Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 3 december 2010

Reactie op Adriaan Dolk

Magda Rook (Groep Pieper-Rook) in reactie op "De Rechtstaat en de Breukinklaan" van Adriaan Dolk.
---------------
Ik had tot op heden het idee dat de heer Dolk nooit over een dun laagje ijsje ging.
Ik voel mij nu geroepen om mijn beeldvorming over de heer Dolk bij te stellen.
Het had hem gesierd om hoor en wederhoor over de situatie te plegen alvorens een reactie te geven op een motie die bijna raadsbreed door de Gemeenteraad van Rheden is aangenomen. Deze actie zoals het nu genoemd wordt is echt niet de eerste, niet binnen deze raad en ook niet landelijk. Dit is hetgeen wat vaker ondernomen wordt wanneer een situatie onherroepelijk mis dreigt te gaan. De heer Dolk heeft het over vertrouwen in bestuur en rechtstaat, maar dat gaat naar mijn idee op voor iedereen binnen onze rechtstaat. Het kan niet zo zijn dat er iemand door een fout van eerder bestuur de dupe dreigt te worden.
De heer Dolk heeft het over rechtspraak en een vonnis waartoe men zich heeft te verhouden. Maar helaas ook de rechtspraak blijft mensenwerk.
In een duisterverleden noemde men de heksenprocessen ook rechtspraak en de uitspraken die die rechters deden was het vonnis.
Nu wil ik de Raad van State niet vergelijken met de rechtspraak in de Middeleeuwen maar het gaat mij om de omstandigheden.
De oorzaak van zo’n proces lag vaak op het persoonlijk vlak ofwel door afgunst ofwel door haat of misschien wel van beide.
Dat de gevolgen verschrikkelijk waren zult U ongetwijfeld met mij eens zijn.
Ook in die duistere Middeleeuwen stonden er na afloop van het proces mensen langs de weg. Die schreeuwden dan vol haat om bloed en uitvoering van het vonnis zonder te weten wat de oorzaak van alle ellende werkelijk was.
Ik ben gekozen zonder last of ruggespraak en heb nog steeds de hoop dat beide partijen met elkaar tot een overeenkomst komen. Echter door dit soort interventies maakt U het zowat onmogelijk om terug te keren richting normaal burenschap. De gevolgen daarvan zullen voor beide partijen van dien aard zijn dat er geen winnaars overblijven.
U begrijpt inmiddels meneer Dolk dat ik Uw stukken vanaf heden met een heel andere bril zal lezen. U kent ongetwijfeld het gezegde wel, vertrouwen komt te voeten en gaat te paard. Wel de stofwolk omgeeft me ruimschoots.


Magda Rook
Raadslid Groep Pieper-Rook
(Burgerbelangen i.o.)