Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 8 maart 2011

Niet verder over praten

Door: Adriaan Dolk

Onze huidige minister van Defensie (CDA) werd nog niet zo lang geleden aan ons voorgesteld als een politiek zwaargewicht die weet hoe de hazen lopen en die met ragfijne interventies achter de schermen zijn doel weet te bereiken.

Zoiets neem ik graag voor kennisgeving aan; het voordeel van de twijfel gun ik hem van harte. Echter wat betreft de kwaliteiten die mij zijn voorgespiegeld zijn er grenzen aan wat ik nog wens te geloven.