Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 14 juli 2011

Sigaartje?

Casa Intermezzo aan de Broekstraat in Velp biedt sinds 2005 tijdelijk onderdak aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen uit de omgeving tijdens de (her)bouw van hun instellingen. De Casa werd destijds met gejuich door de bewoners van de Ulenpas, de seniorenflats aan de overkant van de straat, ontvangen. Zij vonden dit een fantastische versterking van hun woongenot. De gemeente Rheden honoreerde hun enthousiasme prompt. De Casa mocht blijven staan tot eind 2010. Als slagroom op de taart gedoogde de gemeente de Casa tot 2011. Wethouder K├Ânig denkt er nu sterk over om de Casa nog een aantal jaren te laten staan. “Het levensgeluk van de bewoners van de Ulenpas staat op het spel. Dat kunnen we die oudjes toch niet aandoen.” is zijn korte commentaar.