Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 13 oktober 2009

Tja

Bij de bezuinigingen die de gemeente Rheden moet treffen wordt vooral gewezen naar de kortingen die het rijk doorvoert op het gemeentefonds. Die zijn het gevolg van de recessie.

Maar volgens mij is dat niet het hele verhaal. De gemeente heeft in het verleden grote fouten gemaakt die nu extra voelbaar worden. Ik wijs op het Rhedens, Beekhuizen, Hart van Dieren en de Bloemershof. Tel daar nog eens geldverslindende, tot niets leidende trajecten, zoals Riviersteen en de Harderwijkerweg in Laag-Soeren bij op. Dan hebben we het over miljoenen over de balk gegooide euro’s.

In deze tijd komt al dit potverteren de Rhedense burger extra duur te staan. Er wordt 1,8 miljoen euro structureel* extra bezuinigd. Dat komt nog eens bovenop de 1,3 miljoen die al eerder, in de Kadernota 2010, was voorgesteld. De teller staat inmiddels op 3,1 miljoen euro structurele bezuinigingen in 2013. In 2010 wordt gestart met een structurele bezuiniging van ca. 1,5 miljoen euro.

*structurele uitgaven/inkomsten = uitgaven/inkomsten die jaarlijks terugkeren,
incidentele uitgaven/inkomsten = eenmalige uitgaven/inkomsten


Volgend jaar wordt vooral bezuinigd op openbaar groen en bouwaanvragen. Dat laatste gaat meer geld kosten. De bouwleges zullen omhoog gaan en “extra kosten” zullen worden doorberekend. In de jaren daarna vallen de klappen vooral bij cultuur en welzijn.

Tegelijkertijd worden er nieuwe potjes gevormd. Voor Herstructurering Woongebieden wordt een spaarpot ingesteld met een startkapitaal van 2 miljoen euro (uit de reserves) en een jaarlijkse storting van 158.000 euro. In 2016 zit er 3 miljoen in dat spaarvarken.

Voor de Dorpsvisie Dieren wordt 10 miljoen gereserveerd. Daarvoor heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen 4,5 miljoen toegezegd. De rest komt uit de reservekas.

Voor Dieren is ook al 14,2 miljoen voor de Traverse gereserveerd. Daarnaast wordt nog eens 100.000 euro uitgetrokken voor een onderzoek naar de herinrichting van Calluna. Met de bouw van de Bloemershof (7 à 8 miljoen) erbij komen (alleen al) de gemeentelijke investeringen in Dieren de komende jaren ver boven de 20 miljoen euro.

Dieren mag dus niet mopperen. Als je daarbij de gederfde euro’s voor het Rhedens en de verbrande miljoenen van Hart van Dieren bij optelt al helemaal niet.

Dan komen de andere dorpen er maar bekaaid af. Voor Rheden lijkt het nog wat. Er wordt 1,1 miljoen euro uitgetrokken voor het opknappen van de Groenestraat. De Steeg en Spankeren krijgen ieder 35.000 euro voor uitvoering van hun dorpsvisie.

Velp wordt afgescheept met 50.000 euro voor een onderzoek naar de herinrichting van het centrum. Het grootste dorp begint daarmee aardig op de Assepoester van de gemeente te lijken. De verhoudingen beginnen nu wel heel erg scheef te groeien.