Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 25 januari 2009

Hoorzitting OTB A12

De informatie- cq inspreekavond van het OTB A12 Waterberg-Velperbroek werd donderdagavond druk bezocht. Een dikke drie- à vierhonderd mensen hadden donderdagavond de weg gevonden naar Larenstein voor de informatie- cq inspreekavond over het OTB A12 Waterberg-Velperbroek.


Op informatiepanelen werden de plannen door Rijkswaterstaat globaal uit de doeken gedaan. Detailinformatie kon ook opgevraagd worden. Ik kreeg het volledige OTB inclusief bijlagen mee, ’n stapel papier van 15 centimeter hoog. Ben ik ook weer even onder de pannen. Het leest in ieder geval makkelijker dan de digitale versie op het computerscherm.

Er was summier informatie over pArk12, de studie van de aangrenzende gemeenten waarin de A12 wordt aan geduid als “Groene schakel” en de verbindingen tussen Arnhem. Velp en Rozendaal worden versterkt.

De Stichting Duurzame A12 had ook een stand waar bezoekers naast het opvragen van informatie ook, via handtekening lijsten, hun adhesie aan (de overkappingsplannen van) de Stichting konden betuigen.

'n Lange rij sprekers kwam zich beklagen over het OTB. De maatregelen tegen geluidsoverlast en fijnstof worden als onvoldoende en ontoereikend beoordeeld en bij de betrouwbaarheid van berekeningen, die op basis van modellen zijn uitgevoerd, werden vraagtekens geplaatst. Één lichtpuntje. Op de vraag of een gebouw van de scouting moest worden verdwijnen kon de aanwezige projectleider antwoorden dat er geen opstallen, dus ook niet het gebouw van de scouting, voor de wegverbreding hoeft te wijken. Enkele sprekers maakten zich ook zorgen over de natuur: verdwijnende bomen en beschermde dieren. Het “potjesdenken” bij de overheid werd ook gehekeld. Waarom kunnen de overheidsdiensten niet over hun grenzen heenkijken en gezamenlijk werken naar een beter milieu en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de volksgezondheid?

De Stichting Duurzame A12 pakte groots uit met een presentatie van haar overkappingsplan en kritische opmerkingen over het OTB. Zij vestigde onder andere de aandacht op een rapport van de GGD over de gevolgen van fijnstof voor de gezondheid van de 35.000 – 40.000 mensen die langs dit deel van de A12 wonen. De verkeersprognoses werden ook onder vuur genomen. Rijkswaterstaat gaat uit van 1,5% groei per jaar terwijl uit de historie blijkt dat die schatting veel te laag is. Tussen 1986 en 2006 bedroeg de gemiddelde groei zo’n 4, 5%. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, evenals Rijkswaterstaat ook een dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, nam het verkeer in de periode 2002-2007 met 39% toe en wordt in de periode 2007-2011 een toename van 11% verwacht. Met andere woorden: de prognoses van Rijkswaterstaat zijn niet realistisch.

Ik sprak ook nog even met de Arnhemse wethouder Cees Jansen. Hij noemde de wegverbreding ’n hele verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. En er komt volgens hem een aparte afslag (dus niet via Velperbroek) van de A12 naar Arnhem.

Maar het is niet de maximaal mogelijke oplossing. Die zit in de overkapping. ’n Rozendaalse mevrouw is het kennelijk met me eens want ook zij wees op de inzet van de te verwachten NUON-miljoenen voor een overkapping.

Het is duidelijk dat het inspraakpunt een stroom zienswijzen op dit OTB kan verwachten. Die moeten wel uiterlijk 9 februari bij het inspraakpunt ontvangen zijn. Dat is ook belangrijk voor het vervolg. Want later kan alleen bezwaar gemaakt worden als in deze fase voor het OTB een zienswijze is ingediend.