Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 19 maart 2009

Casa Permanente

Casa Intermezzo zou in mei 2010 verdwenen zijn maar het is nog maar zeer de vraag of dit gaat gebeuren.

In de Casa zijn nu een aantal bewoners van Regina Pacis ondergebracht. De nieuwbouw
van Regina Pacis wordt echter vertraagd door financiële problemen bij Attent, de zorggroep waartoe Regina Pacis behoort. Attent krijgt de financiering voor de nieuwbouw met de banken niet rond.

Het is niet alleen de kredietcrisis die hier de oorzaak van is maar Attent dook vorig jaar in de rode cijfers en banken zijn nu huiveriger dan ooit. Ze willen vrijwel geen enkel risico lopen. Daar helpt de berichtgeving over zorginstellingen die in financiële problemen ook niet echt bij. De laatste tijd duiken steeds vaker berichten op over zorginstellingen die in de financiële problemen komen. En dat ligt echt niet alleen aan de kredietcrisis.

De marktwerking en de daaruit voortvloeiende schaalvergroting leiden in zo’n kwetsbaar maatschappelijk veld tot steeds grotere problemen. Alles moet groter, alles moet onpersoonlijker, alles moet efficiënter. En dat ontspoort steeds vaker. En dat kost de maatschappij tientallen miljoenen. Terwijl de zorg verder verschraalt.

Voorbeelden genoeg: de “eigentijdse, maatschappelijke en moderne onderneming op het gebied van zorg” Meavita , het Limburgse “zorgconcern” Orbis of de IJsselmeerziekenhuizen. Dat geldt overigens niet alleen voor de zorg. Andere in het oogspringende voorbeelden zijn de Rotterdamse woningstichting Woonbron die zich voor tientallen miljoenen vertilt aan het stoomschip Rotterdam en het Amsterdamse Rochdale (“zorgeloos wonen”) waar het management wel heel nadrukkelijk in de eerste plaats aan zichzelf dacht.

Waar zijn we in godsnaam mee bezig?

Maar laat ik niet afdwalen. Hoe moet dat nou met de Casa Intermezzo?

Destijds is zowel door de gemeente als door Innoforte (eigenaar van Casa Intermezzo) keer op keer met de hand op het hart beloofd dat de Casa in mei 2010 zou verdwijnen.

Toenmalig wethouder Wilschut zei toen dat hij niet van plan was om “oudjes uit de Casa te zetten” als die datum wordt overschreden. Dat wil natuurlijk niemand. Daarom is het nu, een jaar voor de einddatum, zaak om alternatieven te ontwikkelen.
De gemeente Rheden en Innoforte zullen toch, een voor de bewoners van de tegenover de Casa liggende Ulenpas, acceptabele oplossing moeten vinden. Samen met Attent kunnen ze dus nu op zoek naar een andere oplossing.

Ik vrees echter dat de gemakkelijkste weg wordt gekozen. De Casa Intermezzo blijft voorlopig ook ná mei 2010 staan. En daarmee krijgen de bewoners van de Ulenpas de problemen van Attent op hun bord.