Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 5 maart 2009

Gemeenteraad en Provinciale Staten om tafel over de Traverse

De leden van de Rhedense gemeenteraad volgen blindelings wethouder Kuiper in diens voorstelling van zaken over de Traverse Dieren.

Volgens Kuiper staan de provinciale en de gemeentelijke neuzen in dezelfde richting, is er wederzijds veel vertrouwen en is er geen sprake van een controverse tussen de gemeente en de provincie.

De feiten duiden echter anders. Dat is ook enkele leden van provinciale staten opgevallen. De Statenleden Martijn Leisink (D66) en Josan Meijers (PvdA) hebben daarom een ontmoeting tussen Provinciale Staten en de Rhedense gemeenteraad geregeld opdat de volksvertegenwoordigers elkaar duidelijk kunnen maken hoe zij tegen de gang van zaken rond de Traverse aankijken.

Een prima initiatief. Als iedereen in alle openheid en eerlijkheid zijn eigen visie op tafel legt dan levert het misschien nog iets op ook.

Klik hier voor het artikel “Statenleden en raad bijeen over Traverse” (Gelderlander, 3 maart 2009)

Even ter aanvulling op het artikel. Ik heb nader informatie ingewonnen bij Martijn Leisink: De bijeenkomst is gepland op 11 maart om 16:00 uur in het provinciehuis en is openbaar.

Adriaan Dolk uit Dieren, die het project al jaren op de voet volgt, mailt me:
Een uitstekend initiatief om op 11 maart aanstaande enige duidelijkheid te scheppen over "de Traverse". Maar hopelijk dan wel openbaar en met de mogelijkheid om heikele punten op de agenda te zetten, zoals:

• Welk bedrag wordt door Den Haag wanneer naar welke rekening overgemaakt en wie neemt in welke mate de gemaakte kosten voor Hart van Dieren voor haar rekening?

• Is er al een totaal plan voor de Traverse? Dat is namelijk toegezegd aan de deelnemers van de Tafel van Tien.

• Wat is nu het begrotingsbedrag van het project en is nu wel rekening gehouden met een behoorlijke post onvoorzien?

• Een leermomentje voor de gedeputeerde was de destijds gehanteerde begrotingsmethodiek voor Hart van Dieren. Is de Traverse begroot met, naar de mening van de Provincie, de juiste begrotingsmethodiek?

• Hoe gaat men nu in het nieuwe samenwerkingscontract tussen Provincie en Gemeente om met de verantwoordelijkheden. De gedeelde verantwoordelijkheden voor het project Hart van Dieren waren, terugkijkend, eveneens aanleiding voor een "leermomentje".

"Doel is om van elkaar te weten te komen hoe ze aankijken tegen Traverse Dieren, het kapitale project dat een einde moet maken aan de verkeersoverlast op de provinciale weg N348 door het dorp.", aldus de Gelderlander.

Met de genoemde onderwerpen op de agenda denk ik dat er na afloop van de vergadering veel meer zaken duidelijk zullen zijn, met name voor de inwoners van Dieren, die, geheel in de regenteske stijl gebruikelijk tijdens Hart van Dieren, volkomen onwetend worden gehouden.

Eens kijken wat dat overleg oplevert.