Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 7 januari 2009

GEMEENTE RHEDEN NOG STEEDS OP DE PROPAGANDA TOER INZAKE ZANDVERSTUIVING.

Door: Marja Braaksma

Waarvoor is propaganda nog nodig mevrouw Tiemens? Waarom afgeven op mensen die voor hun rechten opkomen? Waarom steeds onwaarheden en twijfelachtige uitspraken doen? Moet het stuifzand nu nog gepromoot worden? Iedereen vindt het toch zo mooi?

Ook dit artikel van 28 december over het Rozendaalse Zand en de mening van Tiemens daarover bevat, net als eerdere persberichten en artikelen, onwaarheden en twijfelachtige uitspraken.

Tiemens zegt o.a. “open ruimte met plukjes vliegdennen”. Ze vergeet te vermelden dat er onlangs tijdens de storm tientallen zijn omgewaaid, omdat de bomen geen beschutting meer hebben van de bomen die gekapt zijn. Het zal niet lang meer duren voordat de rest ook omwaait. Weg plukjes vliegdennen. Dit is geen verwachting, dit is de praktijk.
Tiemens typeert het gebied als: “van een geheimzinnige schoonheid”. Erg prozaïsch. Er is niet zoveel geheimzinnigs aan zand, en wisselend licht tref je OVERAL in de natuur aan. Wij vinden het resultaat bepaald bedroevend om het nog maar zwakjes uit te drukken. We kunnen ons echter, zei het met moeite, voorstellen dat diegenen die het gebied niet van vroeger kennen vinden dat het een bepaalde charme heeft. Ik vind echter, en met mij honderden wandelaars die daar al jarenlang elke dag wandelen, dat het gebied vernield is. Dit gebied had met goed onderhoud in stand gehouden kunnen worden, zoals men verplicht was volgens de schenkingsakte.

Zet de foto van 28 december 2008 bij het artikel Stuifzand-project op Rozendaalse Veld bijna klaar naast de foto uit de krant van 31 augustus 2007 bij het artikel Facelift-voor-Rozendaalse-Zand. De foto is op vrijwel dezelfde plek genomen door dezelfde fotograaf.

Zelf hebben we ook nog 2 foto’s onder elkaar gezet, zie hieronder. Zoals het gebied was vóór de bomenkap dat met goed onderhoud in stand gehouden had kunnen worden, en zoals het nu is. Laat iedereen dan zelf maar kiezen.

Sluipwespen en levendbarende hagedissen werden voor de bomenkap in het gebied regelmatig gesignaleerd. Ik denk niet dat ze er nu nog te vinden zijn. Alles wat daar leefde is vernietigd door de massale bomenmoord, de grote machines die over de sluipwespen, levendbarende hagedissen en hun biotopen heen denderden. En dat alles in de hoop dat, zoals men zelf zegt, het ooit terugkomt.

En hoe kan men nu zeggen dat het project klaar is? Het ging toch om de terugkeer van o.a. de bijzondere mosjes, de levendbarende hagedissen en sluipwespen. Zijn die al weer gesignaleerd dan?

Voor wat betreft de Europese Richtlijn, deze zegt slechts dat de huidige biotoop behouden moet blijven, niet dat deze uitgebreid moet worden.

Ook spreekt Tiemens wederom over 17 ha bomen die gekapt zijn. Laat u niets wijsmaken. Het gaat om tenminste 31,7 ha.

Als er naar gevraagd zou worden zal Tiemens zich ook nog wel beroepen op artikel 2 van de schenkingsvoorwaarden, zoals ze tot eind januari 2008 deed, evenals de Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp. Ze waren artikel 6, die bomenkap op dat gebied verbiedt, even vergeten. Beiden waren kennelijk ook “vergeten” dat er een brief van 9 oktober 2007 door de Commissie van Beheer was geschreven, waarin artikel 6 van de schenkingsvoorwaarden door henzelf “verouderd” werd verklaard.

Deze brief, die Tiemens van meet af aan als rechtvaardiging voor de bomenkap op het stuifzand gebied had kunnen gebruiken, kwam pas tijdens het Kort Geding, eind januari 2008, boven tafel. Die brief, gedateerd 9 oktober 2007, ondertekend door één lid van de Commissie van Beheer, vermeldende dat artikel 6 van de schenkingsvoorwaarden (waarmee bomenkap was verboden, zolang nog niet door nieuwe aanplant het stuifzand zou zijn vastgelegd) als verouderd kon worden beschouwd, zou het haar heel wat gemakkelijker hebben gemaakt om haar beleid te verdedigen (en zelfs een Kort Geding hebben kunnen voorkomen). Maar dat deed ze niet, tot aan het Kort Geding eind januari. Misschien kan ze nog eens uitleggen waarom niet.

Er is geprocedeerd door een hele groep “geërfden van Velp” en wandelaars van het Rozendaalse veld, in totaal meer dan 200 mensen die een nauwe band hadden met het nu verwoeste gebied. De geërfden van Velp hebben in 1917 en 1921 staat dat er in het betreffende gebied nooit en te nimmer gekapt mag worden, mits de vergadering van geërfden haar goedkeuring hieraan zou hechten, hetgeen dus niet is gebeurd.

Tiemens durft verder nog te beweren dat het grootste deel van de geërfden van Velp voor de zandverstuiving was. Echter, de vergaderingen van de geërfden van Velp werd vóór de heilloze plannen slechts door een handjevol geërfden bezocht, ca. 30 mensen. Er zijn echter duizenden Geërfden. Toen de plannen bekend werden en duidelijk werd dat de Commissie van Beheer buiten haar boekje was gegaan om de plannen goed te keuren zonder de geërfden van Velp bijeen te roepen, werd de vergadering door meer dan 100 geërfden, de meesten goed bekend met het gebied, bezocht. Het grootste deel heeft toen de Commissie tot de orde geroepen. De Commissie heeft helaas de verleende “verouderd verklaring” van artikel 6 van de schenkingsvoorwaarden” niet ingetrokken, waardoor de Gemeente haar gang kon gaan. Een rechtsgeldig contract werd zodoende met voeten getreden.

Nóg zijn de bezwaarmakers bezig om hun gelijk te halen. In 2009 volgt een Hoorzitting van de Raad van State, waar zo’n 100 geërfden van Velp hun argumenten kenbaar zullen maken.
En Tiemens weet natuurlijk ook dat alle processen tot dusver zijn verloren omdat we niet ontvankelijk werden verklaard. In gewone mensentaal: Alhoewel een groot deel van de bezwaarmakers daar iedere dag wandelt, wonen we te ver van het Rozendaalse Zand en hebben we er vanuit onze woning geen zicht op. Daarom kijkt men verder niet naar de argumenten. Zo gaat dat tegenwoordig in onze rechtspraak.

En tot slot nog dit: Tiemens zegt dat alle Nederlandse organisaties voor natuurbeheer achter de plannen staan. Natuurmonumenten en het IVN hebben zelfs actief meegewerkt. Het zal Tiemens bekend zijn dat de inzichten van natuurbeheerorganisaties aan vernieuwing(sdrang) onderhevig zijn. Verandering van inzichten noemt men dat. Jaren 50, jaren 80, jaren .. “dit”, jaren ..“dat”. Zeker is dat wat men nu beweert over een aantal jaren weer verouderd en achterhaald is.
Bij dit project vindt men het al terug in het feit dat men zei te hebben geleerd van de vernieuwde zandverstuiving bij Harderwijk. Daar had men geen vliegdennen laten staan en kon het zand niet dwarrelen, een vereiste voor een goede zandverstuiving. Foutje dus van de deskundigen.

Op het Rozendaalse Zand is er dus door de deskundigen voor gekozen om wel vliegdennen te laten staan. De deskundigen hadden er echter niet aan gedacht dat de dennen bij de eerste de beste storm het loodje zouden leggen omdat ze geen beschutting meer hebben.

Geen dwarrelend zand, geen goede zandverstuiving aldus de deskundigen.

Namens het belangenteam Rozendaalse Veld
Marja Braaksma