarometer van het ministerie van VROM. Tot op gedetailleerd niveau kunt u is de leefbaarheid van de gemeente, wijk, buurt en in sommige gevallen zelfs tot op straatniveau vastgelegd.
Dowload ook even de handleiding op de site van VROM.

Het is even experimenteren maar uiteindelijk kreeg ik de gegevens van (de buurten/wijken in) Rheden boven water. Helaas kan voor Rheden niet worden ingezoomd tot op straatniveau.

Ik heb ’s ingezoomd tot op buurtniveau. Het is even experimenteren maar uiteindelijk kreeg ik de gegevens van (de wijken in) Rheden boven water. Helaas kan voor Rheden niet worden ingezoomd tot op straatniveau.

Hoewel de ontwikkeling in de periode 2002-2006 van de woningvoorraad, de publieke ruimte, het voorzieningniveau en de bevolkingssamenstelling negatief is ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde zorgt een licht positieve onywikkeling van veiligheid en sociale samenhandg voor een positief oordeel.

Alles is relatief. De factoren zijn afgezet tegen het gemiddelde over heel Nederland. Dus als het gemiddelde van een factor bijv. een 8 is en een gebied scoort lager een 7,5 dan steekt het negatief af ten opzichte van dat gemiddelde. Als het gebeid een 8,5 krijgt dan is de ontwikkeling dus positief.

Enkele Arnhemse wijken komen er minder goed van af. Presikhaaf II kleurt bijv. negatief.

Klik op onderstaande afbeelding om naar Picasa te gaan. Als u daar op "Diavoorstelling" ziet u 'n impressie van de Leefbarometer.
U kunt de presentatie volledig zelf besturen.U beweegt de muis dan naar de onderzijde van het scherm waar u zelf bepaalt hoe u door de voorstelling wilt gaan. Snelheid, stilzetten, terug of vooruit. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.


Leefbarometer - Rheden