Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 28 januari 2011

De Berk

Door: Joop Zijlstra

Leden van de gemeenteraad,
aan wie van u het lezen wil.

Begin 2006 heb ik de toen nieuw aangetreden raad om aandacht gevraagd voor het groenbeleid, meer speciaal met betrekking tot de bomen. Elk lid van College en raad kreeg een aardig groen boekje ‘De gulle boom’, tekst van Shell Silverstein, uit het Engels vertaald door Arthur Japin. ‘The giving three’, in de Latijnse (!) vertaling ervan ‘Arbor alma’. ‘Alma’ staat voor voedend, zegenend, verkwikkend, mild, en gul dus. Herkent u het belang ervan voor Rheden?

Ik heb mij na dat boekje aan de raad niet meer met het groen bemoeid. Het is toch de raad die de zorg heeft voor het groen, die dat controleert?
Die groene ‘opdracht’ is door de raad van toen niet naar behoren vervuld. Dieptepunt was het neerhalen van tien prachtige eiken aan de Oostlaan in Dieren door de gemeentelijke groenafdeling. Men schermde met vervuilde grond in vaagpraat en sluiertaal (naar H.J.A. Hofland in zijn column in de NRC van 22/1).Na de commotie hebben de verantwoordelijken dat gat gauw opgevuld. Daaruit zou de goede wil moeten blijken? Praalwoorden!

donderdag 27 januari 2011

De tentakels van Rome

Door: A.J. van der Sluijs

De tentakels van Rome reiken tot op het grondgebied van de gemeente Rheden. De redactie van het parochieblad IJsseloevers ( zie jaargang 4, nr 1), is opgestapt.

De impact - een schok bij de medewerkers – is gemakkelijk voorstelbaar.

Op bladzijde 32 van het blad staat onder ´Afscheid´:
´Het parochieblad IJsseloevers zal in de huidige vorm ophouden te bestaan.´ Daaronder vervolgt de tekst.
´Het parochiebestuur van de parochie Levend Water heeft op 17 januari 2011 besloten het redactiestatuut te veranderen. Het bestuur wil zo haar eindverantwoordelijkheid voor het parochieblad beter waarmaken. Het huidige redactiestatuut geeft ruimte aan een diversiteit aan informatie en meningen van zowel de kerkleiding als de gelovigen aan de basis en kent een zelfstandige redactie, die verantwoording aflegt na het verschijnen van een editie met ´toetsing door het bestuur achteraf´. In het nieuwe statuut neemt het bestuur de redactie over, hierdoor is er ´bestuurstoetsing vooraf ´ gegarandeerd met de mogelijkheid tot censuur. De huidige redactie heeft hier bezwaar tegen gemaakt, maar overleg leidde niet tot overeenstemming. De huidige redactie zal vervangen worden door een - door het bestuur te benoemen - ´werkgroep´, waarin een van de pastores en een bestuurslid zitting zullen nemen.

woensdag 26 januari 2011

De meeuw

Even een tussendoortje. Velpenaar Olof Wullink prijkt op plaats vier van de kandidatenlijst van de PVV voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 2 maart.

In zijn jacht op een zetel is Wullink voor alles in. De Velpse partijhopper heeft daarvoor al een waslijst aan politieke partijen afgewerkt: CDA, VVD, LPF, Lijst vijf Fortuyn, EVV en Gemeentebelangen. Zijn meningen worden gedragen door de politieke wind van het moment. Zodra hij zijn kansen ziet slinken neemt hij de benen naar een volgend honk. In 2003 kwam hij voor de LPF in Provinciale Staten. Toen de LPF op de klippen dreigde te lopen sprong hij subiet van het zinkende schip en zette zijn kaarten op een afsplitsing, de Lijst vijf Fortuyn. Maar dat werd niks. Daarna probeerde hij het met zijn EVV, “Een voor de Vrijheid”. Hij presenteerde zich toen als de “Gelderse PVV”. Maar helaas voor hem, Wilders moest er niets van hebben en de EVV flopte. In 2009 landde hij als voorzitter bij de Rhedense lokale partij Gemeentebelangen. Een schrale troost maar ja, je moet toch wat. Tegelijkertijd was hij (of is hij nog steeds?) lid van de VVD.

In de periode dat Wullink in Provinciale Staten zat kon hij niet betrapt worden op enig initiatief. En het gevaar van de islam ontdekte hij pas toen Wilders aan de horizon verscheen. Dat hij een politieke gelukszoeker pur sang is blijkt niet alleen uit de trits partijen die hij heeft afgewerkt maar ook uit zijn eigen woorden. In 2007, bij de oprichting van de EVV, verkondigde hij: “Onze kiezers zijn naar Wilders overgestapt. Ik volg onze kiezers.” Geert Wilders is gewaarschuwd. Zolang de PVV in de kiezersgunst staat blijft Wullink loyaal. Maar zodra zijn zetel in gevaar komt springt hij over op een andere gastheer.

In 2008 ben ik een blauwe maandag lid geweest van Gemeentebelangen. De partij bleek een ware slangenkuil. Er was een hevige machtstrijd aan de gang en mijn komst was de vonk die de lont in het kruidvat deed ontbranden. Toenmalig voorzitter Reusink werd eruit gewerkt en Wullink nam zijn plaats in.

Toen vorig jaar in Gemeentebelangen opnieuw de pleuris uitbrak toonde Wullink zijn leiderschapskwaliteiten. De partij stortte volledig in elkaar. Hij schoffeerde vertrekkend raadslid Barbara de Vos en kreeg het aan de stok met Wim Pieper. Gemeentebelangen hield uiteindelijk één zetel in de Rhedense gemeenteraad over (tegen vijf in de vorige periode). Kort na dit grandioze “succes” hield voorzitter Wullink het voor gezien. Opnieuw!

Maar er gloort hoop. Als de nood het hoogst is, is de PVV nabij. Die partij zal op 2 maart vast meer dan vier zetels veroveren. Wullink krijgt zijn zetel in de statenzaal.

Vogelkenner Wullink: "Meeuwen komen met veel aplomb en krijsend aangevlogen, schijten alles onder, en vliegen vervolgens weer krijsend weg" (Olof Wullink, 6 juli 2003).

Laat de meeuw nu net het symbool van de PVV zijn.

Ik wens de PVV-kiezers veel succes. Ze krijgen deze meeuw er gratis bij.

dinsdag 25 januari 2011

Zalig, zalig, zalig

Door: Adriaan Dolk

In het NRC Handelsblad van 15 januari j.l. een verhelderend stukje over de praktijken van het Vaticaan.

Paus Johannes Paulus II wordt ongebruikelijk snel zalig verklaard, aldus deze krant. Er moest iets gebeuren na al die negatieve publiciteit over de pedofielenaffaire. De aandacht van de gelovigen moest in positieve richting worden omgebogen.

En wat doe je dan in zo’n geval? Je benoemt twee commissies uit de juiste beroepsgroep, een medische en een theologische, en deze komen beide vanuit hun discipline tot de conclusie dat zaligverklaring van de overleden paus absoluut gerechtvaardigd is en niet kan worden uitgesteld. Normaal wordt zo’n procedure gestart vijf jaar nadat de kandidaat-zalige is overleden, maar in dit geval - ook zij zijn kinderen van deze tijd – zag men er heil in bliksemsnel te handelen; mogelijk was er zelfs sprake van een Goddelijke vonk.

Voor uw goede begrip; in vroeger jaren waren voor zaligverklaring twee wonderen vereist en om te worden heilig verklaard: vier wonderen. Ordnung muss sein; ook in de hemel. Paus Johannes II zag waarschijnlijk de bui al hangen en heeft tijdens zijn leven deze eeuwenoude regel gewijzigd. De vereisten zijn gehalveerd; zalig: één wonder en heilig: twee wonderen.

Voor onze paus is één wonder dus genoeg; maar het curieuze is dat het postuum is verricht. Twee maanden nadat de Paus was overleden kon een Franse zuster, lijdende aan de ziekte van Parkinson, met de linker lichaamshelft verstijfd en pijnlijk, opeens weer schrijven.

De vijf doktoren in de Commissie van de congregatie voor Heiligenzaken oordeelden dat de genezing onverklaarbaar was. Onverklaarbaar is een strikte voorwaarde om te worden zalig verklaard. De tweede commissie van theologen stelde vast dat er een causaal verband bestond tussen de genezing van de zieke zuster en het gebed van collega-zusters na het overlijden van de paus. Het kan niet anders of de Allerhoogste moet de commissie hebben ingelicht dat de paus zelf zich vanuit de hemel over de beklagenswaardige zuster heeft ontfermd.

Eenmaal deze weg gevonden is straks ook de heiligverklaring van deze paus zo gepiept. Het Vaticaan heeft heel gerieflijk de Allerhoogste in de helpdesk stand by staan. Eén telefoontje van Hem is genoeg om het zeker te weten.

Hoe lang nog blijven wij ernstig onder deze fratsen?

Spinoza durfde sinds het ontstaan van het Christendom als eerste in de 17e eeuw het bestaan van wonderen categorisch te ontkennen. Alles gebeurt volgens de wetten van de natuur en als de mens iets niet kan verklaren is er geen sprake van een wonder, maar is de kennis van de mens gebrekkig. Spinoza was ook van mening dat het inzicht om als een goed mens te leven kan worden bereikt door gebruik van eigen verstand en wilskracht. Niet iedereen is gegeven deze moeilijke weg te gaan. In plaats daarvan kunnen gelovigen kiezen voor de boodschap van liefde die de bijbel ons brengt. De overgeleverde verhalen die later in de bijbel zijn opgetekend zijn bedoeld voor eenvoudige mensen. Veel poppenkast in de religie is later door schriftgeleerden bedacht en is bedoeld om zich te verzekeren van de gehoorzaamheid van de gelovige. Ter meerdere eer en glorie en instandhouding van de eigen soort.

Inmiddels is er een brief van het Vaticaan opgedoken uit 1997 (Volkskrant 20 jan. 2011) waarin Ierse bisschoppen wordt gevraagd gevallen van kindermisbruik niet aan de politie te melden. Voorzover mij bekend trok onze kandidaat-zalige paus in die tijd aan de touwtjes.

Heeft u vragen? Druk dan op de 3 van drieëenheid en sluit af met een sterretje; u wordt dan automatisch doorgeschakeld met de helpdesk van het Vaticaan. Halleluja.

Adriaan Dolk, Dieren

maandag 24 januari 2011

Bezuinigen?

Door: Joop Zijlstra

Aan kostbare echecs is niets meer te doen. Gebeurd is gebeurd. Aftreden erom is bij één keer gebleven. Wilschut had nog een tijdje wachtgeld. Ook niets aan te doen.
Om toekomstige echecs te voorkomen hoef je alleen maar goed uit te kijken.

Maar er zijn ook kleinere bezuinigingen mogelijk
.
Een eenheid daarvoor kan zijn – met een knipoog naar mijn stukje de ‘besparing’ op de Willem de Zwijgerzaal. Die bedraagt € 35.000. Dat is gelijk aan de uitgave aan de Stedenband met een plaats in Zuid Afrika.

1 Peanut (geldeenheid van de gemeentesecretaris voor de stedenband) is bij benadering gelijk aan 1 WdZ (Willem de Zwijgerzaal). De nieuwe munteenheid voor de gemeente Rheden..

Ideeën gevraagd voor een grosliijst bezuinigen.

Door Joop Zijlstra ingediende voorstellen.

* Het College begint met bezuinigen bij zichzelf: Een wethouder minder scheelt een jaarsalaris. (1 WdZ - in verband met doorbetalen wachtgeld - bij een bijzondere keuze, zonder wachtgeld: 3 WdZ.)

* Vrijwillers om namens de gemeente bloemen te brengen aan jubilarissen. Dat scheelt de gemeente aan werkuren van de burgemeester. (1 WdZ)

* Afzien van verder deelname aan de Stadsregio. (1 WdZ)

* Afzien van Stedenband (1 WdZ per geval.)

* Afzien van opgeblazen pretenties. Nader te stellen in aantallen munteenheden, Peanuts of WdZ.

* Schoffelen door gemeenteraadsleden (demonstratie) pm.

zondag 23 januari 2011

Klokkenluider te Doesburg

Door: Joop Zijlstra

Zondag. Remonstrants kerkje. De klok luidt. We komen aanfietsen. De klokkenluider wijst op mijn fietstas. Daarop staat sinds de val van ‘Hart van Dieren’ aan beide kanten: ´b.& w., weg ermee´. (Eerst stond er ‘Spoorbak neen, weg ermee’.) Ik zeg hem iets over het bestuur in de gemeente Rheden. Het nieuwe College is al beter, maar de voorzitter is nog dezelfde. Ik zal de tekst op de fietstas aanpassen.

1. Bezuinigingen.
Inwoners worden erbij betrokken: via een aselecte steekproef.
Dat moet ‘de Rhedense keuze’ opleveren. De methode lijkt objectief, maar is die wel toepasbaar?. Wat weten die honderd mensen van begroten en uitgeven? Kennen ze de cijfers en de achtergronden? Volgens mij wil het bestuur draagvlak krijgen voor wat het aan de raad op ambtelijk voorstel voorlegt. Die honderd denken mee te praten, maar invloed hebben ze niet of maar toevallig. Dat lijkt veel op manipuleren via PR.

2. Commotie.
Er is beroering onder de gebruikers van de Willem de Zwijgerzaal. Domino-effect van een bezuiniging opgelegd aan Carion. Die huurt de zaal van ‘Attent’ en onderhuurt hem voor een habbekrats aan clubs van volwassenen. Opgelegde bezuiniging aan Carion is honderd vijf en dertig duizend euro. Carion moet wat en zegt de huur op van de zaal en ook de onderhuur. Besparing € 35.000: Rheden in last. Voorzag het College dat? Hield men er rekening mee?. De clubs zijn laaiend. Natuurlijk zien ze wel dat ze al jaren voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Maar er wringt iets. Vindt e het gek?

3. Geen gebaar.
Natuurlijk reageren mensen als ze ‘slachtoffer’ worden van bezuinigingen.
Men protesteert in eerste instantie. Waarom? Omdat ze een gebaar missen van het College van B.& W. Speciaal in de gemeente Rheden gooide en gooit het College (veel) geld over de balk. Dat bestuur kijkt immers niet goed uit bij projecten. Als het daar de consequenties niet van neemt is het vanzelfsprekend dat mensen mopperen. Zij horen de burgemeester wel in haar nieuwjaarstoespraak. Maar die doet net of haar neus bloedt. Nooit een excuus. Heeft zij dan niet op majeure momenten als bestuurder gefaald? Teveel om op te noemen. Alleen haar rol bij ´Hart van Dieren´ al. Een strop van miljoenen, rekening gemeente. Dat tikt door tot aan de Willem de Zwijgerzaal. Haar protegé Wilschut trad af, terecht. Zij deed dat niet, zelfs niet na het heldere Lysiasrapport. Dat is onterecht. Het is een aaneenschakeling van echecs. Gaat u het maar na. Eerst ‘Hart van Dieren’, dan RiverStone, de op- en afrit in Velp Zuid, de tunnel in de Kennedylaan. De afvalbakken. De missers volgen elkaar op. Wat deed de voorzitter van B.& W?

4. Nimmer Dor.
Een bijzonder voorbeeld om over na te denken bevindt zich in de portefeuille van
wethouder König. Hij moet huizen bouwen in Laag-Soeren, om een nog grotere financiële strop te voorkomen. Leuk werk, puinruimen. Er moesten in Rheden nodig 1100 woningen bijkomen. Dat was een slecht onderbouwd idee. Waar kwam dat idee vandaan? Uit het bestuur van de regio. Wie van B.& W. zit in dat bestuur? Juist!
Verder zijn er grote en kleine onnodige uitgaven. Een detail: het logo van de gemeente Rheden moest zo nodig worden vervangen: een klomp hout in plaats van dat lieve takje. De operatie logo alleen al kostte een kleine half miljoen euro. Wie kijkt er naar de stedenbanden? Peanuts, zegt de secretaris. Wie kijkt naar groenbeheer: Praat daar eens over met de heer J. Sevenster, groenvrijwilliger. Incidentjes. Kleine puntjes, maar met elkaar vormen zij een dikke lijn. Het is de beleidslijn met heel zwakke plekken. Aan welk raadslid valt het op?

5. Geen commentaar.
Wie durft daar wat over te zeggen? Wie waagt het om zelfs maar een ietsje kritisch te spreken over de burgemeester en de ‘hogere’ echelons in De Steeg?
Niet de gemeenteraad. Die adviseerde vorig voorjaar tot een tweede termijn voor de burgemeester? Tegen beter weten in? Of was men stekeblind? Hoe dachten de inwoners daar over?
Die zijn heel tevreden, zegt de burgemeester. Kijk maar naar de enquêtes (van dure adviesbureaus). Kijk maar naar het burgerjaarverslag. Het is al goud wat in Rheden blinkt. Lees voor de aardigheid nog eens het voorwoord van burgemeester zelf. Volslagen belachelijk, durf ik zeggen. Ik zie de reacties uit de Willem de Zwijgerzaal. Woede.

6. Goede verhoudingen.
Gemeenteraadsleden weten niet goed te zeggen waar het op staat. Zij willen de ‘goede verhoudingen’ niet verstoren. Dat is het eigenaardige politieke cultuurtje. Verhoudingen hoeven toch niet door kritische woorden per se verstoord te raken. Maar mensen hier zijn lichtgeraakt enerzijds en er is anderzijds gebrek aan zakelijk spreken. Persoon en functie van verantwoordelijk bestuurder dienen gescheiden te worden. Anders is ‘controleren’ voor een gemeenteraad een onmogelijke opdracht. Controle is geen wantrouwen. Lange tenen moeten alleen zo nodig worden ingekort.

7. Fouten en consequenties.
Volgens mij zijn alle inwoners die met de bezuinigingen geconfronteerd worden zinnige mensen. Die ontkennen niet dat er bezuinigd moet worden als er tekort aan geld is. Collegeleden, ga eens echt met mensen praten over wat hen dwarszit. Zeg dat het t bestuur ook fouten maakte en soms ernstige fouten. Maar handel daar dan ook naar in de mate die geboden is. Zelfs als dat aftreden betekent.

8. Wethouder mag niet met mij spreken.
Iedereen weet hoe luid ik namens Het Comité de trom roerde over ‘Hart van Dieren’. Raadsleden die met me wilden spreken zijn op de vingers van één hand te tellen en dat in een tijdspanne van vele jaren. Wethouders mochten dat niet? Voor de VVD-fractie in Provinciale Staten sprak ik namens Het Comité in april 2007 over ‘Hart van Dieren’, in het Rhedens. Ik trof daar de nieuwe VVD-wethouder Elzenaar. Prima vent, zo te zien. ‘We zouden à deux nog eens praten? Graag.’ Ik bevestigde die afspraak. Hij zou contact opnemen. Dat was in april. Midden augustus kreeg ik antwoord van B.& W.: ‘leden van het College spreken niet met individuele bewoners over beleidszaken.’ (Een maand later donderde ‘Hart van Dieren’ in elkaar.)

9. Conclusie.
Collegeleden maken fouten. Wie niet? Geef dat gewoon toe, maar trek wel uit ernstige fouten de consequenties. De heer Wilschut deed dat. Hij is een moedig man.
De voorzitter zou moeten overwegen alsnog terug te treden en de medeschuldigen aan debacles met haar. Dan konden de mensen wel eens tevreden zijn, ook bij die bezuinigingen. Wacht u met zowel het een als het ander niet tot Sint Juttemis.

Joop Zijlstra, Ellecom.

donderdag 20 januari 2011

Een enkel woord voor dhr A. Dolk te Dieren

Door: Joop Zijlstra

Reactie op "De mis te verstane bewoordingen van de heer Zijlstra" dd 18-1-2011.

Waarde heer Dolk,

U schrijft: “Alle waardering en respect voor de vasthoudendheid van de heer Zijlstra uit Ellecom in zijn niet aflatende pogingen om bij de gemeente Rheden, provincie Gelderland en ministeries VROM en v/h LNV boven tafel te krijgen welke geheimzinnige machten er toch spelen om een verlegging van de N348 te realiseren.”
Zo’n begin van uw artkel lijkt een opmaat tot zaligverklaring! )*
Maar laat ik me niet wentelen in uw lovende woorden, maar aandachtig kijken naar uw kritiek. Daar ben ik meer mee geholpen.

U schrijft verder:
“Vragen genoeg dus (over de harde voorwaarde van de kant van het Rijk. Z.) en de lezer is benieuwd naar de ontknoping.
Maar wat bericht Zijlstra ons op 13 januari j.l. op dit weblog? Naar aanleiding van een telefonisch onderhoud met de leiding van het project Traverse Dieren op 6 januari zijn onze vragen over de NMTVB (= ‘niet mis te verstane woorden’ Z.) voldoende beantwoord, zegt hij. De NMTVB 2007 zouden in 2008 telefonisch zijn herhaald. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. … En bovendien vervolgt Zijlstra dan: ‘De projectleiding heeft bij ons het vertrouwen versterkt op een eerlijk wikken en wegen van de diverse varianten alvorens deze voor te leggen aan de onafhankelijke commissie MER.’

Je zou er bijna tranen van in de ogen krijgen, maar Zijlstra laat zijn trouwe lezers in het ongewisse. Je kunt spreken van een anti climax, een flinke kater. Maanden lang brieven schrijven en doorvragen, inspreken en heen en weer reizen naar Den Haag zodat de spanning stijgt, en dan na een telefonisch gesprek met de projectleiding van de Traverse is alles opeens botertje tot de boom en de heer Zijlstra is blij en tevreden. Die 13e januari 2011 is een gedenkwaardige dag in de gemeente Rheden.”

--

Die zit!, mag iemand denken. U hebt groot gelijk met het op te schrijven, meneer Dolk. Het houdt me alert. Dank u wel.
Niettemin toch nog het volgende. Ik heb iets te verduidelijken.
Er is bij mij (en Het Comité) sprake van twee trajecten.
1. Het traject van de zoektocht naar het hoe en wat van de harde voorwaarde van het Rijk inzake subsidie: de NMTVB van v/h LNV.
2. Het traject naar het beste verkeersplan voor Dieren.

Ad 1.
Dit traject gaat onverminderd voort, in a. en b.
a. Vraag van mij aan v/h VROM op 6/12: waarom krijg ik de halve waarheid, na zo’n lang heen en weer?
b. Vraag van mij aan v/h LNV (WOB) op 8/12 om mij stukken te zenden met betrekking tot NMTVB.

c. Vraag van mij (WOB) op 5/12 aan GS Gelderland m.b.t. NMTVB.
d. Zending van GS aan mij van 23/12, de ‘De Oost-Indische inkt zending’.
e. Commentaar van mij daarop van 28/12.
f. Het telefonisch onderhoud met projectleider op 6/1. Bevestigd op 8/1.

a. en b. Van a. heb ik nog niets gehoord. Voor b. is door v/h LNV uitstel van vier weken bedongen. (WOB-regels.)
Voor beide gevallen heb ik al belet aangevraagd bij de nationale ombudsman. (Dossiernummer 2010 11386 002) Ik wacht dat rustig af.

c. d. e. en f. staan weliswaar in verband met a. en b. maar hebben toch een eigen kleur, die vooral wordt bepaald door de intussen vriendelijk connectie met de projectleiding. Het contact verschilt hemelsbreed met de nare jaren van onenigheid met de gemeentelijke plannenmakers van ‘Hart van Dieren’. Bij de gemeente Rheden was geen duimbreed ruimte. Het plan stond immers vast. Deze projectleiding is toegankelijk en luistert ook, is de stellige indruk van mij en mijn metgezel.
U, meneer Dolk, mag daar tranen van in de ogen krijgen. Maar ik ben er blij mee, niet met uw tranen, maar met de hoop op een goede afloop.
Die goede afloop komt er, als de provinciale politiek de zaken goed afdoet en zich niet onder druk laat zetten door wat ‘op de achtergrond’ speelt.
Daarmee ben ik bij punt 2.

2. Bij mijn inspreken in de commissie MEZ van Provinciale Staten op 8/12 kwam ik in contact met de projectleiding. Dat leidde tot een positief gesprek. Woorden kunnen inderdaad worden verstaan en misverstaan, geachte heer Dolk. Maar men kan soms ook tussen regels door lezen, blikken van verstandhouding spelen mee. Kun je iemand wel geloven?
Het komt voor! Soms zegt buikgevoel: hier klopt iets niet! U kent dat wel.
Neem het ecoduct in het voormalig plan ‘Hart van Dieren’ als voorbeeld.
In tegenstelling met de goedgelovige gemeenteraad dacht ik: ‘hier een ecoduct? Hier bij Hof te Dieren? Ben je wel lekker?’ Het signaal was: opletten! Dan stuit je op afspraken uit 1996 van Twickel met B.& W; je ontdekt een negatief advies van instituut Alterra over het ecoduct daar; onder je ogen komt een nota van een hoge ambtenaar uit Rheden die dat ecoduct naar die plek toeschrijft.
Reageert er een oplettend raadslid? Zo’n raadslid was er (toen) niet.

Voor het hebben van vertrouwen in de projectleiding van plan ‘Traverse Dieren’ kan een half woord voldoende zijn. Het eerste wat zij deed was het schrappen van het ecoduct. Dat geeft vertrouwen. Volgens mij zijn we op het goede pad. Ik volg het waar ik kan en houd mij nu eerst bezig met navraag bij VROM, bij v/h LNV, bij de Nationale Ombudsman: kan dit allemaal maar?

Hoe kwam die wegverlegging in het plan ‘Hart van Dieren’. Ik heb een hypothese: via relaties. Ik ‘weet’ het wel, maar kan dat nooit hardmaken. Ook niet met v/h LNV, verwacht ik, de WOB ten spijt.
Misschien staat de helft van de oplossing wel in de NRC van 15/1 of in Trouw van 20/12. Het gaat daar over Jonkheer Jan Jaap de Graeff.

Behalve directeur van Natuurmonumenten is hij bestuurslid van de stichtingen ‘Twickel’ en ‘Kasteel ter Haar’. Hij was voordien ook plaatsvervangend voorzitter van de Vrom-raad. Hij zit trouwens ook bij de koningin aan tafel, zie ik wel. Ik ben benieuwd of straks uit de stukken van v/h LNV, ook de naam van De Graeff opduikt, naast andere namen uit dat circuit, al dan niet weggepoetst met Oost-Indische inkt.

Geachte heer Dolk,
Ik ga dus rustig verder en blijf bezweren: Volksvertegenwoordigers, neem het op voor de mensen in Dieren, totdat het beste verkeersplan er is.
Dan pas is het botertje tot de boom. Dat ik nu al blij en tevreden ben is vanwege het uitzicht op dat succes. Op de weg daar naartoe verheug ik me al bij voorbaat: (weer) een gedenkwaardige dag in de gemeente Rheden.

Met een vriendelijke groet, en de beste wensen voor 2011.

Joop Zijlstra te Ellecom.

)*. Misschien komt het nog eens tot zalig- of heiligverklaring. Voor het eerste is één wonder nodig op voorspraak van betrokkene. (in de vorm van ‘het ecoduct weg!’) Voor het tweede zijn nog eens twee wonderen vereist, als daar zijn: het schrappen van de wegverlegging en in combinatie daarmee, de keuze voor Variant 3, dé oplossing voor het verkeer in Dieren. Volgens mij komen ze er dus aan.
Voor meneer Dolk zal wel gelden: eerst zien en dan geloven. Z.

woensdag 19 januari 2011

Winterpolitiek (2)

Vorige week schreef ik dat de Rheden onvoldoende was voorbereid op het winterweer en dat raadsleden andere zaken dan gladheidbestrijding en veiligheid op straat hoger in hun vaandel hebben staan.

Dat leidde tot discussie. Op mijn weblog reageerde Heleen Denie met: “Als PvdA-lid en daarom in de Rhedense oppositie, voel ik me niet onmiddellijk geroepen om het huidige gemeentelijk beleid in bescherming te nemen, maar nu wil ik mijn - volgens Theo -"ronkende" en "snurkende" collega's wel in bescherming nemen”. Volgens Denie heeft Rijkswaterstaat alles en de gemeente niks over strooizout te zeggen en krijgt een gemeente vaak maar 10% van wat er afgesproken was. Daarnaast leverde de zoutproducent niet tenzij het contract een dwangsom bevatte. Ook Wim Pieper beweert dat de gemeente machteloos staat. De gemeente is aangesloten bij het nationale zoutloket dat door Rijkswaterstaat wordt beheerd. Dat zout is in de deelnemende gemeenten opgeslagen maar Rijkswaterstaat bepaalt de verdeling.

Wat Denie en Pieper er niet bij vertellen is dat deelname aan dat zoutloket VRIJWILLIG is. En er zijn kennelijk ook gemeenten die hun leverancier niet op zijn blauwe ogen geloven. Die in tegenstelling tot Rheden wel een boeteclausule in hun zoutcontract hebben opgenomen. Genoeg redenen om over de gang van zaken na te denken, daarover vragen aan de verantwoordelijke wethouders te stellen en het gemeentebestuur te dwingen zich beter op de winter voor te bereiden.

Het Draaiboek gladheidbestrijding Gemeente Rheden opent met de constatering dat de gemeente verplicht is ervoor te zorgen dat de gemeentelijke wegen in goede en veilige staat verkeren en dat zij er alles aan moet doen wat redelijkerwijs in haar macht ligt om de wegen ook in winterse omstandigheden begaanbaar te houden.

Als het gemeentebestuur niet zelf kan bedenken hoe zij zich beter kan inspannen wil ik ze wel een handje helpen. Zo kun je, eventueel samen met enkele omliggende gemeenten, zout bij andere leveranciers betrekken. Ook als die leveranciers zich in het buitenland bevinden. Daarnaast kun je criteria bedenken waaraan de gemeentelijke zoutvoorraad moet voldoen. Die moet voldoende zijn om gladheidsperioden van X weken (vul zelf maar in) aan te kunnen. De deelname aan het nationale zoutloket (en de zeggenschap over je eigen zout) moet worden geëvalueerd en heroverwogen. Om langdurige overlast in de wijken te voorkomen kun je het contract met de strooiaannemer uitbreiden of meer aannemers inschakelen enz. enz.

Dat alles vereist goed en zorgvuldig nadenken. En het kost veel geld. Maar dat is een kwestie van prioriteit. Dat heb ik vorige week al vermeld. Ik vind het belangrijker dat voorkomen wordt dat burgers hun botten breken (om maar te zwijgen van ernstiger leed) of anderszins schade oplopen dan honderdduizenden euro’s belastinggeld uit te geven aan plannen om burgers te dwingen een pond per week minder restafval te produceren.

Mijn stukje maakte maakte nog ander politiek relevant commentaar los. Ik ben er dan ook nog niet. Maar m’n quotum aan woorden is op. Volgende week meer.

By the way. Hebt u ook zo genoten hebt van die prachtige lenteachtige zondag?

dinsdag 18 januari 2011

De mis te verstane bewoordingen van de heer Zijlstra

Door: Adriaan Dolk

Alle waardering en respect voor de vasthoudendheid van de heer Zijlstra uit Ellecom in zijn niet aflatende pogingen om bij de gemeente Rheden, provincie Gelderland en ministeries VROM en v/h LNV boven tafel te krijgen welke geheimzinnige machten er toch spelen om een verlegging van de N348 te realiseren teneinde een klein puntje van het landgoed Hof te Dieren te ontsnipperen.

In een gesprek met VROM was hem verzekerd dat van de zijde van ‘Den Haag’ geen enkele voorwaarde in die richting was gesteld. ‘Den Haag’ stond volkomen neutraal tegenover koppeling of ontkoppeling van de N348 met het spoor. Het zou ‘Den Haag’ zogezegd, worst wezen. Die onbedwingbare ontsnipperlust van onze bestuurders moest dus gezocht worden óf bij de gemeente Rheden óf bij de provincie Gelderland.

De provincie berichtte Zijlstra op 1 december 2010 echter als volgt:

“.. van LNV-zijde is ons (in de loop van het jaar 2008) in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat de provincie in haar plannen voor de Traverse minimaal diende vast te houden aan het afsluiten van de Doesburgsedijk en de bundeling van de N348 met het spoor”. Einde citaat.

Dus toch een voorwaarde van de zijde van ‘Den Haag’? Was VROM onwetend of verstrekte VROM in dat gesprek met Zijlstra maar een deel van de beschikbare informatie? Geen beste beurt zou de nationale ombudsman oordelen.

Hoe het ook zij, de brief van 1 dec. was voor Zijlstra aanleiding bij de provincie te informeren hoe die “niet mis te verstane bewoordingen” (gemakshalve verder maar afgekort met: NMTVB) dan wel mochten luiden. Dat moet zeer duidelijke taal zijn geweest die door het ministerie van LNV werd gebezigd, anders gebruik je niet de term NMTVB. En die duidelijke taal moet dan zeker in besprekingsverslagen van de provincie zijn vastgelegd, was de gedachte van Zijlstra.

Met een beroep op de WOB vroeg Zijlstra opheldering over de NMVTB en toezending van relevante besprekingsverslagen. En inderdaad, na enige weken werd hem een aantal verslagen en brieven toegezonden. Er is kennelijk nog steeds niet goed uitgesproken bij de overheid wat onder openbaarheid moet worden verstaan. Met een zwarte corrigeerstift is in de toegezonden documenten kwistig te keer gegaan en hele bladzijden tekst zijn afgeplakt.

Dat schiet wel lekker op met lezen maar bevordert niet het begrip van de inhoud van de documenten. Stug doorploegend kwam Zijlstra toch een passage tegen in een besprekingsverslag van het Bestuurlijk Overleg (BO) Havikerpoort d.d. 22 oktober 2007 met mevr. Tiemens (GL) als voorzitter. In dat verslag is vastgelegd:

“Er is bij het project Hart van Dieren een begroot tekort ontstaan van 40 miljoen euro. … Er wordt nu bekeken wat met het beschikbare geld wel en niet kan. … Eind 2007 moet er meer duidelijkheid zijn.

Onleesbaar (1) vraagt wat de consequenties zijn als het ecoduct bij Hart van Dieren niet doorgaat. Wel een ecoduct bij Dieren en niet bij Middachten - kan niet. Het BO is bezorgd dat versobering van het project Hart van Dieren leidt tot uitkleding.

En nu komt het:
Onleesbaar (2) zegt dat LNV daar geen genoegen mee zal nemen en anders haar toegezegde subsidie van ruim 7 miljoen terug wil. … de samenhang tussen project Hart van Dieren en Havikerpoort wordt benadrukt.”

En dit zouden dan de ‘NMTVB’ moeten zijn?

Zij staan in een verslag van een bespreking in 2007 en volgens de brief van de provincie zijn de NMTVB gesproken in de loop van 2008. Kennelijk is er sprake van NMTVB 2007 en NMTVB 2008. Maar waar zijn die NMTVB 2008 dan gebleven?

Die NMTVB 2007 zijn niet echt overtuigend. Ik zou eerder spreken van versluierd woordgebruik. Het beestje wordt niet bij de naam genoemd; man en paard zijn niet te vinden. Wat wordt bedoeld met uitkleding? Je kunt een project op vele manieren uitkleden, dat hoeft niets te maken te hebben met het ontkoppelen van hetgeen nog niet gekoppeld is.

Vragen genoeg dus en de lezer is benieuwd naar de ontknoping.

Maar wat bericht Zijlstra ons op 13 januari j.l. op dit weblog? Naar aanleiding van een telefonisch onderhoud met de leiding van het project Traverse Dieren op 6 januari zijn onze vragen over de NMTVB voldoende beantwoord, zegt hij. De NMTVB 2007 zouden in 2008 telefonisch zijn herhaald. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Dat was dan zeker de reden dat de provincie verwijst naar de NMTVB 2008 en niet naar de NMTVB 2007. Het lig voor een provinciale ambtenaar kennelijk erg voor de hand om in een brief te verwijzen naar een telefonisch onderhoud met LNV dat niet is vastgelegd.

En bovendien vervolgt Zijlstra dan: “De projectleiding heeft bij ons het vertrouwen versterkt op een eerlijk wikken en wegen van de diverse varianten alvorens deze voor te leggen aan de onafhankelijke commissie MER.”

Je zou er bijna tranen van in de ogen krijgen, maar Zijlstra laat zijn trouwe lezers in het ongewisse. Je kunt spreken van een anti climax, een flinke kater. Maanden lang brieven schrijven en doorvragen, inspreken en heen en weer reizen naar Den Haag zodat de spanning stijgt, en dan na een telefonisch gesprek met de projectleiding van de Traverse is alles opeens botertje tot de boom en de heer Zijlstra is blij en tevreden. Die 13e januari 2011 is een gedenkwaardige dag in de gemeente Rheden.

Adriaan Dolk, Dieren

zondag 16 januari 2011

Brief aan de SG van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Door: Joop Zijlstra

Brief dd 13 januari 2011 aan de heer Buijnk, Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Geachte heer Buijink,

Het interview met u in de NRC van begin januari als Secretaris-Generaal van EZ, L. & I. geeft mij in u te schrijven )*. Mijn brief komt voort uit mijn zorg over een plaatselijke verkeerssituatie. U zult zich misschien afvragen ‘hoe heb ik het nu? Voor verkeer moet u niet bij mij zijn.’

Ik leg het u in het kort uit.
In het voorbije decennium figureerde in de gemeente Rheden het plan ‘Hart van Dieren’. Het plan ging eind 2007 ter ziele vanwege een groot tekort. Aanzienlijk verkeerskundige tekortkomingen kwamen daardoor niet aan bod. In 2006 verscheen toch een ingezonden brief in de pers van de hand van baron A. Schimmelpenninck, rentmeester van de stichting Twickel, beheerder van het landgoed van die naam in Delden en ook van het landgoed Hof te Dieren in onze streek. De inhoud van zijn brief was in het kort: ‘Ga door, gemeente, met uw prima plan.’
Die brief was niet verwonderlijk, want in lijn met de intentieverklaring die de stichting in 1996 had ontlokt aan het College van B.& W. van de gemeente Rheden. (Zie bijlage.) Men zou zich inspannen om de weg N348 te verleggen tot bij het spoor ten gunste van Hof te Dieren omwille van een aldaar te bouwen luxe appartementencomplex.

De gemeente zag in het begin van de eeuw de kans om de door Twickel verlangde verlegging van de weg te bekostigen.
Men nam, ondanks negatief advies van stichting Alterra (RU Wageningen) een ecoduct (oorspronkelijk gesitueerd in het plan Havikerpoort) op in plan ‘Hart van Dieren’ ter hoogte van het landgoed Hof te Dieren. Dat ecoduct zou de spoorweg en de verlegde N348 overspannen. Een en ander kon worden bekostigd door de toegezegde subsidie van v/h LNV.

Het plan ‘Hart van Dieren’ ging eind 2007 ter ziele vanwege een groot tekort. De moeilijke verkeerssituatie in het dorp Dieren bleef bestaan.
Nadien kwam het tot de opzet voor een nieuw plan ‘Traverse Dieren’, onder auspiciën van de provincie Gelderland, beheerder van de N348.
In dit nieuwe plan werd het ecoduct bij Hof te Dieren weer verwijderd en teruggeplaatst naar het plan Havikerpoort.

Verbaast het u dat de wegverlegging wel gehandhaafd bleef, nu met het argument van wenselijke ontsnippering van het landgoed Hof te Dieren?
Mij verbaasde het niet na mijn contact met het College van G.S. van de provincie Gelderland. Van die kant vernam ik het bestaan van een harde voorwaarde: “van LNV-zijde is ons (in de loop van het jaar 2008) in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat de provincie in haar plannen voor de Traverse minimaal diende vast te houden aan het afsluiten van de Doesburgsedijk en de bundeling van de N348 met het spoor”. (Uit de brief van GS aan mij d.d. 1 december 1210.)

Ik citeer nog uit een (deels onleesbaar gemaakt) verslag van het Bestuurlijk Overleg Havikerpoort van 2007, opgevraagd met een beroep op de WOB.
“Er is bij het project Hart van Dieren een begroot tekort ontstaan van 40 miljoen euro. … Er wordt nu bekeken wat met het beschikbare geld wel en niet kan. … Eind 2007 moet er meer duidelijkheid zijn.
Onleesbaar (1) vraagt wat de consequenties zijn als het ecoduct bij Hart van Dieren niet doorgaat. Wel een ecoduct bij Dieren en niet bij Middachten - kan niet. Het BO is bezorgd dat versobering van het project Hart van Dieren leidt tot uitkleding.
Onleesbaar (2) zegt dat LNV daar geen genoegen mee zal nemen en anders haar toegezegde subsidie van ruim 7 miljoen terug wil. … de samenhang tussen project Hart van Dieren en Havikerpoort wordt benadrukt.”

Later werd uit informatie van de provincie duidelijk dat achter onleesbaar (2) de naam schuilging van een ambtenaar van v/h LNV, en ook dat diens oekaze in 2008 enkele malen telefonisch werd herhaald.

Reden om een en ander aan u te melden is dat de door LNV gewenste verlegging van de N348 een voor Dieren gunstige verkeersoplossing in de weg staat. Vasthouden aan de verlegging geeft het particulier belang van de stichting Twickel voorrang boven het algemeen belang van een goede oplossing voor het verkeer in het centrum van Dieren.

Het plan ‘Traverse Dieren’ zal in de loop van dit jaar worden gereed
gemaakt voor een Milieu Effect Rapportage. In dat verband schreef ik onlangs aan het College van GS het volgende (onze brief van 8 januari):
“De projectleiding heeft bij ons het vertrouwen versterkt op een eerlijk wikken en wegen van de diverse varianten alvorens deze voor te leggen aan de onafhankelijke commissie MER.

Het plan ‘Traverse Dieren’ zal in de loop van dit jaar worden gereed
gemaakt voor een Milieu Effect Rapportage. In dat verband schreef ik onlangs aan het College van GS het volgende (onze brief van 8 januari):
“De projectleiding heeft bij ons het vertrouwen versterkt op een eerlijk wikken en wegen van de diverse varianten alvorens deze voor te leggen aan de onafhankelijke commissie MER.

U zult uit het bovenstaande begrijpen dat wij bevordering van het belang van het dorp Dieren bepleiten, wij, dat wil zeggen een groep bezorgde inwoners, die zich zonder enig eigenbelang op grond van goede argumenten inzet voor een goede verkeersoplossing voor Dieren.
In praktijk betekent ons verzoek aan u de aanbeveling om de toegezegde middelen van v/h LNV, duidelijk ten behoeve van ‘Hof te Dieren’ ten goede te laten komen aan de uitvoering van plan ‘Traverse Dieren’, ongeacht de variant ervan waartoe de MER-commissie zal adviseren.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie van ons, en mocht u met ons van gedachten willen wisselen over de aangelegenheid, dan komen wij met een kleine delegatie graag naar u toe.

Met een vriendelijke groet,

Drs J.A. Zijlstra

)* Het interview met u in de NRC viel mij op door uw standpunt over Europa. Ik was daar blij mee.
In mijn ouderlijk huis in Nijmegen stak men in 1952 de vlag uit op het bericht van het van kracht worden van de Europese Gemeenschap van Kolen & Staal, voorloper van de EU, vandaar ...
Hopelijk wordt de verdere uitbouw naar een politieke unie niet door kortzichtigheid in de weg gestaan. JZ.

Bijlage: intentieverklaring

zaterdag 15 januari 2011

Met ethanol geladen wagon in de fik op de Betuwelijn


Klik op het driehoekje om de video te starten. Klik dan op rechthoekje (in de rechterbenedenhoek) voor volledige schermgrootte.

Op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht staat sinds vrijdagavond 21:30 uur een met ethanol geladen ketelwagon in brand. In de nabijheid van de brandende wagon staan ook wagons met ersten LPG. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat.
De oorzaak van de brand is onbekend.

Het treinverkeer is stilgelegd en de A16 is afgesloten.

Kijfhoek is een spooremplacement van Keyrail. Het rangeerterrein is onderdeel van de Betuwelijn.

Ethanol is een soort alcohol. De instanties hebben GRIP fase 3 afgekondigd,

GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure. Een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is in Nederland een landelijke afspraak over de opschaling van incident- en rampenbestrijding voor professionele hulpverleners als de brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (waaronder ambulancediensten). De procedures regelen opschaling op operationeel niveau op de plaats van het incident en daarnaast op bestuurlijk niveau van gemeente tot waar nodig zelfs landelijk.

GRIP 3 = Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.

Hiermee is weer eens aangetoond dat het risico op een ramp met een goederentrein reëel is. Het is niet bekend of er een risico op een BLEVE, Boiling Liquid Evaporation Explosion, is of is geweest.

Een reden temeer om ons te blijven verzetten tegen meer goederentreinen op de IJssellijn.

Zie nu.nl, NOS.NL of RTV Rijnmond dat als rampenzender fungeert.

donderdag 13 januari 2011

Niet mis te verstane bewoordingen van v/h LNV

Door: Joop Zijlstra

Brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland dd 8 januari 2011

Geacht College,

Op 6 januari 2011 had telefonisch contact plaats met de projectleider van ‘Traverse Dieren’ over onze brief aan u van 28 december 2010.
Op grond van de van hem ontvangen informatie behoeft onze brief geen verdere schriftelijke afdoening. Onze vragen met betrekking tot genoemde ‘niet mis te verstane bewoordingen van LNV’ in uw brief van 1 december, zijn voldoende beantwoord.
Het moge zijn dat de door u toegezonden bescheiden ons leidden tot de conclusie dat betreffende woorden waren gesproken in 2007, maar de reactie van de projectleider stemt ons tevreden: de woorden zijn geuit door een ambtenaar van LNV namens LNV en ze werden in de loop van 2008 telefonisch herhaald.
Volgens de projectleider heeft mevrouw H. Tiemens niet gereageerd op de woorden van genoemde ambtenaar van LNV in het door haar geleide Bestuurlijke Overleg Havikerpoort d.d. 22 oktober 2007.

Wij betreuren dat laatste wel omdat zij daardoor de kans liet lopen om wegverlegging van de N348 tot bij het spoor en afsluiting van de Doesburgsedijk ter discussie te stellen. Die discussie is naar onze mening essentieel voor het zicht op de beste verkeersoplossing in het centrum van Dieren. Dat is beter dan ongenuanceerd blijven vasthouden aan wegverlegging en afsluiting van de Doesburgsedijk.

We herhalen nog maar eens dat het idee van koppeling van de N348 en het spoor c.a. niet alleenzaligmakend is. Voor Het Comité is het loslaten van dat idee zelfs de sleutel tot een beter verkeersplan voor Dieren. Wij zijn er blij mee dat de planvariant via het huidige tracé van de N348 zal worden voorgelegd aan de commissie MER.

Het telefonisch onderhoud van 6 januari is zoals gezegd voor ons voldoende antwoord op onze brief van 28 december 2010.
De projectleiding heeft bij ons het vertrouwen versterkt op een eerlijk wikken en wegen van de diverse varianten alvorens deze voor te leggen aan de onafhankelijke commissie MER. Het is te hopen dat die commissie werkelijk onafhankelijk te werk zal gaan en zich niet zoals het ministerie v/h LNV laat beïnvloeden via het netwerk van de stichting Twickel en haar particuliere belang van Hof Te Dieren.

Wij verwachten op de hoogte te worden gehouden van de voortgang in de planontwikkeling van ‘Traverse Dieren’.

Met een vriendelijke groet,
in vertrouwen op de projectleiding ‘Traverse Dieren’,
namens Het Comité,

Drs J.A. Zijlstra

woensdag 12 januari 2011

Winterpolitiek

Hebt u de afgelopen weken ook zo genoten van sneeuw, ijs en gladheid? In november bezwoeren allerlei overheden ons dat ze genoeg zout in voorraad hadden voor een strenge winter. Enkele weken na de eerste sneeuw bleek hoe genoeg dat “genoeg” was. Het zout was op. Juist lokale overheden lieten het compleet afweten. Eind december werd alleen nog mondjesmaat gestrooid op de belangrijkste doorgaande wegen. In de woonwijken was chaos troef.

Ouderen waagden zich niet buiten de deur. Mensen die de staat op moesten speelden Russisch roulette. In mijn omgeving telde ik een stuk of drie slachtoffers die min of meer ernstige kwetsuren hadden opgelopen bij valpartijen. Kortom, op straat was het ronduit gevaarlijk.

In Velp en Rozendaal was de situatie nog heilig vergeleken met Arnhem. De vrijdagmiddag voor Kerst moest ik per auto naar de Thuiszorgwinkel in de Beekstraat in Arnhem. Het kostte me drie kwartier over om via Presikhaaf naar de Berenkuil te komen. De route leek geknipt voor een schaatsmarathon. Andere belangrijke verkeersaders als de Arnhemse singels en de Apeldoornseweg waren op sommige plekken eveneens levensgevaarlijk. De hoger gelegen stadswijken waren helemaal onbegaanbaar. Daar kon eind december zelfs geen vuil worden opgehaald.

In Rheden was de situatie wel iets beter maar ook bij ons kon de gemeente het niet aan. Vooral in de straten in de woonwijken was de doffe ellende. De dooi en de regen van vorige week kwamen als geroepen. Zij bevrijdden ons eindelijk, na weken overlast, van de dikke spiegelgladde ijskoek.

Wethouders hebben geen invloed op het weer. En niemand is gelukkig met deze situatie maar de vorige winter had toch een waarschuwing moeten zijn. De gemeente heeft alles uit de kast gehaald om de overlast te beperken maar zij had zich veel beter kunnen en moeten voorbereiden.

De winter bezorgt de lokale schatkist trouwens een forse financiële strop. De kosten voor overuren van personeel en de inhuur van strooiwagens en sneeuwschuivers tikken flink aan. Om nog maar te zwijgen van de wegen zelf. Die lijken soms meer op een gatenkaas dan op een weg. De schade moet in de tienduizenden euro’s lopen.

De maatschappelijke gevolgen van het winterweer en de rol van de gemeente daarin zijn politieke onderwerpen van de eerste orde. Maar vanonder de Steegse kaasstolp drong alleen zacht geronk van snurkende politici tot me door. Ik was dan ook van plan om de Rhedense raadleden eens flink de oren te wassen. Op het laatste moment werd dat voorkomen door VVD-raadslid Werner Vermeire. Hij was wel alert en vraagt aandacht voor de problemen. Werner stijgt met stip. Zijn suffende collega’s mekkeren liever over hun verheven visie op de Grien Vellie, de Ecologische Hoofdstructuur of afvalscheiding dan dat ze zich druk maken over zoiets banaals als gladheidbestrijding en veiligheid op straat.

Nu ik het er toch over heb. Dit gemeentebestuur wil 1,4 miljoen euro uitgeven. Daarvoor worden ons kleinere kliko’s in de maag gesplitst waarvoor we ook nog eens extra moeten betalen. De winter laat zien dat we dat geld beter kunnen besteden.

woensdag 5 januari 2011

Hoorzitting zendvergunning verplaatst naar 11 januari


De hoorzitting van het Commissariaat voor de Media over het verlenen van de zendvergunning aan M-FM danwel RTV Veluwezoom die gepland stond op 6 januari is verschoven naar 11 januari om 16:00 uur.

dinsdag 4 januari 2011

Politieke moed

Door: Adriaan Dolk

In NRC Handelsblad (24.12.2010) doet de president van de EU, Van Rompuy, een aantal uitspraken die in het huidige politieke klimaat nogal ongemakkelijk liggen. Bij landelijke politici die achter de EU staan – en dat doen de meeste – is politieke moed vereist om aan hun kiezers uit te leggen waarom de EU gewenst en onvermijdelijk is. Uit de EU stappen is namelijk geen optie.

Sprekend over Griekenland pleit Van Rompuy voor de leus van de drie musketiers: “Één voor allen, allen voor Één” en dat betekent solidariteit tussen de EU-landen in tijden van crisis.

Het huidige Nederland heeft zich in de loop der tijden ontwikkeld uit de Republiek der Zeven Provinciën en die ontstond weer uit een aantal elkaar bevechtende graafschappen en hertogdommen. Stelt u zich eens voor dat in die periode een beroep was gedaan op onderlinge solidariteit. Ze sneden elkaar liever de keel af dan dat ze één dukaat de verkeerde kant op zagen gaan.

We leven nu 450 jaar later en maakt één Fries zich druk over een werkeloosheidsuitkering in Limburg? Windt nog één Brabander zich op dat de economie in Oost Groningen wordt gestimuleerd met algemene middelen? Als er een politicus in ons land zou pleiten om Gelderland af te scheiden van Nederland zou hij collectief worden afgeschoten als rijp voor opsluiting met dwangverpleging.

Dat is het aardige van geschiedenis, het laat zien dat eens heersende meningen totaal kunnen veranderen en ook dat in alle tijden risico’s onderdeel zijn van het leven van mensen.

Een vergelijkbaar tijdvak in de Europese geschiedenis is pas beëindigd door de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951. De voorloper van de EU.

Europa is een experiment dat zich van crisis naar crisis voortbeweegt. Was het ooit anders in de 16e en 17e eeuw in Nederland en in de eeuwen daarna met al die verwoestende oorlogen? Ik kan u verzekeren van niet. Er is maar één weg en die loopt recht vooruit naar de toekomst. Nooit perfect, en altijd met onvermijdelijke onzekerheden en risico’s. Maar voor geen goud zou ik terug willen gaan naar de jaren voor 1951 en ook niet naar de16e of 17e eeuw.

Nederlanders behoren dezer dagen tot de meeste tevreden mensen in Europa en zijn, op de Luxemburgers na, de rijkste inwoners van dit werelddeel. De heersende leiders van de losgeslagen elites, die de PVV zo graag ten tonele voert, hebben het kennelijk nog niet zo gek gedaan in de afgelopen decennia.

Hoopgevend is dat dezelfde PVV het succes van Nederland in de voorbije jaren toeschrijft aan de traditioneel joods-christelijke en humanistische waarden. Inzet van dezelfde waarden kan namelijk ook van Europa een succes maken. Heb uw naaste lief als u zelf en Gelijkheid, Tolerantie en Vrijheid heeft de PVV daarmee hoog in het vaandel gezet.

Solidariteit met mensen in Griekenland, die het buiten hun schuld veel moeilijker hebben dan u en ik, zou dan vaste voet aan de grond moeten hebben in Nederland. Je mag nu verwachten dat solidariteit met deze mensen door op z’n minst anderhalf miljoen Nederlandse kiezers wordt gedragen. Nu nog die politieke moed.

Adriaan Dolk, Dieren

maandag 3 januari 2011

Groeten uit Velp

Ik heb niet uitgebreid gezocht maar de vernielzucht lijkt dit jaar mee te vallen. Op mijn korte rondgang over Larensteisnelaan, Waterstraat en Reigerstraat in Velp trof ik op nieuwjaarsmorgen "slechts" één oud-op-nieuw slachtoffer aan, een vernielde abri aan de Waterstraat. (de foto's heb ik gisteren gemaakt)

Klik op een foto om te vergroten.


zondag 2 januari 2011