Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 17 maart 2010

G-koorts

En dat is drie. Na Agnes Kant houden Camiel Eurlings en Wouter Bos het ook voor gezien. Ze storten zich op hun gezin. Maar wie kwam nu het eerst op het idee? Camiel of Wouter? Had Camiel al van Wouters plannen gehoord en dacht “Die moet ik ’n slag voor zijn”? Dacht Wouter “Dat heeft die Camiel nog zo gek niet bekeken? Dat ga ik ook doen.”? Of waren het toch de vrouwen die hen de wacht aanzegden? “De politiek d’r uit of jij d’r uit! “

Maar ik blijf nieuwsgierig. Nooit direct van een politicus aannemen dat ie de waarheid spreekt. Misschien was er wel een heel andere reden dan de beide heren opgaven. Een die wij (nog) niet mogen weten. Reken maar dat ik niet de enige ben die daar het hoofd over breekt.

Was het toch Agnes’ treurgang die hen deed besluiten de kuierlatten te nemen? Zijn er draconische bezuinigingsmaatregelen op komst en weten zij daar meer van? Wordt de benzine 2 euro per liter duurder en dacht Camiel “Bekijk ’t maar”? Worden de WW en de bijstand onbetaalbaar en dacht Wouter “Geef mijn portie maar aan Fikkie?
Een minder fraaie reden voor hun vertrek is ook mogelijk. Hebben ze iets uitgevreten dat niet door de beugel kan en werden ze gedw√≥ngen uit de politiek te stappen. Nu kon het nog op ’n sjieke manier. Vorige week werd Balkenende omstandig door president Obama geprezen. En bondskanselier Merkel kwam ook nog even langs. JP glom van trots. Was er meer aan de hand? Hebben zij Jan Peter iets in het oor gefluisterd? En gaf die aan Wouter en Camiel vervolgens het advies eens aan hun gezinsleven te denken?
Als beide heren straks een lucratieve baan in het bedrijfsleven of bij een of andere grote bestuursorganisatie krijgen waardoor ze opnieuw weinig tijd voor vrouw en kind hebben dan weten we dat er iets loos is.
Over de portemonnee hoeven ze zich de komende jaren in elk geval geen zorgen te maken. Voorlopig redden ze ’t wel. In het eerste jaar hebben ze recht op zo’n 110.000 euro wachtgeld. Daarna krijgen ze nog twee jaar rond de 100.000 euro. In de tussentijd is er vast ‘n mooie job voor ze te vinden.

Hoe zit ’t trouwens met al die andere politieke papa’s en mama’s? Wanneer gaat Alexander Pechtold thuis de aardappels schillen en zien we Femke Halsema achter de kinderwagen? Wordt het voor Mark Rutte niet eens tijd om aan huisje, boompje, beestje te gaan denken?

Pas op hoor. Bij een volgende uitbraak grijpt Glossy Gerda , nog even Minister van Landbouw, naar het laatste redmiddel: ruiming van het Binnenhof. Als u naar het westen reist en u ziet bij het naderen van de hofstad borden met de tekst “Gezinskoorts. Besmet gebied. Vervoer van politici verboden” dan weet u hoe laat ’t is.

Nu ik erover nadenk. In de Rhedense raad was ook sprake van een massale uittocht. Liefst 16 van de 27 raadsleden uit de oude raad zien we niet meer terug. Sommigen van hen waren volgens eigen zeggen door het gezinsvirus aangestoken.

G-koorts. De epidemie van 2010.

Roofgoed uitgebreid

Het bericht is al ’n paar weken oud maar omdat ik van geen enkele politieke partij enig commentaar hoorde leg ik het hier maar even vast voor het nageslacht.

Om nog ’n paar centen van de kosten die voor Beekhuizen zijn gemaakt terug te krijgen was er een bouwkavel op het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen gepland. Het terrein wordt via de Woningbouw Vereniging Gelderland verhuurt aan de leden van de Stichting Broedplaats Beekhuizen die is voortgekomen uit de groep ex-krakers van het voormalige zwembadterrein.

Het beoogde bouwkavel komt er nu niet. Dat zou te weinig opleveren. In feite krijgen de ex-krakers daarmee ook dit stukje onder controle. Als compensatie wordt er nu een bouwkavel op de parkeerplaats aan de Beekhuizenseweg gepland. Die parkeerplaats werd tot nu onder andere gebruikt door bezoekers van het sportcomplex. Die mogen nu opkrassen.

Zwembad Beekhuizen heeft inmiddels tonnen gekost. Begin jaren 2000 zou er een outdoor- sportcentrum komen. Dat ging niet door doordat daar de geur van belangenverstrengeling ontstond. Een van de leden van het toenmalige college van B&W zou familiebanden hebben met een van de werknemers van het bedrijf dat het centrum zou ontwikkelen. Om van het bedrijf af te komen heeft de gemeente toen maar verluidt een half miljoen gulden betaald. Was dit niet gebeurd dan zou er nu waarschijnlijk een sportcentrum op het terrein zijn gevestigd.

’n Paar jaar later namen de krakers het terrein in bezit.

De gemeente schreef een ontwerpwedstrijd uit. Daaruit kwam een idee voor een “proeftuin”: een hotel-restaurant met een biologische moestuin en aandacht voor kunst en cultuur. Dit plan werd door bewoners van de wijk onder aanvoering van de VVD van tafel gehaald. Het plan zou te veel verkeersdruk op de wijk leggen. Dat ging dus niet door en vervolgens gaf de gemeente zich over aan de krakers. Enfin lees het nog maar eens na in mijn artikel Roofgoed.
Als sluitstuk krijgen de ex-krakers nu dus ook dat stukje bouwkavel onder controle.

De nieuwe landheren van Beekhuizen breiden hun territorium dus verder uit.
En de sporters zijn hun parkeerterrein kwijt. Waarschijnlijk zijn er daar ook veel onder die destijds de actie om de proeftuin te voorkomen hebben gesteund.

Klik op de afbeelding om te vergroten


De gemeente heeft eergisteren een intentieovereenkomst over het gebruik van het zwembadterrein met de Woningbouwvereniging Gelderland afgesloten. Echt een knap staaltje werk. Gefeliciteerd Gemeente, gefeliciteerd college van B&W, gefeliciteerd gemeenteraad en natuurlijk ook gefeliciteerd Woningbouwvereniging Gelderland en Stichting Broedplaats Beekhuizen. Dat hebben jullie mooi voor elkaar.

Ik schat dat de belastingbetaler daar zo'n twee à drie miljoen euro op heeft toegelegd.