Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 11 december 2010

Kliko's

Ik ontving enkel mails over het afvalplan van de gemeente Rheden.
----------
Theo,

Vandaag, vrijdag 10 dec. tijdens mijn dagelijkse wandeling serieus onderzocht hoeveel groene containers scheuren vertonen.

Gebied: westelijk van de Harderwijkerweg in Dieren.

Aantal aangetroffen containers 177 stuks.
Daarvan vertoonden 3 stuks een scheurtje. Dit is 1,76 %

Opmerkelijk was dat dit alleen voorkwam bij het kleine formaat container.
Hoe en waar door de gemeente een steekproef genomen is met een uitkomst van 9 % is wel heel bijzonder.

Met vriendelijke groet, G (Theo: Naam en adres bij mij bekend)

--------------------------------------
Commentaar Theo: Maar zeg eens, dat kan toch niet! U durft zomaar te zeggen dat u de wethouder niet gelooft. Denkt u soms dat u daar meer kijk op heeft dan de wethouder? Ech nie! Als de wethouder roept dat het 9% is dan is dat zo. Punt uit! U bent niet gezagsgetrouw! Maar alle gekheid op een stokje± Als het zo is dat het in Dieren-West maar
om 1,76% gaat dan moet het elders juist weer ver boven die 9% liggen. Volgens de wethouder staat 9% van de kliko's op springen. Dat gelooft natuurlijk geen hond! Maar ja, waar een wil is, is een weg!
--------------------------------------
Theo,

Ik lees in je weblog politiek , dat een 2 persoonshuishouden € 134,16 zou betalen.
Wij betalen over het jaar 2010 een bedrag van € 157,20.

Is het bekend hoe dit mogelijk is ??

Daarnaast verbaas ik me dat wij voldoende zouden hebben aan een container van 140 liter.

Dit is voor ons onvoldoende betekend wel dat wij € 210 moeten gaan betalen ipv € 120.
Dit is een vorm van dwang die voor problemen gaat zorgen.

Met vriendelijke groet, G (Theo: Naam en adres bij mij bekend)
--------------------------------------
Commentaar Theo: Ik heb 't even nagekeken. Het klopt wel. Vast tarief + Variabel tarief = 23,04 + 134,16 = 157,20.
U heeft nu een container van 240 liter. In de nieuwe situatie krijgt u een container van 140 liter. Dat is 100 liter MINDER. Voor een container van 180 liter bent u 95 euro per jaar meer kwijt. En dan heeft u nog steeds een kleinere container (60 liter minder) dan u nu mag hebben voor die 157,20.
Ik kan dat gemeentebeleid echt niet rijmen. De doelstelling is dat er per inwoner 25 kilo per jaar minder restafval in de grijze kliko wordt gegooid. Dat betekent voor u (2-persoonshuishouden) één kilo per week minder in de grijze kliko. Daarvoor hoeft de kliko echt niet tot 140 liter verkleind te worden.

--------------------------------------
Hallo Theo,

Onlangs kwam mij ter ore dat de afzonderlijk ingezamelde plastics gewoon -
met ook het groen - de verbrandingsoven wordt ingeschoven. Dat is geconstateerd door een mij bekende bewoner van Dieren die af en toe afval voor zijn werkgever naar de vuilverbranding Duiven brengt. Hij heeft ter plekke nagevraagd of dat de gebruikelijke gang van zaken was. dat werd hem bevestigd.

Merkwaardig te lezen dat het gescheiden ophalen van plastics de gemeente 140.000 euro per jaar opbrengt! In Dronten worden de ingezamelde plastics handmatig gescheiden door zo'n 50 Polen.

Navraag leert dat er twee typen plastics zijn: thermoharders en thermoplasten.

Alleen de eerste kunnen gerecycled worden; de andere verbranden bij verhitting. Daar de in de gemeente opgehaald plastics niet worden gescheiden maar slechts gestort bij de vuilverbranding, lijkt dit een sluitend verhaal.

Vervolgens blijkt de gemeente ook het oud papier te willen ophalen met containers. Tot nu wordt dit op zaterdagen ingezameld ten behoeve van de sportverenigingen. Krijgen deze er minder dan 5 cent per kilo voor dan vult de gemeente dit aan. Gaat de gemeente, nu zij dit de sportverenigingen uit handen nemen, deze clubs extra subsidiëren??

Het komt mij voor dat het inzamelen van huisvuil jou een column waard moet
zijn.

Groet, F. (Theo: Naam en adres bij mij bekend)
---------------------------------------------------
Commentaar Theo: Die nieuwe papierklikos kunt u op verzoek krijgen. De verenigingen blijven het oud papier ophalen. De gemeente hoopt dat er meer papier in de papierkliko wordt gegooid en minder in de grijze container voor restafval. Lijkt aannemelijk hoewel dat niet zeker is. Bovendien zit er nog een addertje onder het gras. De nieuwe papierkliko’s + de administratie daarvan worden betaald uit de opbrengst van het oud-papier. De verenigingen komen pas daarna aan de beurt. Het is dus nog maar de vraag of de verenigingen erop vooruit gaan. Er wordt ook iets anders over het hoofd gezien. Niet iedereen wil drie kliko’s (grijs, groen en papier) in de tuin of in de schuur. Neemt extra ruimte in.

Over de verwerking van dat plastic: Lijkt me een goede vraag voor de gemeenteraad. Wat gebeurt er nu werkelijk met het plastic? En ik zou B&W niet op hun blauwe ogen geloven! Gewoon zelf checken wat er met dat plastic gebeurt! Ik vind het sowieso al vreemd dat het plastic tegelijk met het groen/afval wordt opgehaald