Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 10 september 2011

Rhedense basisscholen steunen Actiecomité Behoud Zwembad Rheden

Verzet tegen mogelijke sluiting Zwembad Rheden blijft verder groeien

De basisscholen in het dorp Rheden hebben zich achter Actiecomité Behoud Zwembad Rheden geschaard. De directies van de Mauritiusschool, de Rheder Enk en de Holtbanck hebben laten weten tegen het bezuinigingsbesluit van het College van Burgemeester en Wethouders te zijn om Zwembad Rheden te sluiten. “Zwembad Rheden vervult een zeer belangrijke maatschappelijke functie, zeker voor de kinderen van onze basisscholen”, zo laten de directies weten. “Wij steunen de acties van Actiecomité Behoud Zwembad Rheden tegen sluiting van het zwembad dan ook van harte. Dit openluchtzwembad in Rheden moet behouden blijven.”