Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 15 februari 2010

Groep Hop over de IJssellijn

Ik heb een aantal vragen over de dreigende komst van de goederentreinen op de IJssellijn voorgelegd aan de lokale politiek. Vandaag de antwoorden van de Groep Hop. En voor het geval u na het lezen van de antwoorden nog niet weet waar de Groep Hop voor staat heb ik de door Ron Nienhuis meegeleverde verkiezingsposter bijgevoegd.
--
Accepteert u een toename van het railgoederenvervoer op de IJssellijn? (eventuele voorwaarden, aantallen)

Groep Hop accepteert geen toename goederenvervoer op de IJssellijn

onderbouwing: Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.
Onderzoek ook alternatieven(water, Waal,Rijn, IJssel en andere havens Antwerpen, Eemshaven, Bremerhaven) Als het toch naar Polen moet vaar dan door!

Hoe staat uw partij tegenover een nieuwe Noordtak? (en een evt. Zuidtak)

Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.

Groep Hop is tegenstander van een Noordtak, die ligt er namelijk al! :

Bovendien,Slechts een enkele keer zie je een trein op de betuwelijn! en toch kom ik geregeld daar in de buurt, met name op de A15 en in Zevenaar. Zie ook : archief tv gelderland alles uit de kast 18 juni 2008 afspelen vanaf 6.15 min (u mag ook verder kijken voor info over kandidaten Nienhuis-Leenders Groep Hop op 9.30 nu u daar toch bent!

Je neemt als overheid gewoon het besluit( in het geheim) extra goederentreinen over bestaand spoor te laten razen en past dus de zogenaamde overvaltactiek toe, Zo kun je dat straks natuurlijk ook met de Ijssellijn flikken(minister Eurlings??): Zie : artikel over Oldenzaal -Bentheim

Zijn er nog andere alternatieven voor het te verwachten groeiende (spoor)goederenvervoer? (en/of het voorkomen van toename van railgoederenvervoer over de IJssellijn?)

Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.

Groep Hop is voorstander zoveel mogelijk goederen vervoer over water, De rivieren liggen er al.... Daarna per vrachtwagen verder...

Onderbouwing: vrachtwagens worden beter beladen. Treinwagons zijn soms leeg of halfvol. Bovendien heb je bij de trein vrijwel altijd te maken met natransport. Het spoorwegnet is nu eenmaal minder fijnmazig dan het wegennet. Je moet die goederen dus vanaf een station verder vervoeren. Over de weg.” En Een interessant voorbeeld daarvan biedt Heineken dat zijn exportbier per binnenschip naar de Rotterdamse haven wil vervoeren. Ohm: “Dat is bedrijfseconomisch waarschijnlijk gunstiger. Maar of het uit milieuoogpunt ook beter is? Natuurlijk, er kan veel bier in zo'n schip. En de binnenvaart moet een stimulans krijgen, met name voor de middellange afstanden. Gelderland en het Rijk bereikten onlangs een akkoord over investeringen in een containerterminal in Zutphen aan het Twentekanaal en nieuwe Waalhavens voor Nijmegen en Beuningen. Overijssel besloot verder tot een investering van 19 miljoen euro in de opwaardering van het kanaal Almelo-De Haandrik.

Hoe ziet u de relatie tussen reizigers- en railgoederenvervoer op de IJssellijn?

Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.
De De IJssellijn stamt uit 1865, is bedoeld voor personenvervoer en ook technisch niet geschikt voor grootschalig spoor goederen vervoer. Indien er goederenvervoer zoals nu al gebeurt over de Ijssellijn gaat dan s,nachts.
Dit verstoort dan niet de relatie met de reizigers.

Hoe gaat u om met de veiligheid ?(denk aan vervoer gevaarlijke stoffen maar ook aan bijv. veiligheid materieel, bekwaamheidseisen personeel, ontbreken van centraal en onafhankelijk coördinerend toezicht op de veiligheid van spoorgoederenvervoer

Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.
De vervolgroutes van de Betuweroute gaan via bewoond gebied naar Oost-Duitsland. Het spoor zorgt nu al voor overlast met geluidsoverlast en trillingen. Een toename van 60 tot 90 goederentreinen per dag (waarschijnlijk avond en nacht) zorgen voor grote aantasting van de leefbaarheid en veiligheid, wanneer je bedenkt dat er in 30 tot 40% van de goederentreinen gevaarlijke stoffen zitten. Gezien de capaciteit en de voorzieningen van noodhulpdiensten, bluswater en bereikbaarheid langs het spoor is er een groot risico. In "Spoor in cijfers 2009" kun je prognoses lezen voor goederenvervoer

Hoe staat u tegenover een wet waarin maximumnormen voor trillingshinder wordt vastgelegd?

Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.
Wat betreft de eventuele wet maximumnormen over trillingshinder: Groep Hop wil dan eerst weten Hoe en door welke instantie (met eventuele belangenverstrengelingen) deze norm dan wordt vastgesteld!

Welke korte-termijn maatregelen ziet uw partij om het leefklimaat langs de IJssellijn te borgen?

Variant 4 waar groep Hop voor pleit( 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kennen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.

Welke actie onderneemt u? Welke plannen heeft uw partij mbt dit onderwerp? (lokaal, provincie, landelijk) (denk aan bijv. nulmetingen geluid/trillingshinder, onderzoek naar (on)geschiktheid IJssellijn tbv goederentransport over de IJsseliijn (ook technisch))

Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.
Er zijn al enorm veel onderzoeken verricht en al ettelijke miljoenen verdampt in de afgelopen 20 jaar met al die "onderzoeken"
Het heeft tot nu toe niets opgeleverd behalve enorm veel belastinggeld verspilling en een val van het College Gemeente Rheden.
Kortom een falende gemeente Rheden op dit gebied
Van al dat geld hadden we al een tunnel kunnen aanleggen.

Is er nog iets wat u over dit onderwerp kwijt wilt ?

Groep Hop wil dat eerst de twee tunnels worden aangelegd voordat er over toename meer (goederen) treinen kan worden gesproken.
Variant 4 waar groep Hop VOOR is te weten 2 tunnels in Dieren en spoortunnel in Velp zo snel mogelijk aanleggen...
Dit zal de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Rheden een stuk groter maken en past binnen het budget wat door de provincie is samengesteld.
Groep Hop wil afsluiten met : mocht er al besloten gaan worden tot de aanleg van een noordtak van de Betuwelijn, dan lijkt me een aanscherping van de straffen voor bouwfraude een eerste vereiste.
ten tweede: een team van forensische accountants tijdens de bouw aan het werk zetten om al die ondoorzichtige rekeningen te bestuderen