Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 31 januari 2009

Afsluiting Ommershofselaan Velp duurt veel te lang

Sinds oktober is de Ommershofselaan in Velp afgesloten. Onlangs kwam daar ook nog het aangrenzende deel van de Noorder Parallelweg bij. Ik begrijp best dat onder bepaalde omstandigheden een straat moet worden opgebroken maar dat hoeft volgens mij niet zo lang te duren als nu het geval is. Ik vind het nu wel heel erg irritant worden. Deze straat is een van de hoofdverbindingen tussen Velp-Zuid en het centrum van Velp en wordt intensief gebruikt.

De bewoners van de Ommershofselaan hebben er natuurlijk het meest last van. En voor mij en een groot deel van de bewoners aan de zuidkant van het spoor is de Ommershofselaan de natuurlijke en kortste verbinding met Velp-Noord. Vanwege de blokkade moet ik nu iedere keer omrijden over de Larensteinselaan/Nordlaan of over de Kennedylaan. Kost meer tijd vanwege het drukkere verkeer en de verkeerslichten. Sinds de afsluiting van de spoorovergang moet ook nog een omweg gemaakt worden om bij de Golf –supermarkt te komen.

Ik erger me omdat ik al zoveel maanden met de auto moet omrijden. Fietsers moeten ook omrijden en vooral wandelaars hebben een probleem. Het is honderden meters omlopen om de spoorlijn te passeren via een van de andere overgangen. En ik kan me helemaal voorstellen dat de bewoners van het stukje van de Ommershofselaan het onderhand spuugzat zijn. Niet alleen de afsluiting maar ook de rotzooi en het voortdurende bouwlawaai dat zij pal voor hun deur hebben.

Ik kan me niet voorstellen dat de werkzaamheden daar zo lang moeten duren. Ook niet vanwege de vorstperiode. Op zo’n stukje weg kun je binnen ’n paar weken van alles wat nodig is in de grond stoppen en dat hoeft echt niet langer dan drie maanden te duren.

Maar ja, het is wel gemakkelijk voor de bouwers van de Velpsche Veste. Die hebben nu de ruimte voor hun apparatuur.

Maar daar hoeven honderden mensen niet zo langdurig last van te hebben. Is nergens voor nodig!

Slechte planning, slechte coördinatie!

Ik word daar narrig van.

Noot TKO: En het leidt ook tot een toename van de verkeersonveiligheid. Met name bij de spoorovergang aan de Nordlaan. Daar is het nu drukker dan normaal door extra verkeer van en naar de Golf-super. Zojuist (31 jan. 09 - 14:15 uur) was het bijna raak. Ik stond op de Noorder Parallelweg met m'n auto te wachten om linksaf richting Larensteinselaan te rijden toen er een auto met kennelijk iets te veel snelheid vanuit de Larensteinselaan over de spoorovergang en rechtsaf de Noorder Parallelweg in draaide. Het scheelde maar 'n haar of hij schampte m'n auto.