Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 16 november 2010

Groenvoorziening

Door: Adriaan Dolk

Het stadsbosje tussen de Eykmanlaan en de Helfrichlaan in Dieren krijgt de laatste tijd de warme aandacht van de gemeente Rheden. Vorig jaar werden de omwonenden verrast met plannen voor een speelbosje, maar die heeft de gemeente gelukkig niet doorgezet.

Vervolgens kreeg het bos begin dit jaar een onderhoudsbeurt. Een extern deskundige gaf de omwonenden uitleg over alles wat er ging gebeuren. En het moet gezegd: dat leidde tot instemming van de hele buurt. Het onderhoudsplan voorzag zelfs de inzet van paarden om de gekapte bomen weg te slepen teneinde beschadiging van de onderbegroeiing te voorkomen, want dat was belangrijk voor de stand van de kleine vogeltjes.

Eindelijk is het licht bij de afdeling Groenvoorziening doorgebroken was de gedachte van menigeen. De breedte van de oorspronkelijk smalle wandelpaadjes in het bosje was door gebruik van een tractor in de loop der jaren vertienvoudigd en nodigde uit tot verkeer van mountainbikers, fietsers en bromfietsers. Al jarenlang is de heersende opinie in de buurt dat zonder de onvermijdelijke tractor de afdeling Groenvoorziening tot machteloosheid is gedoemd en geen stap kan verzetten. Vandaar de oprechte en blijde verrassing voor het natuurvriendelijke onderhoudsplan.

Maar nu, in de herfst ging al enige weken de mare dat de gemeente het bosje zou ontdoen van takken en ander los hout dat bij de onderhoudsbeurt was achtergelaten. Weliswaar riep dit plan bij velen uit de buurt vraagtekens op, maar je kunt niet onmiddellijk hoog van de toren gaan blazen als je hoort van goede bedoelingen.

Wel, om een lang verhaal kort te maken. Het is rond acht uur In de morgen van 10 november; het is nog donker en het regent flink. Geronk van een tractor, een schijnwerper en rode achterlichten getuigen van de noeste vlijt van de afdeling Groenvoorziening. Daar waar in februari nog de paarden hun werk deden verwijdert een tractor in minder dan een uur alle onderbegroeiing. Er ontstaat een kaarsrechte doorsteek vanuit het midden van het bos naar de Helfrichlaan. Ook een paar forse berken die in de weg staan worden omgezaagd. De verse zaagsneden zijn de stille getuigen; de omgezaagde bomen zelf waren om 10 uur in de morgen al op mysterieuze wijze verdwenen.

De persoon die de contacten verzorgt tussen de omwonenden van het bos en de afdeling Groenvoorziening weet van niets, laat staan de omwonenden zelf. Alle managers van Groenvoorziening zijn inmiddels aan de telefoon geroepen maar veinzen een en al verbazing. Zij ontkennen ten stelligste dat hier sprake is van voorbedachte rade. Volgens hen is dit tracé voor een toekomstig pad min of meer toevallig ontstaan, want er moest nog wat prikkeldraad langs de Helfrichlaan worden opgeruimd en struiken vogelkers moesten worden verwijderd.

Ik zie het helemaal voor me: de afdeling Groenvoorziening van de gemeente Rheden ’s morgens om 8 uur in het pikdonker prikkeldraad verwijderen en vogelkers rooien. En dan in opperste ijver nog in de stromende regen een paar berken omzagen waar ze met gemak met de tractor omheen kunnen rijden. Gelooft u het?

Groenvoorziening hanteert een geheime agenda en probeert op slinkse wijze haar eigen plan door te drukken; anders kan ik niet bedenken.

Gelukkig heeft het huidige college een wethouder van Groenlinks die orde op zaken kan stellen. Verbied nog enige tractor de lucht in dit bos te verpesten en laat de nieuw aangelegde weg opnieuw beplanten. Die paarden, dat was een goed idee. En, oh ja, als die paden van nu weer wat smaller kunnen, dan graag, dat scheelt in het snelverkeer.

Adriaan Dolk, Dieren