Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 9 maart 2009

Geschiedenis!?

Vanaf morgen kunt u op deze weblog het verhaal van Henri Mulder lezen. Hij vertelt u de geschiedenis van zijn ouders die hun huis aan de Zuiderparallelweg in Dieren moesten verlaten voor de 8min-variant.

Henri legt haarscherp de gevoelloosheid, het gemanipuleer en de incompetentie die de gemeente bij het aankooptraject aan de dag legde bloot.

Lees het verhaal van de familie Mulder! Het verhaal van mensen die Hart van Dieren aan den lijve hebben ondervonden.

Het Traverse-moeras (3)

De opstelling van de provincie Gelderland inzake de Traverse Dieren wordt steeds scherper zichtbaar.

Gelderlander-journalist Henk Aalbers heeft de Gelderse gedeputeerde Marijke Van Haaren geïnterviewd over de Traverse. In het artikel “Het mag geen tweede keer misgaan” (7 maart 2009) *) laat Van Haaren er geen enkel misverstand over bestaan dat de provincie aan het roer van het project staat en niet de gemeente Rheden. Daarover is ze heel duidelijk: “Een provinciaal project dat alleen over infrastructuur gaat”.

*) artikel staat (nog) niet op de website van de Gelderlander. Linkje naar het artikel wordt toegevoegd zodra het artikel op de website verschijnt.

Van Haaren laat eens te meer zien dat de gemeente Rheden mee mag rijden op de provinciale bagagedrager maar dat ze verder geen babbels moet hebben.

Zo’n uitspraak laat zien dat de provincie de rijksbijdrage voor de Traverse voor zichzelf opeist. De gemeente Rheden kan hoog en laag springen, kan van alles willen maar de provincie bepaalt wat er gebeurt en hoe en waaraan de rijksbijdrage wordt uitgegeven. En die rijksbijdrage wordt alleen uitgegeven aan de (provinciale) infrastructuur dat wil zeggen dat het geld in de eerste plaats aan de scheiding van doorgaand en lokaal verkeer in Dieren wordt besteed en dat de gemeente Rheden zelf opdraait voor de realisatie van haar eigen wensen.

Voor de Traverse is volgens Van Haaren 90 miljoen beschikbaar terwijl de laatste Gelderse berekeningen voor variant 3A op 93,6 miljoen euro uitkomen. Die variant 3A is voor Van Haaren dan ook niet “heilig”. Het budget is dat zeer zeker wél. Daarom zegt ze nog maar eens dat variant 3A een uitgangspunt is, geen doel op zich. “We mikken erop. Dat hebben we met de gemeente Rheden afgesproken. Maar het moet wel kunnen binnen het beschikbare budget”.

En dan heeft ze alleen nog maar over de infrastructuur. De gebiedsontwikkeling is een verantwoordelijkheid van de gemeente Rheden. Dat roept bij mij weer de vraag op hoe dat met dat budget precies zit want daar zit volgens mij ook de reservering van de gemeente Rheden (daar is na het eerste fiasco nog zo’n tien miljoen euro van over) voor de Traverse in opgenomen. Dus dan is er geen cent meer over om naast aanpassing van de infrastructuur nog iets aan gebiedsontwikkeling te doen. Wat je onder dat laatste dan ook mag verstaan.

Van Haaren heeft nog een “opsteker” voor de Dierenaren: “Ik denk dat er in 2014 voor het eerst iets zichtbaar wordt in het veld”. Zij wil alle procedures zorgvuldig doorlopen om niet voor verdere obstakels te komen staan. Zo wordt er ook een MER (milieueffectrapportage) opgesteld terwijl ze er niet eens zeker weet of dat wettelijk wel verplicht is. Dat geeft de burger volgens haar meer zekerheid en kan van pas komen bij eventuele procedures bij de Raad van State.

Ik denk persoonlijk dat er iets anders achter zit. Het rijk heeft plannen om én meer goederentreinen én meer reizigerstreinen over de IJssellijn te laten rijden. De plannen spreken van 70 goederentreinen per etmaal en een verdubbeling van het reizigersvervoer. Het wordt de komende paar jaar pas duidelijk hoe zich dat precies zal ontwikkelen. Mogelijk zijn daar ook ingrepen aan het spoor in Dieren voor nodig. En ik denk dat Van Haaren wil zien welke invloed dat allemaal op de Traverse-plannen heeft.

Van Haaren houdt zorgvuldig afstand van het Rhedense gemeentebestuur en wil zich door wethouder Kuiper c.s. niet laten meesleuren in het Traverse-moeras. Een nieuw debacle is wel het laatste wat de gedeputeerde zich kan veroorloven.

En hoezo controverse? De gemeente heeft gewoon niets te vertellen. Laat wethouder Kuiper dan aub niet meer spreken over “samenwerken” en “vertrouwen”. En laat hem vooral de indruk niet wekken dat de gemeente ook iets in de melk te brokkelen heeft. Van twee gelijkwaardige partijen, provincie en gemeente, is geen sprake. De provincie bepaalt. Punt uit!

Dat jaar 2014 is nieuw voor mij. De rest was me allemaal al wel helder. Ik vraag me alleen af wanneer dat inzicht bij de Rhedense wethouder Kuiper en de gemeenteraad doorbreekt. Het wordt tijd dat zij daarop hun strategie en hun plannen gaan afstemmen.