Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 15 november 2011

(G)een precedent in de Breukinklaan?

Door: Adriaan Dolk

Op de agenda van een informatieavond (15.11.2011) van de gemeente Rheden staat een wijziging van een bestemmingsplan die het mogelijk moet maken dat een illegale dakkapel in de Breukinklaan in Dieren niet behoeft te worden afgebroken.

Zo’n dertig burgers dienden hun bezwaren in bij de gemeente en wezen onder meer op de precedentwerking als de wijziging wordt doorgezet. In haar antwoord aan de bezwaarmakers ontkent de gemeente ten stelligste dat er hier sprake is van een precedent. De gemeente geeft volmondig toe dat er in eerste instantie onterecht een bouwvergunning is verleend en betreurt dat. Maar leest u eens de curieuze tekst waarin de gemeente de fout die zij zelf maakte als argument gebruikt voor een bestemmingsplanwijziging.