Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 27 juni 2009

Hypocriet

Door: Jogchum Sevenster

Angst voor aantasten lanen.

Met deze kop opende de Gelderlander Veluwezoom Oost de voorpagina op 18 juni.
De provincie wil in het kader van Natura 2000 een groot gebied tussen het spoor De Steeg-Ellecom en de snelweg A 348 op het landgoed Middachten aanwijzen voor aanplanting. Om het mooi te noemen, de aanleg van droge hardhoutooibossen, hoe kunnen ze het bedenken.

De rentmeester van Middachten is daar een beetje boos over, want ze willen helemaal niet dat daar aangeplant wordt. Hij begrijpt het zelf niet eens. Ferme taal zou je zeggen, verzetten tegen de provincie. Men zou medelijden krijgen met het betrokken landgoed. Of niet.

Op 19 september 2003 verscheen een rapport genaamd: Inrichtingplan Havikerpoort voor edelherten. Hierin wordt geadviseerd groot schalig aanplanting te doen in het gebied tussen het spoor De Steeg-Ellecom en de snelweg A 348. Komt dit gebied niet overeen met het boven genoemde gebied?

De aanplanting is nodig om het leefgebied voor edelherten te vergroten en de druk, minder schade aan de flora, op de A.locatie, waardevol natuurgebied, te verminderen.

En nu komt het. Dit rapport is in opdracht van de Stuurgroep Havikerpoort geschreven, waarin ook Middachten is in vertegenwoordigd.

Boos zijn op de provincie, terwijl men in 2003 al wist wat het advies was betreffende het gebied. Of heeft men het rapport niet gelezen?