Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 4 november 2009

Herbenoemen?

Het Streekjournaal werd niet meer bij me thuisbezorgd en de zeldzame keren dat ik ‘m onder ogen kreeg was ik er in ’n minuutje of twee wel doorheen. Het blad lag volgens mij op apegapen.

Het kan verkeren. Onlangs kreeg ik ‘ n telefoontje. De “oude” hoofdredacteur is terug van weggeweest. Hij gaat het blad een nieuw gezicht geven. Het Streekjournaal wordt weer meer krant. Of ik een column wil verzorgen? Nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Dat wil ik wel. Graag zelfs!

Op weblog Politiek Rheden laat ik mijn licht schijnen over alles wat mij wel en niet bevalt. Vooral over het politieke bedrijf in de regio. Ik ben politiek ongebonden. Ik laat me leiden door het onderwerp van het moment en de manier waarop bestuurders en volksvertegenwoordigers daarmee omgaan. Meestal heb ik kritiek, soms deel ik een schouderklopje uit.

Zo’n weblog is toch andere koek dan een stukje in het Streekjournaal. Om mijn blog te lezen moet u op internet naar me toe komen. Via het Streekjournaal krijgt u mijn mening ongevraagd op de deurmat. Dat heeft invloed. Ik zit vol vragen. Moet ik iets uitgebreid uitleggen of juist beknopt? Zever ik te veel? Formuleer ik zorgvuldig genoeg? Maak ik te veel spelfouten? U laat het me vast weten.

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Per 1 juli 2010 loopt de ambtstermijn van de Rhedense burgemeester Petra van Wingerden af. De gemeenteraad moet vóór 1 maart 2010 aangeven of zij de burgemeester een nieuwe termijn van zes jaar gunt of niet. Strikt formeel genomen mag deze raad dit doen. Maar dat zou ik, ongeacht de uitkomst van die aanbeveling, een slechte zaak vinden. Op 3 maart, twee dagen na deadline, zijn er gemeenteraadsverkiezingen terwijl een nieuwe ambtstermijn voor de burgemeester pas op 1 juli ingaat. Het is nog maar de vraag of de nieuwe raad dezelfde keuze zou maken als de huidige. De gemeenteraad moet daarom niet over haar graf heen regeren maar de aanbeveling overlaten aan de raadsleden die op 3 maart 2010
worden gekozen. Lijkt me beter voor de geloofwaardigheid van de democratie.

De eerste tegenstanders van een herbenoeming hebben zich al gemeld. Ellecommer Joop Zijlstra en oud-wethouder Wim Pieper hebben, voorzichtig uitgedrukt, niet veel op met de burgemeester. Op mijn weblog steken zij hun mening niet onder stoelen of banken. Wim Pieper doet bovendien een boekje open over zijn ex-collega’s. Een intrigerend kijkje achter de schermen van het gemeentebestuur. De interne verhoudingen binnen het college van B&W waren ten tijde van Pieper’s wethouderschap kennelijk niet zo best.

Pieper is secretaris van de raadsfractie van Gemeentebelangen en binnen de partij is hij het invloedrijkste lid. Ik mag dus aannemen dat hij de mening van de partij vertegenwoordigt. Daaruit trek ik de conclusie dat Gemeentebelangen tegen een herbenoeming is. Volgens Pieper botert het ook al niet tussen de PvdA en de burgemeester. PvdA-wethouder Joop Kock vond in 2006 zelfs dat Van Wingerden het veld moest ruimen.

Dat gaat een verdeelde aanbeveling opleveren. Een behoorlijk deel van de raad zal tegen een herbenoeming zijn. Geen prettig vooruitzicht voor burgemeester Petra. De Gelderse Commissaris van de Koningin zal er ook niet blij mee zijn. In 2004 was Cornielje de belangrijkste concurrent van Van Wingerden voor de burgemeesterspost van Rheden. Nu moet hij de aanbeveling van de raad op een goede manier verwerken in een advies aan de Kroon. Hun lot blijft op een merkwaardige manier aan elkaar verbonden.

Wat vindt u? Moet Petra blijven? Geef uw mening. En op Politiek Rheden kunt u ook nog uw stem kwijt, tot aanstaande vrijdag.