Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 30 april 2011

Lintjesregen 2011 - Rheden, Doesburg, Rozendaal


In de gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal daalde de lintjesregen neer op:

Mevr. Çoiriet van König-van Overbeek (Velp): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevr. Margaretha Rado (Dieren): Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevr. Maria Hulsman (De Steeg) : Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Joop Haarlemmer (Velp) : Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Franciscus Talsma (Rheden) : Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Henri De Knijff (Rheden) : Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevr. Ans Woudenberg-Booij (Doesburg): Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr: Henk van den Berg (Doesburg): : Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr: Johan Eilers (Doesburg): Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. H.P. Fennema (Rozendaal) : Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Koninginnedag 2011 - Rozendaal

Vanmiddag om 2 uur opende Rozendaals'  burgemeester Klein Molenkamp de festivitieten voor Koninginnedag. Daarna werd het Wilhelmus gezongen en kon het feest beginnen.

Burgemeester Klein Molenkamp opent

vrijdag 29 april 2011

Bloeddruk

Marijke van Haaren, de gedeputeerde die aan het hoofd stond van het gesjeesde Hart van Dieren, heeft nauwelijks aan haar stutten getrokken of Rheden toont weer ambitie. Dat gaat op traditionele wijze. Voor de Traverse Dieren wordt een tonnetje uit de schatkist gegrabbeld om alle oude documenten door een adviesbureau samen te laten vatten in een verse stapel papier.

Hooggeëerd publiek. De voorstelling gaat beginnen. Een nieuw spektakel van notities, structuurvisies, verkeerscirculatieplannen, alternatievenstudies, inspraakverslagen, enquêtes, rondetafelgesprekken, raadsvoorstellen, klankbordgroepen, quick-scans, presentaties, ateliers, haalbaarheidstudies, communicatieplannen, samenwerkingsovereenkomsten, peilingen, gebiedsontwikkelingsplannen en informatiebijeenkomsten. We trappen af met een ambitiedocument.

donderdag 28 april 2011

Ont-Bernardisering

Joop Zijlstra schrijft het gemeentebestuur van Rheden over "ontbernardisering".

Geachte College

Verbaast u niet als u binnenkort een brief ontvangt van republikeinse zijde met als onderwerp ‘ontbernardisering´.
Het gaat om straatnaamborden die verwijzen naar Prins Bernhard. Men wil dat de naam van de Prins, crimineel als hij was, of minder infaam ‘deugniet’ naar eigen zeggen, uit het beeld verdwijnt. Men zal u verzoeken daaraan te gaan werken om die zaakjes waarbij de Prins betrokken was. Ze zijn bekend. Enkele gemeenten hebben al zo’n brief ontvangen.

zondag 24 april 2011

zaterdag 23 april 2011

Zondag 1 mei wordt ‘Dag van het Zwembad’

Actiecomite Behoud Zwembad Rheden heeft zondag 1 mei uitgeroepen tot de ‘Dag van het Zwembad’ en roept iedereen op om op die dag naar Zwembad Rheden te komen. Op de ‘Dag van het Zwembad’ zullen diverse acitiviteiten voor kinderen en jeugd plaatsvinden. Een van de hoogtepunten daarvan is een unieke Flashmob, die om 13.00 uur begint. Dit is een vooropgezette actie waaraan iedereen kan deelnemen en die een aantal dansjes behelst. Deze zijn te zien op een filmpje op YouTube (zoek op flashmob Zwembad Rheden) en worden voorgedaan door vier jonge meiden uit het dorp Rheden. Het filmpje is inmiddels verspreid onder de basisscholen in Rheden en is daar bijzonder positief ontvangen. Bovendien zijn de dansoefeningen te zien op de website en de hyves van het actiecomite http://www.behoudzwembadrheden.mysites.nl/ en http://www.zrmb.hyves.nl/

vrijdag 22 april 2011

Waterhoofd

De strijd om de bezuinigingen spitst zich de laatste weken toe op de voorgenomen sluiting van het Rhedense openluchtzwembad. Ex-PvdA-raadslid Palm geeft zelfs de PVV de schuld hoewel die partij geen vertegenwoordiging in Rheden heeft. Zijn lokale PvdA-kameraden doen het ook niet erg handig. Rechts Velp laat volgens hen Rheden links liggen. Dat is een uitspraak die nergens op slaat. De woordjes rechts en links vervagen maar de zogenaamde tegenstelling tussen Velp en Rheden blijft wel hangen. De PvdA creëert met deze kletskoek bewust een kunstmatige kloof tussen de dorpsgemeenschappen.

donderdag 21 april 2011

PFC voelt zich het bos in gestuurd

Vandaag heeft een bestuurlijke delegatie van zwemclub PFC Rheden op uitnodiging van wethouder Haverkamp een gesprek gevoerd over het door PFC Rheden uitgebrachte rapport ‘Analyse financiële verhoudingen Sportbedrijf gemeente Rheden’.

In dit rapport staan besparingsmogelijkheden tot een bedrag van 615.000 euro. De besparingen kunnen worden gerealiseerd door efficiencyslagen binnen het gemeentelijk sportbedrijf.

De wethouder gaf aan dat, na ambtelijk overleg, hij een totale besparingsmogelijkheid van ongeveer 40.000 euro realistisch vond.

Vreemde Vogel

Deze vogel is twee weken geleden gespot in een tuin in Doesburg.
Hij is ongeveer zo groot als een merel.

De bewoners weten niet wat voor vogel dit is. Ik ook niet.

Wie weet wat dit voor vogel is? Mail me!   
woensdag 20 april 2011

PFC Rheden spreekt in bij gemeenteraad

Inspraak PFC Rheden op dinsdag 19 april 2011

‘Het is niet sociaal om maatschappelijke sportactiva te verzelfstandigen’

De gemeente Rheden overweegt het vergaand verzelfstandigen van de gemeentelijke sportaccommodaties. PFC Rheden is hiervan een uitgesproken tegenstander. In deze notitie leggen wij uit waarom.

De Nederlandse samenleving kent in afwijking van verreweg de meeste andere westerse landen een goed ontwikkelde infrastructuur van sportverenigingen. Deze bieden de inwoners de mogelijkheid om tegen lage kosten te sporten. De clubs zijn netwerken van vrijwilligers, en leveren een bewezen bijdrage aan sociale cohesie, integratie, opvoeding, beweging en gezondheid. De gemeentelijke sportaccommodaties zijn een onmisbare bestaansvoorwaarde voor deze clubs.

maandag 18 april 2011

PETITIEDAG ZWEMBAD RHEDEN ENORM SUCCES: NU AL MEER DAN 2.000 GETEKENDE PETITIES!

De petitiedag Zwembad Rheden die zaterdag 16 april door Actiecomite Behoud Zwembad Rheden werd gehouden, is een groot succes geworden. Sympathisanten van het comite, inclusief leden van zwemvereniging PFC Rheden, waren aanwezig in de centra van Velp en Rheden. In Dieren lagen in de hal van Theotorne petities klaar voor ondertekening. Vele honderden inwoners maakten van de gelegenheid gebruik en tekenden spontaan de petitie 'Zwembad Rheden moet open blijven!

“De teller staat inmiddels al op ruim 2.000 ondertekende petities en het einde is nog lang niet in zicht”, zo verklaren Rick Palm en Vincent Koch namens het Actiecomitie Behoud Zwembad Rheden.
Verantwoordelijk wethouder Ronald Haverkamp die het plan om Zwembad Rheden te sluiten aan de gemeenteraad van Rheden heeft voorgelegd ziet inmiddels in wat dit voorstel allemaal heeft losgemaakt. Op zijn zijn Twitteraccount reageert hij op de commotie die is ontstaan. "Veel actie tegen het collegevoorstel om zwembad te sluiten. Goed dat de inwoners van zich laten horen. Wat zal de gemeenteraad gaan doen?", aldus Haverkamp. Het Actiecomite Behoud Zwembad Rheden betreurt dat de wethouder zijn plan om Zwembad Rheden te sluiten al niet zelf intrekt. "De komende week kondigen we nieuwe acties aan", aldus Palm en Koch.

Zwembad Rheden op agenda BG De Steeg en Havikerwaard

Op 19 april a.s. wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard gehouden. De vergadering begint om uur in het Parkhuis aan de Parkweg. Naast de standaardagendapunten als de financiële- en beleidsverantwoording van het bestuur wordt het door de BG opgestelde Lanschapsversterkingsplan gepresenteerd. Hierin o.m. de drie spraakmakende projecten: de twee wandelingen over de landgoederen en door de Havikerwaard en het Steegse strandje/zwembad. Verder staat de sluiting en de toekomst van de RK kerk in De Steeg op de agenda.

zaterdag 16 april 2011

De zak

Door: Joop Zijlstra

Op het gemeentelijk servicecentrum in Dieren zal men zeker verbaasd zijn over mijn boosheid. Regel is toch regel! Ik vraag twee greenbags. Ik kan maar één bag krijgen, zegt men. Zo is de regel. Ik zeg dat ik twee zakken nodig heb. Na overleg van de twee volwassen vrouwen van rond de veertig, ambtenaren achter de balie, blijft dat zo. Ik kan maar één zak krijgen.

vrijdag 15 april 2011

Afscheid

Beste Marijke,

Helaas, je vertrekt. Daarom extra dank voor je openhartigheid in het interview van journalist Rob Berends met jou en je CDA-collega-gedeputeerden in de weekendbijlage van de Gelderlander. Wat heerlijk om te weten dat er een gelijkgestemde ziel in het Gelderse rondloopt. Een feest van herkenning.

Je hebt groot gelijk. In Nederland heb je als bestuurder nauwelijks enige status. Je werkt je te pletter maar erkenning? Ho maar! Op handelsmissie naar China moest je zelfs economy-class reizen. Schandalig!

dinsdag 12 april 2011

Streekjournaal

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Beste mensen,

Ik krijg regelmatig persberichten en artikelen toegestuurd met het verzoek deze te plaatsen. Dat wil ik meestal graag doen maar dan gaat het wel om plaatsing op een van mijn blogs. Voor persberichten en artikelen voor plaatsing in het Streekjournaal zelf, de krant dus, bent u bij mij aan het verkeerde adres.

Ik begrijp de verwarring wel maar ik verzorg alleen maar een column in de krant. Met de rest van de inhoud van de krant heb ik geen bemoeienis. Soms, als ik er de tijd voor heb, stuur ik deze berichten wel door maar enige garantie voor plaatsing kan ik u niet geven.

Verzoeken voor plaatsing van persberichten en artikelen die u graag in de krant wilt hebben dient u te richten aan de redactie van het Streekjournaal. Kopij kunt u mailen naar: redactie.streekjournaal@wcgo.nl.

Klachten over bezorging van de krant kunt u melden via telefoonnummer:
 0315 659 988.

Voor reacties op mijn blog of voor het plaatsen van artikelen op blog `Politiek Rheden` of op de blog `Berichten uit de IJsselstreek` bent u bij mij wél aan het goede adres. Die kunt u natuurlijk gewoon naar mij toesturen via theo.kooijmans@telfort.nl

vriendelijke groet,
Theo

zaterdag 9 april 2011

Rheden, de eerste sportloze gemeente van Nederland?

Notitie van PFC Rheden naar aanleiding van gemeentelijke plannen.
Conclusie:
De conclusie is dat de Gemeente Rheden de schrikbarende inefficiëntie van haar Sportbedrijf en wanbeleid met betrekking tot sport en het Sportbedrijf afwentelt op verenigingen en burgers. Hierbij zij aangetekend dat met name de zwemsport keer op keer hard wordt getroffen.

Waarom opnieuw de sport aanpakken?
De Rhedense politiek kiest wederom voor de makkelijke weg om bezuinigingen te realiseren. Bezuinigen op sport en bewegen betekent in grote klappen snel thuis. Grote groepen inwoners, waarbij het met name om kinderen, gaat worden getroffen. Hierbij is het ook nog zo dat deze groepen vaak geen stem hebben in de politiek.

vrijdag 8 april 2011

Zwembad Rheden - advies - Burgerinitiatief

De Gelderlander was benieuwd naar plannen om het Rhedense zwembad op te houden. Bijgaand mijn bescheiden bijdrage. Ideeën konden naar de redactie van de editie Veluwezoom worden gestuurd. Er zullen ongetwijfeld veel creatieve ideeën zijn binnen gekomen. Ik vind dat de druk op de politiek maximaal moet zijn. Daarom onderstaand mijn advies (is ook gemaild naar de Gelderlander).

De eerste zinnen uit de sportvisie van de gemeente Rheden:
“Sport en bewegen is belangrijk. Bewegen is gezond voor jong en oud. Door te bewegen ga je lekker in je vel zitten en voel je je goed. Sporten is leuk en leerzaam. Via sport komen mensen met elkaar in contact en leren mensen op een positieve en respectvolle manier met elkaar omgaan. Sport en bewegen dragen hierdoor bij aan belangrijke thema’s zoals gezondheid, vorming, sociale binding, economie en leefbaarheid. Om die reden is het van belang om als gemeente de mogelijkheden voor de lokale sportbeoefening te bevorderen.”

Petitiedag voor het Zwembad Rheden - zaterdag 16 april

Petitiedag op zaterdag 16 april in Rheden, Velp en DierenHet Actiecomite ‘Behoud Zwembad Rhedenheeft zaterdag 16 april aanstaande uitgeroepen tot ‘Petitiedag voor het Zwembad Rheden’.

Op deze dag zullen sympathisanten van het actiecomite in de centra van de dorpen Rheden, Velp en Dieren, op ludieke wijze zoveel mogelijk petities inzamelen tegen de plannen van het Rhedense College van Burgemeester en Wethouders.

Aangezien steeds meer Rhedenaren hun onvrede over de plannen willen uiten, heeft het actiecomite bovendien besloten dat al getekende petities vanaf komende week al bij het zwembad in Rheden kunnen worden ingeleverd. Ook in De Dumpel in Velp en in Theotorne in Dieren komt er een mogelijkheid petities in te leveren.

Trouw

Als ik de cijfers mag geloven dan gaat een krappe 50% van de bevolking vreemd. Je kunt dus gevoeglijk aannemen dat ongeveer 22.000 Rhedenaren, 5800 Doesburgers en 750 Rozendalers wel eens ontrouw zijn. En het komt in de beste gemeentebesturen voor. Zo’n gevalletje als in Nijmegen waar een PvdA-wethouder het met een VVD-raadslid aanlegde is niets bijzonders. De drie eerdergenoemde gemeenten tellen in totaal 64 bestuurders: raadsleden, wethouders en burgemeesters. Statistisch gezien knijpen er dus 32 de kat in het donker.

U zult misschien zeggen: Ja, èn? Wat moeten wij daarmee? Nou helemaal niks. Ik vind het af en toe leuk om mensen eens van een andere kant te bekijken. En politici zijn net mensen. Dat helpt relativeren. Begrijp me goed. Ik beschuldig er geen enkele bestuurder of volksvertegenwoordiger van dat ze hun partner bedriegen. Het geeft me wel een bruggetje naar hun politieke gedrag.

zaterdag 2 april 2011

Groenadoptie

Door: Joop Zijlstra

Afzonderlijke inwoners ontvangen van de gemeente een brief (bijgevoegd, zie onder) . Het gaat om stukje grond met groenopstand op gemeentelijk terrein naast hun woning. De rhododendrons daarop zijn al afgezaagd, tot net boven de grond, zonder voorafgaand bericht. Ik hoor ervan, men is wanhopig.
Hierbij gaat een tweetal voorbeeldbrieven en foto’s die voor zich spreken. Stelt u zich een reactie voor van de inwoners in kwestie! Daar daalt vanuit de Hoge in De Steeg weer een besluit op hen neer. Men voelt zich tekort gedaan; anderen voelen zich gekneveld. Beoordeelt u het zelf maar.

vrijdag 1 april 2011

Begrip

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor uw medewerking aan de enquêtes voor de Rhedense Keuze. Haha, het was wel lachen op het gemeentehuis hoor. U had kunst en cultuur bovenaan het bezuinigingslijstje geplaatst. Dat daarbij niet direct aan de bibliotheek werd gedacht wisten wij natuurlijk ook wel maar dat hadden wij er expres niet bijgezet. Zo’n vraag zou heel andere reacties opleveren dan wij nodig hadden. Ja, u bent er mooi ingetuind. U wilt dat we korten op cultuur en u wordt op uw wenken bediend. De bibliotheek gaat er als eerste aan. U hebt er immers zelf om gevraagd. Ik lach me ’n kriek. Eigen schuld dikke bult.