Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 26 november 2008

Slechte informatievoorziening Tweede Kamer

Minister Cramer heeft volgens Tweede Kamerlid Ger Koopmans gezegd dat zij de rijksbijdrage voor de Traverse Dieren gaat heroverwegen. Het plan beoordelen en daarna een besluit nemen.

Vorige week werd de begroting van VROM in de Tweede Kamer behandeld. Ook daar kwam de Traverse Dieren ter sprake.

Maar de informatie is incompleet en niet actueel. Het duurt me allemaal veel te lang, En dat stoort me geweldig.

Ik heb me drie slagen in het rond gezocht naar exacte antwoorden maar er is nauwelijks iets te vinden. Waar zijn die antwoorden? Ik wil ze graag ZIEN!

De verslagen van de begrotingsbehandeling van VROM door de Tweede Kamer die vorige week werd gehouden zijn niet volledig. CDA-kamerlid Van Heugten stelde de volgende vragen over de Traverse Dieren aan minister Cramer (VROM)

----------
De heer Van Heugten (CDA): 18 november (1e termijn begrotingsbehandeling)

Over de nationale sleutelprojecten vernemen wij overigens geregeld via de media berichten over meerwerk, vertragingen en tegenvallende aanbestedingen. Sinds het jaarverslag 2006 hebben wij echter geen actuele update meer gekregen en ook in deze begroting ontbreekt die. Waarom hebben wij nog geen antwoord gekregen op onze vragen over het Nieuwe Sleutelproject Arnhem en de signalen die wij opvangen over de mogelijke inzet van de middelen voor het hart van Dieren daarbij? Graag hoor ik dat alsnog van de minister met daarbij een actuele stand van zaken.

----------

De heer Van Heugten (CDA): 20 november (2e termijn begrotingsbehandeling)

Voorzitter. Ik heb nog twee vragen aan de minister. Mijn eerste vraag gaat over de nationale sleutelprojecten Arnhem en Hart van Dieren. De beantwoording door de minister was helder, op één punt na. De minister geeft aan dat het project Hart van Dieren veranderd is qua opzet en dat er daardoor waarschijnlijk een ander kostenplaatje uitkomt. Blijft de 53,3 mln. voor het project Hart van Dieren gereserveerd tot er een definitief besluit is genomen over het uitvoeringstraject? Hierop krijg ik graag een antwoord van de minister.


..................................

Minister Cramer: 20 november (2e termijn begrotingsbehandeling)

Voorzitter. Er is een beperkt aantal vragen gesteld in de tweede termijn. Er zijn vooral moties ingediend.
De heer Van Heugten vroeg of het budget voor het Hart van Dieren gereserveerd blijft. Ja, vooralsnog wel. ...

-----

En dat was het dan!

Van Heugten noemt de beantwoording door de minister helder. Maar WAAR is dat antwoord dan? Ik heb het niet gevonden. Dat antwoord waar Van Heugten het over heeft zou nu, een dikke week later, toch gewoon bij de kamerstukken te vinden moeten zijn! Is de verslaglegging van de Tweede Kamer zo slecht of is de informatie van de Tweede Kamer c.q het minsterie van VROM gewoon slecht toegankelijk, niet actueel en gooien Haagse ambtenaren er een beetje met de pet naar? Ik heb gezocht op diverse websites: de site van de Tweede Kamer, het ministerie van VROM, en andere stites met overheidsinformatie, zelfs op de websites van de kamerleden Van Heugten en Koopmans (die overigens gedateerd zijn en zeer slecht worden bijgehouden) .

We moeten het dus doen met wat bijv. Ger Koopmans ZEGT op de radio of in de krant. Met andere woorden: met interpretaties.

Ik heb zulk soort dingen liever zwart op wit.

Dan kan ik daar mijn eigen interpretatie aan geven.