Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 15 december 2008

De vlag kan uit!

De vlag kan uit! De rijksbijdrage voor Hart van Dieren blijft op 53 miljoen euro staan. Minister Cramer ging vandaag in de Tweede Kamer-commissie MIRT (Meerjarenprogramma Infrastuctuur Ruimte en Transport) overstag nadat een meerderheid van de Tweede Kamer had gedreigd een desbetreffende motie van het CDA te ondersteunen.

De wethouders Kuiper en Kock en vooral de Dierenaren worden hierbij van harte gefeliciteerd. Nu verwachten we natuurlijk wel dat de Traverse Dieren ook wordt uitgevoerd volgens alternatief 3a. Ik ben vooral benieuwd hoe de provincie hier mee omgaat. Er ligt nog steeds dat verschil van mening tussen de provincie en de gemeente over de begroting en ik wil graag weten hoe dat wordt opgelost.

Enfin, vooralsnog is de rijksbijdrage gegarandeerd. Een belangrijke hobbel is genomen. Hopelijk wordt de wens van de Tweede Kamer snel en loyaal aan de toezegging van VROM-minister Cramer uitgevoerd.

Dan kunnen de volgend stappen worden gezet. Het project moet worden opgetuigd en de plannen moeten worden uitgewerkt.

En nu eens goed doordacht en betrouwbaar aub!

Klik hier voor het artikel over de uitslag van het MIRT in De Gelderlander en hier voor de berichtgeving op M-FM Radio..