Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 3 januari 2010

Nieuwe Noordtak is noodzaak

Het artikel ’Extra tak Betuwelijn nodig’ in dagblad Trouw van 2 januari roept op internet vele reacties van zowel voor- als tegenstanders van een nieuwe Noordtak op. De rijksoverheid en ProRail maken plannen om zo’n 100 goederentreinen per dag over de IJssellijn tussen Arnhem en Deventer te jagen. Die zullen met hun 700 meter lengte (er zijn overigens al voorstellen om daar 1000 meter van te maken) en in 30%-40% van de gevallen ook nog met gevaarlijke stoffen dwars door steden en dorpen heen denderen.

Ik hoop dat de tegenstanders van een nieuwe Noordtak zich kunnen voorstellen wat 100 extra goederentreinen per dag op de IJssellijn betekenen voor het leefklimaat van tienduizenden mensen. Dorpen worden letterlijk in tweeën gesplitst , zware geluids- en trillingshinder en de daarmee gepaard gaande kapitaalvernietiging van woningen en gebouwen, ernstige veiligheidsrisico’s (denk aan Viareggio en Barendrecht), bereikbaarheidsproblemen en vernietiging van de ecologische hoofdstructuur waar langs de Veluwezoom tientallen miljoenen euro’s in worden gepompt.

De IJssellijn stamt uit 1865, is bedoeld voor personenvervoer en (óók technisch) niet geschikt voor grootschalig spoorgoederenvervoer. De plannen maken dat een zandpad gebruikt dreigt te worden als snelweg. De rijksoverheid toont zich daarmee opnieuw onbetrouwbaar. In 1999 trachtte minister Netelenbos de gemoederen te sussen met de belofte dat er maximaal 21 goederentreinen per dag (tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds) over de IJssellijn zouden rijden. Dat leverde al grote problemen op. Om de overlast van die 21 treinen te bestrijden werd toen het tientallen miljoenen kostende Nanov-programma opgezet. Daarbovenop werden andere projecten langs de IJssellijn met rijkssteun gestart. Als doekje voor het bloeden werd in onze gemeente Rheden het project Hart van Dieren ontwikkeld dat bedoeld was om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het dorp Dieren te verbeteren.

Helaas liep dit project op de klippen waardoor miljoenen euro’s door het afvoerputje gorgelden. Om de leefbaarheid enigszins draaglijk te houden zouden bij 100 goederentreinen per dag langs de IJssellijn (én de Twentelijn) tientallen soortgelijke projecten en massieve investeringen van honderden miljoenen euro’s noodzakelijk zijn.

In tegenstelling tot wat velen denken is de Betuweroute met alle extra eisen die in de loop van het project zijn toegevoegd een van de weinige projecten die redelijk binnen de budgetten is gebleven. En of je nu voor- of tegenstander bent, die Betuweroute ligt er nu eenmaal. Maar hij is niet af. Een nieuwe Noordtak (en waarschijnlijk ook een Zuidtak) is broodnodig om het project af te ronden.

De IJssellijn loopt dwars door het Gelderse Velp. De vereniging Geen Noordtak Velp verzet zich al sinds 1998 tegen het gebruik van de IJssellijn als Noordtak . Een nieuwe Noordtak die buiten de bevolkingskernen blijft is dan ook meer dan welkom en kan op onze volledige steun rekenen.

Als de overheid meer goederen over het spoor wil vervoeren dan zal ze daarvoor nieuwe spoorlijnen moeten aanleggen. Nu worden de problemen afgewenteld op de bevolking in Oost-Nederland.