Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 27 januari 2011

De tentakels van Rome

Door: A.J. van der Sluijs

De tentakels van Rome reiken tot op het grondgebied van de gemeente Rheden. De redactie van het parochieblad IJsseloevers ( zie jaargang 4, nr 1), is opgestapt.

De impact - een schok bij de medewerkers – is gemakkelijk voorstelbaar.

Op bladzijde 32 van het blad staat onder ´Afscheid´:
´Het parochieblad IJsseloevers zal in de huidige vorm ophouden te bestaan.´ Daaronder vervolgt de tekst.
´Het parochiebestuur van de parochie Levend Water heeft op 17 januari 2011 besloten het redactiestatuut te veranderen. Het bestuur wil zo haar eindverantwoordelijkheid voor het parochieblad beter waarmaken. Het huidige redactiestatuut geeft ruimte aan een diversiteit aan informatie en meningen van zowel de kerkleiding als de gelovigen aan de basis en kent een zelfstandige redactie, die verantwoording aflegt na het verschijnen van een editie met ´toetsing door het bestuur achteraf´. In het nieuwe statuut neemt het bestuur de redactie over, hierdoor is er ´bestuurstoetsing vooraf ´ gegarandeerd met de mogelijkheid tot censuur. De huidige redactie heeft hier bezwaar tegen gemaakt, maar overleg leidde niet tot overeenstemming. De huidige redactie zal vervangen worden door een - door het bestuur te benoemen - ´werkgroep´, waarin een van de pastores en een bestuurslid zitting zullen nemen.