Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 13 februari 2010

Harriët Tiemens

Door: Joop Zijlstra

Mevrouw Harriet Tiemens, wethouder en lijsttrekker van Groen Links.

Ik heb ze beide, groen en links, opgezocht in het woordenboek.

Bij ‘groen’ staat o.m.´het groene woud, de bomen worden weer groen’. Behalve dan die bomen langs de Jacobastraat in Velp-Zuid, die worden gekapt door de gemeente. Er vindt geen herplant plaats. (De Gelderlander van 10/2). In de krant van de dag ervoor staat: ‘Verzet tegen kap beuken in Velp. Belangenvereniging is er tegen.’ De fractie van Groen Links hoor je niet, evenmin als de wethouder. Niemand van de gemeenteraad hoor je er trouwens over. Lees het artikel maar, het wordt je groen en geel voor de ogen. Je wordt er beroerd van.

Groen, tweede betekenis: (verzamelnaam) het gebladerte van de bomen; ‘plantsoen: B.en W. stellen voor deze gronden te bestemmen tot openbaar groen´. Het staat echt in de Dikke Van Dale! Dan te denken aan het Rhedense veld: zand ...

Tineke Heidenis, erkend natuurdeskundige, schrijft op deze website: ‘Wat er tot voor enige jaren nog voor moois in de groenstroken stond, werd na een doorgevoerde bezuiniging van een paar duizend euro zonder blikken of blozen afgemaaid.’ Lees het artikel van mevrouw Heidenis op deze site.

Bij ‘groen’ staat ook nog: ´jong, onervaren, onnozel: zij (Tiemens?) is nog groen achter de oren´.

Groen Links. Bij ‘links’ staat: onhandig, lomp, bedrieglijk.
Wethouder voor Groen Links, Tiemens was niet handig in haar toetreding tot het College van B.& W. Zij had na het Lysiasrapport moeten aftreden. Had zij zich niet medeverantwoordelijk gemaakt voor plan Hart van Dieren, nu in de prullemand? Ze is medeverantwoordelijk voor het echec van RiverStone, ook in de prullenmand. Blunder na blunder, schade van vele miljoenen euro’s.

Tiemens deed ook ‘n ding goed: scheiden van plastic: iedereen weet het. Ze heeft verder de mond vol van goede voornemens. Ik laat ze zitten, want de weg naar de hel wordt ermee geplaveid. Ik evalueer liever en geef cijfers aan Groen Links.
Plan Hart van Dieren: een 1; RiverStone: een 1; Rozendaalse Veld: een 5; plastic scheiden: een 9. 1 + 1 + 5 + 9 = 16 : 4 = 4. Rapportcijfer 4, een dikke onvoldoende. Drie (3) zetels voor Groen Links? Misschien 1 (één), voor de moeite! Die is dan weer voor Tiemens, lees ik.

PS. Nog een betekenis van ‘links’: schuins, onvriendelijk ‘iemand links bezien, iemand onvriendelijk bejegenen’. Dat je (samen met de hele gemeenteraad, inclusief de burgemeester) met ondergetekende, criticus, niet communiceert - die man deugt niet - is tot daaraan toe, maar dat je Tineke Heidenis links laat liggen, dat is helemaal bar en boos.

Dat geeft het niveau aan van de club in De Steeg.

Joop Zijlstra, Ellecom.